Időállapot: közlönyállapot (2007.XI.16.)

2007. évi CXXVI. törvény - egyes adótörvények módosításáról 7/7. oldal

a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy

b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő.”

4. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. számú melléklet a 2003. évi CXXVII. törvényhez

Az alkoholtermékek és a dohánygyártmányok vonatkozásában a képviselet, illetve a nemzetközi szervezet jövedékiadó-visszatérítésénél a 47/A. § (7) bekezdése szerint figyelembe veendő mennyiség:

Alkoholtermék 1500 liter/év égetett szeszes ital, az egyéb alkoholtermékek tekintetében nincs mennyiségi korlátozás
Dohánygyártmány 60 000 szál cigaretta/év, az egyéb dohánygyártmányok tekintetében nincs mennyiségi korlátozás”

5. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

2. számú melléklet a 2003. évi CXXVII. törvényhez

Az üzemanyagok, az alkoholtermékek és a dohánygyártmányok vonatkozásában a képviselet tagja, illetve a nemzetközi szervezet tisztviselője jövedékiadó-visszatérítésénél a 47/A. § (9) bekezdése szerint figyelembe veendő mennyisége:

Üzemanyag 2000 liter/év
Alkoholtermék 150 liter/év égetett szeszes ital, az egyéb alkoholtermékek tekintetében nincs mennyiségi korlátozás
Dohánygyártmány 25 000 szál cigaretta/év, az egyéb dohánygyártmányok tekintetében nincs mennyiségi korlátozás”

6. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. A Htv. Mellékletének 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2. A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyese, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes végső fogyasztó részére történő villamos energia, földgáz értékesítése, illetve villamos energia vagy földgáz elosztása esetén - a melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérően - a helyi iparűzési adó alapját [39. § (1) bek.]:

a) egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő esetén az önkormányzat illetékességi területén végső fogyasztó részére eladott villamos energia vagy földgáz értékesítéséből származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek a villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítéséből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányában,

b) villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztó számára továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége és az összes, végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége arányában

kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között.”

2. A Htv. Melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. Az 1.1, 1.2, 2.1 pontok szerinti megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.”

7. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

„1. számú melléklet az 1990. évi C. törvényhez

Az egyes ingatlanfajták forgalmi értékhatárai (ezer Ft/m2)

Budapest
Ingatlanfajta I. kerület II. kerület III. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 600-900 600-900 300-600
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 300-800 300-700 175-450
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 400-800 400-600 175-400
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 200-500 200-400 80-250
Telek 60-350 30-200 20-185
Budapest
Ingatlanfajta IV. kerület V. kerület VI. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 200-400 400-700 250-500
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 175-350 350-700 250-500
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-300 400-700 200-500
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 80-200 200-400 80-250
Telek 10-85 200-280 150-250
Budapest
Ingatlanfajta VII. kerület VIII. kerület IX. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 250-400 200-350 200-400
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 250-400 150-350 200-400
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-350 100-300 200-400
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 80-200 80-180 100-250
Telek 85-200 50-200 25-200
Budapest
Ingatlanfajta X. kerület XI. kerület XII. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 200-300 300-500 600-800
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 150-300 175-450 300-700
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-300 200-400 300-600
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 50-200 100-300 200-400
Telek 10-100 15-150 20-200
Budapest
Ingatlanfajta XIII. kerület XIV. kerület XV. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 250-500 250-500 200-350
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 200-500 200-350 150-300
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 200-500 150-350 150-250
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 100-200 100-200 50-200
Telek 10-150 15-170 15-75
Budapest
Ingatlanfajta XVI. kerület XVII. kerület XVIII. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 250-375 210-300 200-275
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 200-300 150-300 150-250
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-300 150-250 200-300
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 100-200 80-180 80-250
Telek 10-80 10-65 10-60
Budapest
Ingatlanfajta XIX. kerület XX. kerület XXI. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 200-300 200-300 200-280
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 150-300 150-300 150-250
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-250 120-200 120-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 100-200 100-200 100-200
Telek 15-80 15-80 20-100
Budapest
Ingatlanfajta XXII. kerület XXIII. kerület
Lakás egylakásos lakóépületben 200-400 200-300
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 175-300 175-300
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-250 150-250
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 100-200 100-200
Telek 10-60 10-80
Budapest
Ingatlanfajta Budapest egész területén
Üdülő 100-700
Baranya megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 125-350 80-200 50-200
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 125-350 60-200 50-200
Üdülő 125-350 80-200 50-200
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-350 80-200 50-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 50-200 30-100 10-80
Telek 10-100 10-100 1-15
Bács-Kiskun megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 150-250 80-220 40-200
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 150-230 80-200 40-150
Üdülő 150-230 80-220 40-200
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-350 70-250 50-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 50-200 30-200 15-100
Telek 8-70 6-40 3-30
Békés megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 110-200 35-200 25-110
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 110-200 35-220 25-100
Üdülő 110-200 35-250 30-150
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 120-220 35-270 25-170
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-150 20-150 10-60
Telek 8-40 5-25 2-20
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 100-300 40-200 25-120
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-250 40-180 20-100
Üdülő 100-300 40-100 20-120
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 50-300 40-200 15-90
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 20-150 20-150 10-40
Telek 7-50 4-25 2-15
Csongrád megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 125-300 80-200 40-160
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 125-300 80-200 40-160
Üdülő 50-200 40-100 25-70
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-300 50-200 25-100
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 30-150 20-120 10-80
Telek 8-50 5-30 2-20
Fejér megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 125-350 80-250 40-220
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 125-330 80-220 40-180
Üdülő 100-150 80-250 40-250
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 80-330 40-220 30-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 30-200 25-150 15-100
Telek 8-100 5-50 4-30
Győr-Moson-Sopron megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 150-350 80-225 50-200
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 140-300 80-200 50-150
Üdülő 140-300 80-200 40-100
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-350 80-220 50-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-200 25-150 15-100
Telek 10-150 8-30 5-25
Hajdú-Bihar megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 100-300 80-300 25-150
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-350 60-300 25-150
Üdülő 100-300 60-300 25-150
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 150-350 35-300 15-150
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-200 20-120 10-50
Telek 10-100 5-50 2-15
Heves megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 125-300 60-250 25-230
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 120-300 50-250 30-180
Üdülő 125-300 40-300 30-280
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 125-400 50-300 20-250
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 45-200 20-180 10-80
Telek 10-100 5-50 2-40
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 100-220 60-160 30-150
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-250 80-160 30-150
Üdülő 50-200 50-160 50-150
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 125-300 50-180 50-150
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-150 20-100 10-80
Telek 10-100 5-40 2-30
Komárom-Esztergom megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 100-220 100-260 25-200
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-250 100-230 25-200
Üdülő 100-220 100-230 25-200
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 110-250 35-300 15-150
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 25-150 20-200 10-80
Telek 8-50 5-80 2-20
Nógrád megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 100-200 80-180 25-150
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-200 80-180 30-120
Üdülő 50-100 30-150 20-150
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 80-200 40-200 20-100
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 25-115 15-80 10-40
Telek 8-30 5-30 2-15
Pest megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 150-300 80-180 25-150
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 150-300 80-180 30-120
Üdülő 150-300 30-150 20-150
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-300 40-200 20-100
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-140 15-80 10-40
Telek 15-70 5-30 2-15
Somogy megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 115-200 80-350 30-350
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 120-200 80-350 30-350
Üdülő 115-200 80-350 20-350
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 120-220 80-380 30-380
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 30-100 20-180 15-150
Telek 10-60 5-60 2-60
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 110-250 50-200 20-100
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 110-220 50-180 20-100
Üdülő 110-220 40-140 10-100
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-220 35-220 20-100
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 30-115 15-100 10-80
Telek 8-50 5-30 2-15
Tolna megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 120-200 80-200 25-150
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 120-200 90-180 25-150
Üdülő 120-200 80-210 60-200
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 100-250 90-250 50-150
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-120 40-120 15-80
Telek 10-40 5-40 2-15
Vas megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 150-225 100-230 40-220
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 135-200 100-210 30-200
Üdülő 120-220 50-210 30-200
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 120-400 100-400 30-200
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-200 40-150 15-120
Telek 10-50 10-50 2-30
Veszprém megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 120-280 60-350 40-350
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 120-260 80-350 40-350
Üdülő 120-280 50-450 50-450
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 60-300 40-350 30-350
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 40-150 15-120 10-120
Telek 10-60 10-60 2-60
Zala megye
Ingatlanfajta Megyei jogú város Város Község
Lakás egylakásos lakóépületben 110-225 90-300 40-280
Lakás többlakásos lakó- vagy egyéb épületben 100-200 90-300 40-280
Üdülő 110-225 90-300 40-280
Kereskedelmi egység (kereskedelmi üzlethelyiség, iroda, szállóépületek) 80-350 90-350 40-300
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (műhely, mezőgazdasági épület, garázs stb.) 30-160 15-160 10-160
Telek 10-40 10-60 2-60”

8. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

2. számú melléklet az 1990. évi C. törvényhez

A 22/A. § (8) bekezdésében megjelölt, az ingatlan értékelésénél figyelembe veendő korrekciós tényezők:

1. Valamennyi épületnél figyelembe veendő korrekciós tényezők
1.1. Az épület kora:
- 10 év alatti: 1,15
- 10-30 év közötti: 1,00
- 31-80 év közötti: 0,95
- 80 év fölötti: 0,85
1.2. Az épület teljes felújítása az adóévet megelőző:
- 10 éven belül történt: 1,10
- 20 éven belül történt: 1,05
1.3. Az épület függőleges teherhordó falazata, illetve az alkalmazott építési technológia:
- tégla, kő falazatú, illetve monolit beton, vasbeton szerkezetű épület: 1,00
- házgyári panelszerkezetű épület, egyéb nem hagyományos építőanyagból készült, illetve könnyű szerkezetű épület: 0,90
- fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos építőanyagból épült épület: 0,85
1.4. Az épülethez tartozó telek közművesítettsége:
- teljesen közművesített: 1,00
- részlegesen közművesített: 0,95
- hiányos közművesítettségű: 0,85
- közművesítetlen: 0,80
1.5. Az épülethez tartozó telek határa előtti út:
- bármely telekhatár előtt szilárd burkolatú 1,00
- valamennyi telekhatár előtti út földút 0,90
2. A lakásoknál, üdülőknél figyelembe veendő korrekciós tényezők
2.1. A lakás, üdülő komfort fokozata a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján (üdülő esetében a zárójelben közölt értéket kell figyelembe venni.):
- duplakomfortos (egyedi központi vagy etage fűtéssel) 1,10 (1,20)
- duplakomfortos (központi fűtéssel vagy távfűtéssel és egyedi hőmennyiség-szabályozóval), összkomfortos (egyedi központi vagy etage fűtéssel): 1,05 (1,10)
- összkomfortos (központi fűtéssel és távfűtéssel egyedi hőmennyiség-szabályozás lehetősége nélkül) és a komfortos: 1,00 (1,05)
- félkomfortos: 0,90 (1,00)
- komfort nélküli: 0,80 (0,90)
2.2. A lakásban (üdülőben) lévő lakószobák (félszobát is beleértve) száma:
- 3-nál több: 1,05
- 3: 1,00
- 3-nál kevesebb: 0,95
2.3. A lakáshoz (üdülőhöz) tartozó gépjárműtároló(k) alapterülete:
- 16 m2-t meghaladja 1,10
- 16 m2-t nem haladja meg 1,05
2.4. A lakásban vagy a lakáshoz tartozó telken 20 m3-t meghaladó űrtartalmú úszómedence űrtartalma:
- 40 m3-nél nagyobb 1,10
- 20 m3-nél nagyobb, de nem haladja meg a 40 m3-t 1,05
2.5. Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben levő lakások lakószobáinak (félszobát is beleértve) tájolása (üdülőnél nem vehető figyelembe):
- a lakás egyik lakószobájának ablaka sem nyílik épülettel, épületszerkezeti elemekkel körbezárt udvarra vagy északi irányba: 1,05
- minden egyéb megoldás: 1,00
- a lakás lakószobáinak legalább felében az ablakok épülettel, épületszerkezeti elemekkel körbezárt udvarra vagy északi irányba nyílnak: 0,95
2.6. Többszintes és többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben levő lakások megközelíthetősége (üdülőnél nem vehető figyelembe):
- a lakás az épület második vagy ennél magasabb emeletén helyezkedik el és az épület felvonóval rendelkezik: 1,05
- minden más esetben: 1,00
- a lakás az épület második vagy ennél magasabb emeletén helyezkedik el és felvonóval nem rendelkezik az épület: 0,95
- a lakás az alagsorban helyezkedik el: 0,75
3. A kereskedelmi egységnél figyelembe veendő korrekciós tényezők
3.1. Az épület fűtési, légtechnikai berendezéssel való ellátottsága:
- légkondicionált 1,1
- központos fűtési móddal rendelkezik 1,0
- egyedi fűtésű 0,9
4. A szállásépületnél figyelembe veendő korrekciós tényezők:
4.1. A szállásépület fürdőszobával való ellátottsága:
Ha a vendégszobák
- több, mint kétharmada fürdőszobával ellátott: 1,10
- legfeljebb kétharmada ellátott fürdőszobával: 1,00
- legfeljebb negyede ellátott fürdőszobával: 0,80
- a negyede sem ellátott fürdőszobával: 0,75
4.2. A szállásépület fűtési, légtechnikai berendezéssel való ellátottsága:
- légkondicionált 1,1
- központos fűtési móddal rendelkezik 1,0
- egyedi fűtésű 0,9
5. A telkeknél figyelembe veendő korrekciós tényezők:
5.1. A közművesítettség
- teljesen közművesített: 1,00
- részlegesen közművesített: 0,95
- hiányos közművesítettségű: 0,85
- közművesítetlen: 0,80
5.2. A telekhatár előtti út
- bármely telekhatára előtt szilárd burkolatú: 1,00
- valamennyi telekhatár előtti út földút: 0,90

6. A korrekciós tényezők értékének megállapítása során az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

6.1.

Az 1.1. pontban szereplő korrekciós tényező értékének kiválasztásához az épület korát az épület használatbavételi engedélyének kiadását, ennek hiányában a tényleges használatbavételt követő év első napjától az adóév első napjáig eltelt évek száma alapján kell meghatározni. Az épületben utóbb kialakított lakás esetében az épület kora az irányadó.

6.2.

Az 1.2. pontban említett teljes felújítás alatt: az épület egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki állapotát, illetőleg növeli az épület eredeti használhatóságát.

6.3.

Ha az értékelt épülethez a falazata alapján az 1.3. pontban szereplő korrekciós tényező értékei közül több is rendelhető, akkor az alacsonyabb értéket kell alkalmazni.

6.4.

a) Teljesen közművesített a telek, ha:

aa) a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),

ab) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

ac) a közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá

ad) a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

igénybevétele biztosított.

b) Részlegesen közművesített a telek, ha

ba) a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),

bb) a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,

bc) az egyedi közművel történő szennyvízelvezetés és tisztítás, továbbá

bd) a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés

igénybevétele biztosított.

c) Hiányos közművesítettségű a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

d) Közművesítetlen a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül.

6.5.

A 2.1. pontban említett duplakomfortos lakás az az összkomfortos lakás, melyben legalább két fürdőszoba van.

6.6.

A 2.5. pontban meghatározott korrekciós tényező figyelembevételénél északi irány alatt a földrajzi északi iránytól legfeljebb 45°-kal való eltérést is érteni kell.”

9. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. Az Itv. Melléklete XV. címe 3., 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. Ha az építésügyi hatósági eljárás használatbavételi engedélyre irányul, a kérelmen - önálló rendeltetési egységenként - 10 000 forint illetéket, azokban az esetekben pedig, ahol - külön jogszabály értelmében - a használatbavételt csupán be kell jelenteni az építésügyi hatósághoz, 5000 forint illetéket kell a bejelentésen leróni.”

„5. Az 1-4. pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárásért (pl.: bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása), továbbá az építésrendészeti hatósági intézkedés kéréséért 10 000 forint, az építésügyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen igénybe vehető fellebbezésért 30 000 forint illetéket kell fizetni.”

„6. Az 1. c) pontban foglalt építési tevékenységgel egy építésügyi hatósági határozatban engedélyezett és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály szerint az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolására szolgáló építmények építésének, bővítésének, átalakításának, felújításának, helyreállításának, elmozdításának, építésügyi hatósági engedélyezésére irányuló eljárásért - a gépjárműtároló (garázs) kivételével - az 1. c) pontban meghatározotton túlmenően illetéket nem kell fizetni.”

2. Az Itv. Melléklete XXI. címe a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. Az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott együttes adóigazolás illetékmentes. Az ilyen igazolás más eljárásban nem használható fel.”

10. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. Az Art. 1. számú melléklet I./A/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az adózónak a bevallás adatait - a 31. § (2) bekezdésben meghatározott bevallást, a magánszemélynek a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásáról, az egészségügyi hozzájárulásáról és a járulékáról benyújtott adóbevallását kivéve - 1000 forintra kerekítve, 1000 forintban kell feltüntetni. A 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás adatait az adónemenként meghatározott összesített sorokban 1000 forintra kerekítve, 1000 forintban kell feltüntetni. A kerekítésből származó különbözetet az adózó csak az adóéven belül, a következő adómegállapítási időszak ugyanazon adó vagy költségvetési támogatás összegénél a kerekítést megelőzően korrekciós tételként veszi figyelembe. Ha a megállapított adó, költségvetési támogatás összege az 1000 forintot nem éri el, akkor az adózó az év elejétől vagy az előző megállapítási időszaktól számított halmozott összeget a következő bevallásában annak a megállapítási időszaknak a kötelezettségeként tünteti fel, amelyben az 1000 forintot elérte. A magánszemélynek a jövedelemadójáról, a különadójáról, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásáról, az egészségügyi hozzájárulásáról és a járulékáról benyújtott adóbevallásában az adatokat forintban kell feltüntetnie.”

2. Az Art. 1. számú melléklet I./B/2. pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) a társasági adóról, az osztalékadóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tennie, és az adóévről készült éves beszámolóját az adóhatósághoz benyújtania.”

11. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. Az Art. 2. számú melléklet I./Általános rendelkezések/3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az állami adóhatóságnál nyilvántartott adót - a magánszemély által fizetett jövedelemadót, különadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, valamint a magánszemélyt terhelő vagyonszerzési illetéket kivéve -, a költségvetési támogatást 1000 forintra kerekítve kell megfizetni. A magánszemély a 100 forintot el nem érő jövedelemadóját, különadóját, egészségügyi hozzájárulását, valamint vagyonszerzési illetékét nem fizeti meg, és az adóhatóság a 100 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki és nem tartja nyilván.”

2. Az Art. 2. számú melléklet I./Határidők/3./A/b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Az adózónak az 1. számú melléklet I/B/2./c) pontja szerint bevallott társasági adóelőleg-kiegészítést a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell megfizetnie.”

3. Az Art. 2. számú melléklet IV. pont alatti alcím helyébe a következő alcím lép:

„A jövedéki adóval kapcsolatban a vámhatósághoz teljesítendő befizetések”

4. Az Art. 2. számú melléklet IV. pontja a következő alcímmel és rendelkezéssel egészül ki:

„Általános rendelkezések:

A vámhatósághoz teljesítendő 1000 forintot el nem érő adókötelezettséget az adózónak nem kell megfizetnie, és a vámhatóság az 1000 forintot el nem érő adó-visszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván.”

12. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. Az Art. 3. számú mellékletének C/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelem beérkezését követő 8 napon belül - az e törvény 21. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, kitöltött nyomtatványt mellékelve - adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz az illetékkiszabáshoz szükséges birtokában lévő adatokról, valamint ingatlanértékesítés esetén az ingatlan értékesítőjéről és az ingatlanszerződés szerinti értékéről, továbbá termőföld átruházása esetén a termőföld-értékesítés tényéről, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogról ellenérték fejében való lemondás, ilyen jog visszterhes alapítása, átruházása (átengedése), megszüntetése esetén az átruházó (átengedő), e jogot alapító, illetve megszüntető magánszemélyről és e jog szerződés szerinti értékéről. Az ingatlanügyi hatóság az adózó személyi adatait tartalmazó megkeresésre tájékoztatja az adóhatóságot az adózó tulajdonát képező - nyilvántartásában szereplő - valamennyi ingatlan adatáról.”

2. Az Art. 3. számú mellékletének D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

D) A hitelintézet és a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása

D/I. A hitelintézet adatszolgáltatása

1. A hitelintézet adatot szolgáltat a lakótelek és lakás vásárlása, építése, bővítése céljára elhelyezett, elkülönítetten kezelt megtakarítás után járó, az adókedvezmény igénybevételéhez az adózónak kiadott igazolásról.

2. Adatot szolgáltat a hitelintézet e megtakarítás kifizetéséről, e megtakarítás kedvezményezettjéről és annak a megtakarítónak a személyéről, akinek az igazolást konkrétan kiadta. Egyidejűleg közli az adómentesen kifizetett kamat összegét is.

3. Nem kell adatot szolgáltatni e megtakarítás kamatáról abban az esetben, ha a kedvezményezett nyilatkozott a megtakarítás eltérő célú felhasználásáról és az adót a kamat után levonták.

4. Az 1. pont szerinti adatszolgáltatást az adóévet követő január 31-éig elektronikus úton vagy gépi adathordozón, a 2. pont szerinti adatszolgáltatást a kifizetéskor az adózó, illetve a kedvezményezett illetékes állami adóhatóságához kell teljesíteni.

5. A pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet - a cégjegyzékbe bejelentett pénzforgalmi számlára vonatkozó adatok kivételével - a bankszámla megnyitását és megszüntetését annak időpontját követő hó 15. napjáig a pénzforgalmi jelzőszám feltüntetésével közli az állami adóhatósággal.

D/II. A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása

A befektetési szolgáltató az adóévet követő január 31-éig elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz az olyan ügyletben részt vevő személyek (felek) - ha egyikük, vagy mindegyikük magánszemély - azonosító adatairól, adóazonosító jeléről/adószámáról, amely ügyletben az egyik fél tulajdonában lévő értékpapír (értékpapír-letéti) számláról másik fél tulajdonában lévő értékpapír (értékpapír-letéti) számlára értékpapír áthelyezésére kapott megbízást teljesített. Az adatszolgáltatás tartalmazza továbbá az áthelyezett értékpapír fajtáját, névértékét, valamint - ha a megbízást adó fél igazolja, vagy arról nyilatkozik - az értékpapír átruházása ellenében megszerzett bevételt.”

3. Az Art. 3. számú mellékletének F) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

F) A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv adatszolgáltatása

A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv elektronikus úton az állami adóhatósághoz az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat azon személyek azonosító adatairól, adóazonosító jeléről, a részükre kifizetett nyugellátás, rehabilitációs járadék adóévi összegéről, akik az adóév folyamán nyugellátás vagy rehabilitációs járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytattak.”

4. Az Art. 3. számú mellékletének G) pontja a következő új 4. alponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 4. és 5. alpontok számozása 5. és 6. alpontra változik:

„4. Az első fokon eljáró közlekedési igazgatási hatóság által a jármű tulajdonjogának bejegyzésére, annak változására irányuló eljárás során a közlekedési igazgatási ügymenetet támogató informatikai rendszerben rögzített, az ügyfél által bemutatott, a gépjármű és pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás azonosító számát, gyártójának kódját, valamint a befizetett illeték összegét a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv útján, továbbá a közúti közlekedési nyilvántartást vezető szerv a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (1) és (2) bekezdésében szereplő adatok közül a gépjármű és pótkocsi vagyonszerzési illetéke teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatokat (a jármű fajtáját, gyártmányát, típusát, kategóriáját, forgalmi rendszámát, hengerűrtartalmát, kamratérfogatát, teljesítményét, össztömegét, a járműtulajdonos azonosító adatait, lakcímét, székhelyét) elektronikus úton továbbítja az állami adóhatóságnak.”

13. számú melléklet a 2007. évi CXXVI. törvényhez

1. Az Art. 6. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási kötelezettségek

Az adózó az adóbevallási kötelezettségét a társasági adóról, az osztalékadóról az adóév utolsó napját követő 150. napig teljesíti, és ezzel egyidejűleg az adóévről készült éves beszámolóját elektronikusan az adóhatósághoz benyújtja.”

2. Az Art. 6. számú melléklet 2. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti előleg-kiegészítésre kötelezett adózó a társasági adó előlegét a várható éves fizetendő adó összegére az adóévre már bevallott adóelőlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig nyújtja be bevallását és ezzel egyidejűleg tesz eleget fizetési kötelezettségének. Az előleg-kiegészítésre kötelezett adózó az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét az előleg-kiegészítéssel egyidejűleg teljesíti.”


  Vissza az oldal tetejére