Időállapot: közlönyállapot (2009.V.12.)

35/2009. (V. 12.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, elfogadja az intézmény 2008. évi tevékenységéről szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót.

2. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék

a) stratégiai céljaival összhangban vizsgálja a korrupciós kockázatot jelentő területeket és valósítsa meg a korrupciós kockázatok feltérképezésére irányuló kiemelt, már jóváhagyott projektet,

b) a 43/2005. (V. 26.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásaként színvonalas szakfolyóirattá fejlesztette a Pénzügyi Szemlét,

c) folytassa tanácsadói, szakmai véleményformáló tevékenységét, a Pénzügyi Szemle gondozását.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére