Időállapot: közlönyállapot (2004.XI.10.)

115/2004. (XI. 10.) OGY határozat

az EUROCONTROL-nak a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított nemzetközi Egyezménye egységes szerkezetbe foglalt szövegének, valamint az Európai Közösségnek az EUROCONTROL a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított és az 1997. június 27-i Jegyzőkönyv által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről * 

Az Országgyűlés

1. megerősíti az EUROCONTROL-nak a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított nemzetközi Egyezménye egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint az Európai Közösségnek az EUROCONTROL a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos együttműködésre vonatkozó, 1960. december 13-i, többször módosított és az 1997. június 27-i Jegyzőkönyv által egységes szerkezetbe foglalt nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyvet;

2. felkéri a köztársasági elnököt, hogy az Egyezmény, illetve a Jegyzőkönyv megerősítéséről szóló okiratokat adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy a megerősítő okiratokat helyezze letétbe a Belga Királyság Külügyminisztériumánál;

4. felhívja a Kormányt, hogy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 16. §-ának (1) bekezdése alapján az Egyezmény, valamint a Jegyzőkönyv hatálybalépését követően terjesszen törvényjavaslatot az Országgyűlés elé azok kihirdetése érdekében.