Időállapot: közlönyállapot (2010.I.14.)
9.3.3.22.1 b) Rakománytartályok nyílása a fedélzet felett 0,50 m-re Nem kell alkalmazni azokra a hajókra, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették.
9.3.1.22.4 Szikraképződés megakadályozása zárószerkezetekkel Ú.CS.Á.
9.3.1.22.3
9.3.2.22.4 b)
9.3.3.22.4 b)
Szelepek kimenetének helyzete a fedélzet felett Ú.CS.Á.
9.3.2.22.4 b)
9.3.3.22.4 b)
Gyorsműködésű lefúvószelepek nyitónyomásának beállítása Ú.CS.Á.
9.3.2.22.5 Lángzárak vagy szelepek vagy önálló Ú.CS.Á.
9.3.3.22.5 gázürítő cső vagy elzáró szerkezetek Az 1998. december 31-éig érvényes jóváhagyási bizonyítvánnyal ellátott hajóknál ezeket a követelményeket legkésőbb 2010. december 31-ig kell teljesíteni.
9.3.2.22.5 a) Tűzoltó berendezések 2010. december 31.
9.3.3.23.2 Rakománytartályok próbanyomása Nem kell alkalmazni azokra a hajókra, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették, ha 15 kPa (0,15 bar) próbanyomás van előírva. 10 kPa (0,10 bar) próbanyomás elegendő. Az 1999. január 1-je előtt üzemben volt olajos hulladékgyűjtő hajóknál az 5 kPa (0,05 bar) próbanyomás elegendő.
9.3.3.23.3 A töltő és ürítő csővezetékek próbanyomása Az 1999. január 1-je előtt üzemben levő olajtartalmú hulladékot gyűjtő hajóknál 400 kPa próbanyomás elegendő.
9.3.2.25.1
9.3.3.25.1
Rakományszivattyúk leállítása Ú.CS.Á.
9.3.1.25.1
9.3.2.25.1
9.3.3.25.1
Szivattyúk stb. távolsága a lakóterektől stb. Ú.CS.Á.
9.3.3.25.2 a) A rakománykörzeten belül a fedélzet alatt elhelyezett töltő és ürítő csővezetékek Ú.CS.Á. olajtartalmú hulladékot gyűjtő hajóknál
9.3.1.25.2 d)
9.3.2.25.2 d)
A töltő és ürítő csővezetékek elhelyezkedése a fedélzeten Ú.CS.Á.
9.3.1.25.2 e)
9.3.2.25.2 e)
9.3.3.25.2 e)
A parti csatlakozások távolsága a lakóterektől stb. Ú.CS.Á.
9.3.2.25.2 i) A be- és kirakó vezetékeknek és a gőzcsöveknek nem lehetnek csúszótömítéssel felszerelt hajlékony csatlakozásai Ú.CS.Á. 2008. december 31. után
Az üzemben lévő, csúszótömítéssel felszerelt hajlékony csatlakozásokkal ellátott hajókon toxikus vagy maró anyagok (lásd a C táblázat (5) oszlopa 6.1 és 8 bárca) legfeljebb a jóváhagyási bizonyítvány 2008. december 31. utáni soros megújításáig szállíthatók
9.3.2.25.2h) A be- és kirakó vezetékeknek és a gőzcsöveknek nem lehetnek csúszótömítéssel felszerelt hajlékony csatlakozásai, ha a szállított anyagok maró tulajdonságúak (lásd a C táblázat (5) oszlopa 8 bárca) Ú.CS.Á. 2008. december 31. után
Az üzemben lévő, csúszótömítéssel felszerelt hajlékony csatlakozásokkal ellátott hajókon maró anyagok (lásd a C táblázat (5) oszlopa 8 bárca) legfeljebb a jóváhagyási bizonyítvány 2008. december 31. utáni soros megújításáig szállíthatók
9.3.1.25.2 i)
9.3.2.25.2 j)
9.3.3.25.2 k)
Rakodóvezetékek elhelyezkedése Ú.CS.Á.
9.3.2.25.8 a) Ballasztolási szívócsövek elhelyezése a rakománykörzetben, de a rakománytartályokon kívül Ú.CS.Á.
9.3.2.25.9 Be- és kirakási átfejtési sebesség Ú.CS.Á.
9.3.3.25.9 A jóváhagyási bizonyítványban bejegyzett be- és kirakási átfejtési sebességet szükség esetén a jóváhagyási bizonyítvány megújítása alkalmával ellenőrizni kell.
Ú.CS.Á.
9.3.3.25.12 A 9.3.3.25.1 a) és c), 9.3.3.25.2 e), 9.3.3.25.3 és 9.3.3.25.4 pont a) alpontját nem kell alkalmazni, kivéve a maró anyagokat szállító, N típusú nyitott hajókat (lásd a 3.2 fejezet „C” táblázat 5 oszlop, 8 veszély) Ez az időbeli korlátozás csak a maró anyagokat szállító, N típusú nyitott hajókra (lásd a 3.2 fejezet „C” táblázat 5 oszlop, 8 veszély)
9.3.1.27.2 Hűtőberendezések. 12° oldalirányú dőlés 10° helyett Ú.CS.Á.
9.3.2.28 A 3.2 fejezet „C” táblázatában előírt vízpermet berendezés A jóváhagyási bizonyítvány megújítása 2004. december 31. után.
9.3.1.31.2
9.3.2.31.2
9.3.3.31.2
A gépek levegő szívónyílásainak távolsága a rakománykörzettől Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
9.3.1.31.4
9.3.2.31.4
9.3.3.31.4
A motorok külső részeinek stb. hőmérséklete Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
A motorok külső részeinek hőmérséklete nem haladhatja meg a 300 °C-ot.
Ú.CS.Á.
9.3.1.31.5
9.3.2.31.5
9.3.3.31.5
Hőmérséklet a géptérben Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
A géptérben a hőmérséklete nem haladhatja meg a 45 °C-ot.
9.3.1.32.2
9.3.2.32.2
9.3.3.32.2
Légzőcsövek nyílásai 0,50 m-re a fedélzet felett Ú.CS.Á.
9.3.3.34.1 Kipufogócsövek Ú.CS.Á.
9.3.1.35.1
9.3.3.35.1
Fenékvíz- és ballasztszivattyúk a rakománykörzetben Ú.CS.Á.
9.3.3.35.3 A rakománykörzetben, de a rakománytartályokon kívül elhelyezett szívócsövek a ballasztoláshoz Ú.CS.Á.
9.3.1.35.4 A szivattyútér fenékvízrendszere szivattyútéren kívül Ú.CS.Á.
9.3.1.40.1
9.3.2.40.1
9.3.3.40.1
Tűzoltórendszerek, két szivattyú stb. Ú.CS.Á.
9.3.1.40.2
9.3.2.40.2
9.3.3.40.2
Beépített tűzoltórendszer a géptérben Ú.CS.Á.
9.3.1.41.1
9.3.3.41.1
A kémények kimenete legalább 2,00 m-re a rakománykörzettől Nem kell alkalmazni olyan hajókra, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették le.
9.3.3.41.1 A kémények kimenete Ú.CS.Á. olajtartalmú hulladékot gyűjtő hajókra
9.3.1.41.2
9.3.2.41.3
9.3.3.41.2
a 7.2.3.41 ponttal kapcsolatosan
Fűtő, főző és hűtőberendezések Ú.CS.Á.
9.3.3.42.2 Rakományfűtő rendszer: Ú.CS.Á.
N típusú nyitott hajó Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni: Ez a kondenzvíz visszatérő csőbe beépített olajleválasztóval valósítható meg.
9.3.1.51.2
9.3.2.51.2
9.3.3.51.2
Fény és hangriasztás Ú.CS.Á.
9.3.1.51.3
9.3.2.51.3
9.3.3.51.3
Hőmérsékleti osztály és robbanási csoport Ú.CS.Á.
9.3.3.52.1 b), c), d) és e) Villamos berendezések: N típusú nyitott hajó Ú.CS.Á.
9.3.1.52.1 e)
9.3.3.52.1 e)
„Minősítetten biztonságos” villamos berendezések a rakománykörzetben Nem kell alkalmazni olyan hajókra, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették. A következő feltételeket kell teljesíteni a berakás, kirakás és gázmentesítés alatt azoknál a hajóknál, amelyeknek nincs gáztömör kormányállása, nincs gáztömör nyílásokkal (pl. ajtók, ablakok stb.) ellátva a rakománykörzet irányában:
a) A használatra tervezett minden villamos berendezésnek korlátozottan robbanásveszélyes típusúnak kell lennie, azaz ezeket úgy kell kialakítani, hogy normális üzemi körülmények között ne okozhassanak szikrát és külső felületükön a hőmérséklet ne emelkedjen 200 °C fölé, vagy vízpermettel szemben védett kialakításúaknak kell lenniük és;
b) Azokat a villamos berendezéseket, amelyek nem elégítik ki az a) alpont kritériumait vörös színnel meg kell jelölni és a főkapcsolótábláról ki kell tudni kapcsolni.
9.3.3.52.2 Akkumulátorok a rakománykörzeten kívül Ú.CS.Á.
9.3.1.52.3 a)
9.3.3.52.3 a)
9.3.1.52.3 b)
9.3.3.52.3 b)
A berakás, kirakás vagy gázmentesítés alatt használt villamos berendezések Nem kell alkalmazni a következő berendezésekre olyan hajókon, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették le:
- világító eszközökre a lakóterekben, a lakóterek bejárata közelében levő kapcsolók kivételével;
- rádiótelefon berendezésekre a lakóterekben és a kormányállásokban és robbanómotor vezérlő készülékek.
Minden más villamos berendezésnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:
a) Generátorok, motorok stb. IP13 védettségi fokozat
b) Vezérlőpanelek, lámpák stb. IP23 védettségi fokozat
c) Készülékek stb. IP55 védettségi fokozat.
N típusú nyitott hajó Ú.CS.Á.
Ú.CS.Á.
9.3.1.52.3 b)
9.3.2.52.3 b)
9.3.3.52.3 b) a 3 a) alponttal kapcsolatosan
A berakás, kirakás vagy gázmentesítés alatt használt villamos berendezések Az üzemben levő hajóknál a 3 a) alpontot nem kell alkalmazni:
- világító eszközökre a lakóterekben, a lakóterek bejárata közelében levő kapcsolók kivételével;
- rádiótelefon berendezésekre a lakóterekben és a kormányállásokban.
9.3.1.52.4
9.3.2.52.4
9.3.3.52.4
utolsó mondat
Az ilyen berendezések kikapcsolása központi helyről Ú.CS.Á.
9.3.3.52.4 Vörös jelölés a villamos berendezéseken N típusú nyitott hajó Ú.CS.Á.
9.3.3.52.5 Megszakító kapcsoló a folyamatos hajtású generátorhoz: N típusú nyitott hajó Ú.CS.Á.
9.3.3.52.6 Tartósan felszerelt csatlakozó aljzatok: N típusú nyitott hajó Ú.CS.Á.
9.3.1.56.1
9.3.3.56.1
Fémköpenyek minden kábelnél Nem kell alkalmazni olyan hajókra, amelyek gerincét 1977. január 1-je előtt fektették.
9.3.3.56.1 Fémköpenyek Ú.CS.Á. olajtartalmú hulladékot gyűjtő hajókra
9.3.1.56.3
9.3.2.56.3
9.3.3.56.3
Lengőkábelek a rakterekben Ú.CS.Á.

1.6.7.2.2.3 Átmeneti rendelkezések a 3.2 fejezet „C” táblázat előírásainak alkalmazására a veszélyes áruk tartályhajóban történő szállításánál.

1.6.7.2.2.3.1 Azok az áruk, amelyekhez a 3.2 fejezet „C” táblázatában N típusú zárt hajó szükséges 10 kPa (0,10 bar) minimális szelepbeállítással, üzemben levő N típusú zárt tartályhajókban is szállíthatók 6 kPa (0,06 bar) minimális szelepbeállítással [rakománytartály próbanyomás 10 kPa (0,10 bar)].

1.6.7.2.2.3.2 (5. megjegyzés)

Az üzemben levő, fedélzettel ellátott tartályhajókon a fix köteges lángzárbetét olyan anyagok szállítása esetén eltávolítható, amelyeknél a 3.2 fejezet „C” táblázat a 20 oszlopban az 5. megjegyzés szerepel. Ez az átmeneti rendelkezés 2010. december 31-ig érvényes.

1.6.7.2.2.3.3 (6. és 7. megjegyzés)

Az üzemben levő tartályhajóknál a gőzcsöveket és a nyomás/vákuum szelepeket nem kell melegíteni olyan anyagok szállítása esetén, amelyeknél a 3.2 fejezet „C” táblázat 20 oszlopában a 6. vagy 7. megjegyzés van bejegyezve. Ez az átmeneti rendelkezés 2010. december 30-ig érvényes.

Az üzemben levő fedélzettel ellátott tartályhajókon a lángzár fixköteges betét az előzőekben említett anyagok szállítása esetén eltávolítható. Ez az átmeneti rendelkezés 2010. december 31-ig érvényes.

1.6.7.3 Az egyes belvízi utakra vonatkozó járulékos átmeneti előírások

1.6.7.3.1 Azoknak az üzemben levő hajónak, amelyre e pont átmeneti előírásai vonatkoznak, ki kell elégíteniük:

- a következő táblázatban felsorolt bekezdések és pontok és az általános átmeneti előírások (lásd az 1.6.7.2.1.1 és az 1.6.7.2.3.1 pontot) követelményeit az ott meghatározott határidőn belül;

- következő táblázatban fel nem sorolt bekezdések és pontok vagy az általános átmeneti előírások követelményeit e Szabályzat hatálybalépésének időpontjáig.

Az üzemben levő hajók szerkezetét és felszerelését a korábbi biztonsági követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.

A járulékos átmeneti rendelkezések táblázata:

Pont Tárgy Időbeli korlátozás és megjegyzések
9.1.0.11.1 b) Raktárak, a tüzelőolaj tartályokkal Ú.CS.Á.
közös válaszfal Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
A raktereknek a tüzelőolaj tartályokkal közös válaszfaluk lehet, amennyiben a rakomány vagy annak csomagolása kémiailag nem reagál a tüzelőanyaggal.
9.1.0.92 Vészkijárat Ú.CS.Á.
Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
Azoknak a helyiségeknek, amelyek be- és kijáratai lékesedéskor teljesen vagy részben vízbe merülnek, a lékesedési merülésvonal felett legalább 0,075 m magasságban lévő vészkijárattal kell rendelkezniük.
9.1.0.95.1 c) Nyílások magassága a lékesedés Ú.CS.Á.
vízvonal felett Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni: Minden nem víztömör nyílás (pl. ajtók, ablakok, fedélzeti lejárók) alsó élének az elárasztás végső fázisában a sérült állapot vízvonala felett legalább 0,075 m-re kell lennie.
9.1.0.95.2 Stabilitás terjedelme (sérült Ú.CS.Á.
9.3.2.15.2 állapotban) Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni: Az elárasztás végső fázisában a hajó dőlésszöge nem haladhatja meg a 20°-ot a hajó egyenesbe hozása előtt; a 12°-ot az egyenesbehozási intézkedések után
9.3.1.11.1 a) A rakománytartályok legnagyobb Ú.CS.Á.
9.3.2.11.1 a)
9.3.3.11.1 a)
befogadóképessége Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni: Egy rakománytartály megengedett legnagyobb befogadóképessége 760 m3.
9.3.2.11.1 d) Rakománytartályok hossza Ú.CS.Á.
Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
A rakománytartály hossza meghaladhatja a 10 m-t és 0,2 L-t.
9.3.1.12.3 Levegő bemenetek elhelyezése Ú.CS.Á
9.3.2.12.3
9.3.3.12.3
A levegőnyílások bemenetét legalább 5,00 m-re kell elhelyezni a biztonsági szelepek kimenetétől.
9.3.2.15.1 c) A nyílások magassága a sérült Ú.CS.Á.
állapot vízvonala felett Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni: Minden nem víztömör nyílás (pl. ajtók, ablakok, fedélzeti lejárók) alsó élének az elárasztás végső fázisában a sérült állapot vízvonala felett legalább 0,075 m-re kell lennie.
9.3.2.20.2 A vízgátak feltöltése vízzel Ú.CS.Á.
9.3.3.20.2 Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
A vízgátakat el kell látni rendszerrel a vízzel vagy inert gázzal való feltöltéshez.
9.3.1.92 Vészkijárat Ú.CS.Á.
9.3.2.92 Az üzemben levő hajókra a következő követelményeket kell alkalmazni:
Azokat a tereket, amelyek bejáratai vagy kijáratai sérült állapotban részben vagy teljesen víz alá merülnek, a sérült állapot vízvonala felett legalább 0,075 m-re levő vészkijárattal kell ellátni.

1.6.7.4.1 Környezetre és egészségre veszélyes anyagok szállítására vonatkozó átmeneti rendelkezések

1.6.7.4.1 Átmeneti rendelkezések: hajók

A 2009. január 1-jén üzemben lévő, szokásos hajótestkialakítású, 2007. január 1-i állapotnak megfelelően legfeljebb 1000 t hordképességű tartályhajók 2018. december 31-ig továbbra is szállíthatják azokat az anyagokat, amelyek szállítását részükre 2008. december 31-i állapotnak megfelelően engedélyezték.

A 2009. január 1-jén üzemben lévő, 2007. január 1-i állapotnak megfelelően legfeljebb 300 t hordképességű ellátóhajók és olajtartalmú hulladékgyűjtő hajók 2038. december 31-ig továbbra is szállíthatják azokat az anyagokat, amelyek szállítását részükre 2008. december 31-i állapotnak megfelelően engedélyezték.

1.6.7.4.2 Anyagokra alkalmazható átmeneti időszakok

A 3. rész C táblázattól eltérően az alábbiakban felsorolt anyagokat az ott feltüntetett határidőkig az alábbi táblázatokban foglalt követelményeknek megfelelően lehet szállítani.

1. 2012. 12. 31-ig

UN szám vagy azono-
sító szám
Megnevezés és leírás Osztály Osztá-
lyozási kód
Cso-
mago-
lási csoport
Ve-
szély
Tartályhajó-
típus
Rako-
mány-
tartály konst-
ruk-
ciója
Rako-
mány-
tartály-
típus
Rako-
mány-
tartály felsze-
relése
Gyorsműkö-
désű lefúvó-
szelep nyitó-
nyo-
mása, kPa
Legna-
gyobb töltési fok, %
Relatív sűrűség 20
°C-on
Minta-
vevő
eszköz
típusa
Fedél-
zet
alatti szi-
vattyú-
tér
meg-
enge-
dett-e
Hő-
mér-
sékleti osztály
Rob-
banási csoport
Rob-
banás-
véde-
lem
szük-
séges-e
Szük-
séges fel-
szere-
lés
Kék kúpok/fények száma Egyéb köve-
telmé-
nyek/
meg-
jegy-
zések
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1145 CIKLOHEXÁN 3 F1 II 3+N1 N 2 2 10 97 0,78 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 6: +11 °C; 17
1146 CIKLOPENTÁN 3 F1 II 3+N2 N 2 2 10 97 0,75 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1157 DIIZOBUTIL-KETON 3 F1 III 3+N3+F N 3 2 97 0,81 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0
1159 DIIZOPROPIL-ÉTER 3 F1 II 3+N2 N 2 2 10 97 0,72 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
1171 ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-
ÉTER
3 F1 III 3+CMR N 3 2 97 0,93 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 0
1172 ETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-
ÉTER-ACETÁT
3 F1 III 3+N3+
CMR
N 3 2 97 0,98 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
1188 ETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-
ÉTER
3 F1 III 3+CMR N 3 2 97 0,97 3 igen T3 II B igen PP, EX, A 0
1191 OKTIL-ALDEHIDEK (2-ETIL-
KAPRONALDEHID))
3 F1 III 3+N3+F N 3 2 97 0,82 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
1206 HEPTÁNOK (n-heptán) 3 F1 II 3+N1 N 2 2 10 97 0,68 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1208 HEXÁNOK (n-hexán) 3 F1 II 3+N1 N 2 2 10 97 0,66 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1216 IZOOKTÉNEK
3 F1 II 3+N2 N 2 2 10 97 0,73 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N.
110 kPa < gőzny.50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N.
110 kPa < gőzny. 50°C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N.
gőzny. 50°C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1224 FOLYÉKONY KETONOK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
1262 OKTÁNOK (n-oktán) 3 F1 II 3+N1 N 2 2 10 97 0,7 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1265 PENTÁNOK, folyékony
(n-PENTÁN)
3 F1 II 3+N2 N 2 2 50 97 0,63 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1265 PENTÁNOK, folyékony
(n-PENTÁN)
3 F1 II 3+N2 N 2 2 3 10 97 0,63 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1
1267 NYERSOLAJ
gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 1 1 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ
gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 1 50 97 2 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ, 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 175 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ, 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 150 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ, gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1267 NYERSOLAJ 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14
1307 XILOLOK (o-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 2 97 0,88 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (m-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 2 97 0,86 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (p-XILOL) 3 F1 III 3+N2 N 3 2 2 97 0,86 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1307 XILOLOK (< 0° C olvadáspontú keverék) 3 F1 II 3+N2 N 3 2 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 1
1307 XILOLOK (≤ 0°C olvadáspontú keverék) 3 F1 III 3+N2 N 3 2 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
1307 XILOLOK (0° C és < 13°C közötti olvadáspontú keverék) 3 F1 I 3+N2 N 3 2 2 97 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 6: +17 °C; 17
1719 MARÓ LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N 8 C5 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 30; 34
1719 MARÓ LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 8 C5 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 30; 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. 8 C9 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (MERKPTO-BENZOTIAZOL-
NÁTRIUM, 50%-os vizes oldat)
8 C9 II 8+N1+S N 4 2 97 1.25 3 igen nem PP, EP 0 34
1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (ZSÍRALKOHOL, C12-C14) 8 C9 III 8+F N 4 2 97 0.89 3 igen nem PP, EP 0 34
1764 DIKLÓR-ECETSAV 8 C3 II 8+N1 N 3 3 97 1.56 3 igen T1 II A igen PP, EP, EX, A 0 17; 34
1918 IZOPROPIL-BENZOL (kumol) 3 F1 III 3+N2 N 3 2 97 0,86 3 igen T2 II A8) igen PP, EX, A 0
1920 NONÁNOK 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 97 0,70-0,75 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
1987 ALKOHOLOK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
< 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1987 ALKOHOLOK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
< 150 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1987 ALKOHOLOK, M.N.N.
gőznyomás 50 °C-on < 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. (CIKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 2 2 95 0,95 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0 7; 17
1989 ALDEHIDEK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
≤ 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1989 ALDEHIDEK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
≤ 150 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27; 29
1989 ALDEHIDEK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27; 29
1989 ALDEHIDEK, M.N.N.
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on
≤ 175 kPa
3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., gőznyomás
50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 1 1 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., gőznyomás
50 °C-on > 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 1 50 97 2 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 175 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (CIKLOHEXANON/CIKLO-
HEXANOL KEVERÉK)
3 F1 III 3+F N 3 2 97 0.95 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0
1999 FOLYÉKONY KÁTRÁNYOK, beleértve az útépítési aszfaltot és olajat, bitument és a higított kőolajtermékeket 3 F1 III 3+S N 4 2 2 97 3 igen T3 II A7) igen PP, EX, A 0
2046 CIMOLOK 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 97 0,88 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2048 DICIKLO-PENTADIÉN 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 2 95 0,94 3 igen T1 II B4) igen PP, EX, A 0 7; 17
2050 DIIZOBUTILÉN IZOMEREK KEVERÉKE 3 F1 II 3+N2+F N 2 2 10 97 0,72 3 igen T32) II A7) igen PP, EX, A 1
2241 CIKLOHEPTÁN
3 F1 II 3+N2 N 2 2 10 97 0,81 3 igen T43) II A igen PP, EX, A 1
2247 n-DEKÁN
3 F1 III 3+F N 3 2 97 0,73 3 igen T4 II A igen PP, EX, A 0
2259 TRIETILÉN-TETRAMIN
8 C7 II 8+N2 N 3 2 97 0,98 3 igen T2 II B4) igen PP, EP, EX, A 1 34
2264 N,N-DIMETIL-CIKLOHEXIL-
-AMIN
8 CF1 II 8+3+N2 N 3 2 97 0,85 3 igen T3 II B4) igen PP, EP, EX, A 1 34
2265 N,N-DIMETIL-FORMAMID 3 F1 III 3+CMR N 3 2 97 0,95 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2286 PENTAMETIL-HEPTÁN 3 F1 III 3+F N 3 2 97 0,75 3 igen T2 II A7) igen PP, EX, A 0
2289 IZOFORON-DIAMIN 8 C7 III 8+N2 N 3 2 97 0,92 3 igen T2 II A igen PP, EP, EX, A 0 17; 34
2303 IZOPROPENIL-BENZOL 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 97 0,91 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0
2309 OKTADIÉN (1,7-OKTADIÉN) 3 F1 II 3+N2 N 2 2 10 97 0,75 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1
2320 TETRAETILÉN-PENTAMIN 8 C7 III 8+N2 N 4 2 97 1 3 igen nem PP, EP 0 34
2324 TRIIZOBUTILÉN 3 F1 III 3+N1+F N 3 2 97 0,76 3 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 0
2325 1,3,5-TRIMETIL-BENZOL 3 F1 III 3+N1 N 3 2 97 0,87 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0
2414 TIOFÉN 3 F1 II 3+N3+S N 2 2 10 97 1,06 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 1
2430 SZILÁRD ALKIL-
FENOLOK, M.N.N (nonilfenol, izomerek keveréke, olvasztott)
8 C4 II 8+N1+F N 3 3 2 95 0,95 3 igen T2 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 34
2564 TRIKLÓR-ECETSAV OLDAT 8 C3 II 8+N1 N 3 3 2 95 1,6211) 3 igen T1 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 7; 17; 22; 34
2564 TRIKLÓR-ECETSAV OLDAT 8 C3 III 8+N1 N 4 3 97 1,6211) 3 igen T1 II A7) igen PP, EP, EX, A 0 22; 34
2672 AMMÓNIA OLDAT, vizes, relatív sűrűség 15 °C-on 0,880 és 0,957 között, 10%-nál több, de legfeljebb 35% ammóniatartalommal 8 C5 III 8+N1 N 2 2 10 97 0,8810) - 0,9610) 3 igen nem PP, EP 0 34
2709 BUTIL-BENZOLOK 3 F1 III 3+N1+F N 3 2 97 0,87 3 igen T2 II A igen PP, EX, A 0
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
2735 FOLYÉKONY, MARÓ AMINOK, M.N.N vagy FOLYÉKONY, MARÓ POLIAMINOK, M.N.N. 8 C7 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
2815 N-AMINO-ETIL-PIPERAZIN 8 C7 III 8+N2 N 4 2 97 0,98 3 igen nem PP, EP 0 34
2850 PROPILÉN-TETRAMER (tetrapropilén) 3 F1 III 3+N1+F N 4 2 97 0,76 3 igen nem PP 0
2924 MARÓ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 3 FC III 3+8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EP, EX, A 0 27; 34
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva 3 F2 III 3+8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 2 95 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 7; 27
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (KOROM REEDSTOCK) (PIROLÍZIS OLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 2 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (PIROLÍZIS A OLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 2 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.,
60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (MARADÉKOLAJ)
3 F2 III 3+F N 3 2 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (NYERS NAFTALIN KEVERÉKEK 3 F2 III 3+F N 3 2 2 95 3 igen T 1 II B igen PP, EX, A 0 7
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (KREOZOT OLAJ) 3 F2 III 3+N2+
CMR+5
N 3 2 2 95 3 igen T 2 II B igen PP, EX, A 0 7
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C1 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 3 10 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3265 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C3 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 3 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C5 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C5 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. 8 C5 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C7 I 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C7 II 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3267 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N. 8 C7 III 8+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 3 igen nem PP, EP 0 27; 34
3271 ÉTEREK, M.N.N., gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14, 27; 29
3271 ÉTEREK, M.N.N.
(TERC-AMIL-METIL-ÉTER)
3 F1 II 3+N1 N 2 2 10 97 0.77 3 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 1
3271 ÉTEREK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14, 27
3272 ÉSZTEREK, M.N.N., gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 0.77 3 igen T2 II B4) igen PP, EX, A 1 14, 27; 29
3272 ÉSZTEREK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14, 27
9001 60 °C-NÁL MAGASABB LOBBANÁSPONTÚ ANYAGOK, amelyeket melegítve a LOBBANÁSPONTJUK ALATTI
15 K HŐMÉRSÉKLET-
TARTOMÁNY-BAN szállítanak
vagy 60 °C -NÁL NAGYOBB LOBBANÁSPONTÚ ANYAGOK LOBBANÁSPONTJUK ALATTI legalább 15 K HŐMÉRSÉKLETRE MELEGÍTVE SZÁLLÍTANAK
3 F3 3+ (N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 27
9003 ANYAGOK 60 °C FELETTI, DE LEGFELJEBB 100 °C LOBBANÁSPONTTAL, vagy OLYAN 60° C < lobbanáspont ≤ 100° C ANYAGOK, amelyeket más osztályba nem soroltak 9 9+(N3+
F)
N 4 2 97 3 igen nem PP 0 27
9003 ANYAGOK 60 °C FELETTI, DE LEGFELJEBB 100 °C LOBBANÁSPONTTAL, vagy OLYAN 60° C < lobbanáspont ≤ 100° C ANYAGOK, amelyeket más osztályba nem soroltak
(ETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-
ÉTER)
9 9+(N3+F) N 4 2 97 0.9 3 igen nem PP 0
9003 ANYAGOK 60 °C FELETTI, DE LEGFELJEBB 100 °C LOBBANÁSPONTTAL, vagy OLYAN 60° C < lobbanáspont
≤ 100° C LOBBANÁSPONTÚ ANYAGOK, amelyeket más osztályba nem soroltak
(2-ETIL-HEXIL-AKRILÁT)
9 9+(N3+F) N 4 2 97 0.89 3 igen nem PP 0 3; 5; 16
9005 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N., OLVASZTOTT 9 9+(N1, N2,
N3, CMR,
F vagy S)
nincs előírás
9006 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. 9 9+(N1, N2,
N3, CMR,
F vagy S)
nincs előírás

(2012.12.31-ig)

2. 2015. 12. 31-ig

UN szám vagy azono-
sító szám
Megnevezés és leírás Osztály Osztá-
lyozási kód
Cso-
mago-
lási csoport
Ve-
szély
Tartályhajó-
típus
Rako-
mány-
tartály konst-
ruk-
ciója
Rako-
mány-
tartály-
típus
Rako-
mány-
tartály felsze-
relése
Gyorsműkö-
désű lefúvó-
szelep nyitó-
nyo-
mása, kPa
Legna-
gyobb töltési fok, %
Relatív sűrűség 20
°C-on
Minta-
vevő
eszköz-
típusa
Fedél-
zet
alatti szi-
vattyú-
tér
meg-
enge-
dett-e
Hő-
mér-
sékleti osztály
Rob-
banási csoport
Rob-
banás-
véde-
lem
szük-
séges-e
Szük-
séges fel-
szere-
lés
Kék kúpok/fények száma Egyéb köve-
telmé-
nyek/
meg-
jegy-
zések
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1203 MOTORBENZIN vagy BENZIN vagy GAZOLIN 3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 2 10 97 0,68-0,72 10) 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 1 1 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 1 50 97 2 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás
50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás
50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás
50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás
50 °C-on ≤ 150 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., (nafta), 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa 3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 2 50 97 0.735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., (nafta), 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa 3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 2 3 10 97 0.735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., (nafta), gőznyomás
50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 2 10 97 0.735 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1268 NYERSOLAJ PÁRLATOK, M.N.N. vagy NYERSOLAJ TERMÉKEK, M.N.N., (benzolos főpárlat), gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+N2+
CMR+F
N 2 2 10 97 0.765 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 1 14; 29
1987 ALKOHOLOK, M.N.N. (CIKLOHEXANOL) 3 F1 III 3+N3+F N 3 2 4 95 0.95 3 igen no PP 0 7; 17;
20: +46 °C
2430 SZILÁRD ALKIL-
FENOLOK, M.N.N (nonilfenol, izomerek keveréke, olvasztott)
8 C4 II 8+N1+F N 3 1 4 95 0.95 3 igen no PP, EP 0 7; 17;
20: +125 °C; 34
3256 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 60 °C feletti lobbanásponttal, a lobbanásponton vagy magasabb hőmérsékleten szállítva (Low QI Pitch) 3 F2 III 3+
(N2 vagy N3)
+F
N 3 1 4 95 1,1-1,3 3 igen T2 II B igen PP, EX, A 0 7
3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 100 °C-on vagy magasabb hőmérsékleten, de a lobbanáspont alatti hőmérsékleten szállítva (beleértve az olvasztott fémeket, olvasztott sókat stb.) 9 M9 III 9+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 1 4 95 3 igen no PP 0 7;
20:+115 °C; 22; 24; 25; 27
3257 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 100 °C-on vagy magasabb hőmérséklettel de a lobbanáspont alatti hőmérsékleten szállítva (beleértve az olvasztott fémeket, olvasztott sókat stb.) 9 M9 III 9+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 1 4 95 3 igen no PP 0 7;
20:+225 °C; 22; 24; 27
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 1 1 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 1 50 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 150 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 175 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., 110 kPa < gőznyomás 50 °C-on < 150 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N., gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa 3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 27; 29
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N. 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14; 27
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N.
(1-okten)
3 F1 II 3+N2+F N 2 2 10 97 0.71 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 1 14
3295 FOLYÉKONY SZÉNHIDROGÉNEK, M.N.N. (policiklikus aromás szénhidrogén keverékek) 3 F1 III 3+CMR+F N 3 2 97 1.08 3 igen T1 II A igen PP, EX, A 0 14

(2015.12.31-ig)

3. 2018. 12. 31-ig

UN szám vagy azono-
sító szám
Megnevezés és leírás Osztály Osztá-
lyozási kód
Cso-
mago-
lási csoport
Ve-
szély
Tartályhajó-
típus
Rako-
mány-
tartály konst-
ruk-
ciója
Rako-
mány-
tartály-
típus
Rako-
mány-
tartály felsze-
relése
Gyorsműkö-
désű lefúvó-
szelep nyitó-
nyo-
mása, kPa
Legna-
gyobb töltési fok, %
Relatív sűrűség 20
°C-on
Minta-
vevő
eszköz-
típusa
Fedél-
zet
alatti szi-
vattyú-
tér
meg-
enge-
dett-e
Hő-
mér-
sékleti osztály
Rob-
banási csoport
Rob-
banás-
véde-
lem
szük-
séges-e
Szük-
séges fel-
szere-
lés
Kék kúpok/fények száma Egyéb köve-
telmé-
nyek/
meg-
jegy-
zések
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1202 GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ
(legfeljebb 60 °C lobbanásponttal)
3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 4 2 97 < 0,85 3 igen non PP 0
1202 DIZELOLAJ az EN 590: 2004 szabvány szerint vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ az EN 590: 2004 szabvány szerinti lobbanásponttal 3 F1 III 3+N2+F N 4 2 97 0,82-0,85 3 igen non PP 0
1202 GÁZOLAJ vagy DÍZELOLAJ vagy KÖNNYŰ FŰTŐOLAJ (60 °C-nál magasabb, de legfeljebb 100 °C lobbanásponttal) 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR,
F vagy S)
N 4 2 97 < 1,1 3 igen non PP 0
1223 KEROZIN 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 97 ≤ 0,83 3 igen T3 II A igen PP, EX, A 0 14
1300 TERPENTINPÓTLÓ 3 F1 III 3+N2+F N 3 2 97 0.78 3 igen T3 II B4) igen PP, EX, A 0
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 1 1 97 1 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ, gőznyomás 50 °C-on > 175 kPa 3 F1 I 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 2 2 1 50 97 2 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ,
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 175 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 2 2 50 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ,
110 kPa < gőznyomás 50 °C-on ≤ 150 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 2 2 3 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ,
gőznyomás 50 °C-on ≤ 110 kPa
3 F1 II 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 2 2 10 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 1 14; 29
1863 TÜZELŐANYAG REPÜLŐGÉP TURBINA-MOTORHOZ 3 F1 III 3+(N1, N2, N3, CMR, F) N 3 2 97 3 igen T43) II B4) igen PP, EX, A 0 14

(2018.12.31-ig)

1.7 FEJEZET
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A 7 OSZTÁLYRA

1.7.1 Alkalmazási kör

Megjegyzés:

1. A radioaktív anyagok szállítása során bekövetkező baleset vagy rendkívüli esemény esetén az emberek, az anyagi javak és a környezet védelme érdekében az illetékes nemzeti, ill. nemzetközi hatóságok által megállapított veszélyhelyzeti előírásokat kell betartani. Az ilyen előírásokhoz útmutatás található a „Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material”, Safety Standard Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Vienna (2002) kiadványban.

2. A veszélyhelyzeti beavatkozásnál figyelembe kell venni, hogy a baleset során a küldemény tartalma és a környezet között bekövetkező reakció folytán egyéb veszélyes anyagok is képződhetnek.

1.7.1.1 Az ADN olyan szabályokat állapít meg, amelyek által a radioaktív anyagok szállításával kapcsolatos sugárzásból, kritikusságból vagy hőhatásból eredően a személyeket, javakat vagy környezetet érő veszélyek megfelelően kezelhetők. Ezek a szabályok az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „Előírások a radioaktív anyagok biztonságos szállítására, 1996. (2005. évi kiadás), Biztonsági Szabványok Sorozat, TS-R-1 kiadványon alapulnak (Bécs, 2005.) Az előírásokhoz magyarázatok találhatók az IAEA „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials”, Safety Standard Series No. TS-G-1.1 (ST-2), IAEA Vienna (2002) kiadványban.

1.7.1.2 Az ADN célja a személyek, a javak és a környezet védelme a sugárzás hatásaival szemben a radioaktív anyagok szállítása során. Ez a védelem azáltal érhető el, hogy követelményeket támaszt:

a) a radioaktív tartalom megtartására;

b) a külső sugárzási szint korlátozására;

c) a kritikusság megelőzésére; és

d) a hőhatás okozta károk megelőzésére.

Ezek a követelmények elsősorban azáltal teljesülnek, hogy a járművek és a küldeménydarabok tartalmának határértékei, illetve a küldeménydarab minták minőségi követelményei a radioaktív tartalom veszélyességének függvényében különböző fokozatokra vannak meghatározva. Másodsorban a küldeménydarabokra, kezelésükre, a csomagolóeszköz karbantartására vonatkozó, a radioaktív tartalom fajtáját figyelembe vevő követelmények meghatározásával és végül az adminisztratív ellenőrzések előírásával, - vagy ahol szükséges - az illetékes hatóság általi jóváhagyás megkövetelésével.

1.7.1.3 Az ADN előírásait a radioaktív anyagok belvízi szállítására kell alkalmazni, beleértve a radioaktív anyagok használatával együtt járó szállításokat is. A „szállítás” magában foglal a radioaktív anyag mozgatásával kapcsolatos minden tevékenységet és körülményt, a csomagolóeszköz tervezését, gyártását, karbantartását és javítását, a radioaktív rakomány előkészítését, feladását, berakását, szállítását (beleértve a közbenső tárolását), kirakását és átvételét a rendeltetési helyen. Az ADN által a minőségi követelmények meghatározásánál alkalmazott különböző fokozatok három súlyossági szinttel jellemezhetők:

a) szokásos szállítás körülmények (rendkívüli esemény nélkül);

b) kisebb balesetek fellépése során fennálló szállítási körülmények;

c) a szállítás során bekövetkező baleseti körülmények.

1.7.1.4 Az ADN rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következők szállítására:

a) a szállítóeszköz szerves részét képező radioaktív anyagok;

b) valamely létesítményen belül mozgatott radioaktív anyagok, amelyek a létesítményben érvényben levő, megfelelő biztonsági előírások hatálya alá esnek, és ez a mozgatás nem vesz igénybe közutat vagy közforgalmú vasutat;

c) a személyekbe vagy élő állatokba diagnosztikai vagy kezelési célra bevitt vagy beültetett radioaktív anyagok;

d) a fogyasztási cikkekben levő, hatóságilag engedélyezett radioaktív anyagok, azok végső felhasználónak történt eladását követően;

e) a természetben előforduló radionuklidokat tartalmazó természetes anyagok és ércek, amelyek vagy természetes állapotukban vannak, vagy a radionuklidok kinyerésén kívüli egyéb célból vannak feldolgozva, és amelyeket nem szándékoznak feldolgozni a radionuklidok felhasználása céljából, amennyiben az anyag aktivitás koncentrációja nem nagyobb, mint a 2.2.7.7.2.1 b) pontban meghatározott vagy a 2.2.7.7.2.2-2.2.7.7.2.6 pont szerint számított érték 10-szerese;

f) nem radioaktív szilárd tárgyak, amelyek felületükön sehol nem tartalmaznak a 2.2.7.2 bekezdésben a „szennyezettség” meghatározásánál megadott határoknál nagyobb mennyiségben radioaktív anyagokat.

1.7.1.5 Az engedményes küldeménydarabok szállítására vonatkozó különleges rendelkezések:

A 2.2.7.2.4.1 pont szerinti engedményes küldeménydarabokra az 5-7 részek előírásai közül csak a következőket kell betartani:

a) az 5.1.2 szakaszban, az 5.1.3.2 bekezdésben, az 5.1.4 szakaszban, az 5.2.1.2 bekezdésben, az 5.2.1.7.1-5.2.1.7.3 pontokban, az 5.2.1.9 bekezdésben, az 5.4.1.1.1 bekezdés a), g) és h) pontjában és a 7.1.4.14.7.5.2 pontban meghatározott követelményeket;

b) az ADR 6.4.4 szakaszában az engedményes küldeménydarabokra meghatározott követelményeket;

c) ha az engedményes küldeménydarab hasadóanyagot tartalmaz, akkor arra a 2.2.7.2.3.5 pontban szereplő hasadóanyag mentesítés egyike érvényes és az ADR 6.4.7.2 bekezdésében foglalt előírásait be kell tartani.

Az ADN összes többi részének vonatkozó rendelkezéseit az engedményes küldeménydarabokra be kell tartani.

1.7.2 Sugárvédelmi program

1.7.2.1 A radioaktív anyagok szállítását az olyan szisztematikus intézkedéseket tartalmazó sugárvédelmi program figyelembevételével kell végezni, amelyek célja a sugárvédelmi intézkedések kellő tervezése és nyilvántartása.

1.7.2.2 A személyek sugárterhelése nem haladhatja meg az erre meghatározott dóziskorlátokat. A védelmet és biztonságot optimálni kell annak érdekében, hogy az egyéni dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett személyek száma és a sugárterhelés valószínűsége az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten maradhasson. Az optimáláskor tekintettel kell lenni a gazdasági és társadalmi tényezőkre, azzal, hogy az egyéni dózisok megállapításánál figyelembe kell venni a dózismegszorításokat. Rendszerszemléletű megközelítést kell alkalmazni, amely figyelembe veszi a szállítás és az egyéb tevékenységek kapcsolatát.

1.7.2.3 A programban alkalmazott intézkedések jellegét és mértékét a sugárterhelés nagyságához és valószínűségéhez kell igazítani. A programnak tartalmaznia kell az 1.7.2.2, az 1.7.2.4 és az 1.7.2.5 bekezdés követelményeit. A program dokumentumait ellenőrzés céljából, kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

1.7.2.4 Amennyiben a szállítási tevékenység során a foglalkozási sugárterhelésből eredő effektív dózis:

a) valószínűleg évi 1 és 6 mSv között van, akkor a munkahely sugárellenőrzésén vagy az egyéni sugárterhelés feljegyzésén alapuló dózis-értékelési programot kell működtetni;

b) valószínűleg meghaladja az évi 6 mSv-et, akkor egyéni sugárterhelési nyilvántartást kell vezetni.

Az egyéni sugárterhelési nyilvántartást, illetve a munkahelyek sugárellenőrzésének adatait megfelelően dokumentálni kell.

Megjegyzés: Amennyiben a szállítási tevékenység során a foglalkozási sugárterhelésből eredő effektív dózis nagy valószínűséggel nem haladja meg az évi 1 mSv-et, akkor nincs szükség sem különleges munkarendre, sem részletes megfigyelésre, sem dózisértékelési programra, illetve egyéni nyilvántartás vezetésére.

1.7.2.5 A dolgozókat (lásd a 7.1.4.14.7 pont 3. megjegyzését) megfelelő sugárvédelmi képzésben kell részesíteni, amely kiterjed az őket érő foglalkozási sugárterhelés, illetve a tevékenységük folytán esetleg másokat érő sugárterhelés korlátozása csökkentése?? érdekében betartandó óvintézkedésekre.

1.7.3 Minőségbiztosítás

Az ADN előírásainak való megfelelőség biztosítása érdekében a különleges formájú radioaktív anyagok, a kismértékben diszpergálódó radioaktív anyagok és a küldeménydarabok tervezésére, gyártására, vizsgálatára, dokumentációjára, használatára, karbantartására, felügyeletére, valamint a szállításra és a szállítás közbeni átmeneti tárolásra az illetékes hatóság által elfogadott, nemzetközi, nemzeti vagy egyéb normákon alapuló minőségbiztosítási programot kell kialakítani és működtetni. Annak a tanúsítványnak, hogy a gyártási mintára vonatkozó követelményeket teljes mértékben teljesítették, az illetékes hatóság rendelkezésére kell állnia. A gyártónak, a feladónak és a felhasználónak - kérésre - az illetékes hatóság számára rendelkezésre kell bocsátania a gyártás vagy a használat ellenőrzéséhez szükséges berendezéseket és minden illetékes hatóság számára igazolnia kell, hogy

a) az alkalmazott gyártási eljárások és a felhasznált anyagok és összhangban vannak az engedélyezett mintadarab specifikációival;

b) minden csomagolóeszközt rendszeresen megvizsgálnak és - szükség esetén - oly módon állítanak helyre és tartanak jó állapotban, hogy azok az ismételt felhasználás után is megfelelnek a vonatkozó előírásoknak és specifikációknak.

Amennyiben az illetékes hatóság engedélye szükséges, ezen engedély kiadása a minőségbiztosítási program alkalmasságának függvénye.

1.7.4 Külön megegyezés

1.7.4.1 A külön megegyezés az illetékes hatóság által jóváhagyott előírásokat jelenti, amelyek betartásával az ADN radioaktív anyagokra vonatkozó követelményeinek nem mindenben megfelelő küldemény szállítható.

Megjegyzés: A külön megegyezés az 1.5.1 szakasz értelmében nem minősül ideiglenes eltérésnek.

1.7.4.2 Azok a küldemények, amelyeknél a 7 osztályra vonatkozó valamely előírást nem lehet betartani, csak külön megegyezés alapján szállíthatók. Az illetékes hatóság akkor engedélyezheti egy küldemény vagy egy előre tervezett küldemény sorozat külön megegyezés alapján történő szállítását, ha megbizonyosodott arról, hogy az ADN előírásait valóban nem lehet betartani és az ADN által megkövetelt biztonsági szintet más eszközökkel el lehet érni. A teljes szállítási biztonságnak legalább olyan szintűnek kell lennie, mintha minden vonatkozó előírást betartottak volna. Az ilyen típusú nemzetközi küldeményekhez többoldalú engedélyre van szükség.

1.7.5 Egyéb veszélyes tulajdonságokkal bíró radioaktív anyag

A radioaktív és hasadó tulajdonságokon kívül a küldeménydarab tartalmának minden járulékos veszélyét, így a robbanásveszélyt, gyúlékonyságot, piroforosságot, vegyi mérgezőképességet és maró hatást ugyancsak figyelembe kell venni az okmányokban, a csomagolásnál, a bárcázásnál, a feliratozásnál, a nagybárcák elhelyezésnél, az elkülönítésnél és a szállításnál, hogy az ADN veszélyes árukra vonatkozó minden előírása teljesüljön.

1.7.6 Hiányosságok

1.7.6.1 Az ADN-ben előírt, a sugárzási szintre, illetve a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén:

a) erről a hiányosságról értesítenie kell a feladót

i) a szállítónak, ha ezt a szállítás alatt észleli; illetve

ii) a címzettnek, ha átvételkor észleli;

b) a szállítónak, a feladónak, illetve a címzettnek:

i) azonnal intézkednie kell az ebből eredő következmények elhárítására;

ii) ki kell vizsgálnia az okokat, körülményeket és következményeket;

iii) megfelelő intézkedéseket kell tennie azoknak az okoknak és körülményeknek a kiküszöbölésére, amelyek ehhez a hiányossághoz vezettek, és meg kell akadályoznia a hasonló körülmények ismételt előfordulását; és

iv) az illetékes hatóságo(ka)t tájékoztatnia kell a hiányosság okairól és a végrehajtott vagy végrehajtandó elhárító, illetve megelőző tevékenységről; és

c) a hiányosságról a feladót, illetve az illetékes hatóságo(ka)t lehetőleg minél hamarabb kell tájékoztatni, de ha besugárzás szempontjából veszélyhelyzet alakult ki vagy van kialakulóban, azonnal tájékoztatni kell őket.

1.8 FEJEZET
BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK MEGTARTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ELLENŐRZÉSEK, ILLETVE A BIZTONSÁGOT ELŐSEGÍTŐ EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

1.8.1 Az előírások megtartásának ellenőrzése

1.8.1.1 Általános előírások

1.8.1.1.1 Az ADN 4. cikke 3. bekezdésének megfelelően a Szerződő Felek biztosítják, hogy a belvízi szállítással továbbított veszélyes árus küldeménytételek reprezentatív részét az e fejezet és az 1.10.1.5 bekezdés rendelkezései szerint a szállításra vonatkozó előírások megtartása céljából ellenőrizzék.

1.8.1.1.2 A veszélyes áruk szállításában résztvevőknek (lásd 1.4 fejezet) az ellenőrzéshez szükséges minden, saját feladataikra vonatkozó információt haladéktalanul az illetékes hatóság vagy képviselője rendelkezésére kell bocsátaniuk.

1.8.1.2 Ellenőrzési eljárás

1.8.1.2.1 Az ADN 4. cikkének 3. bekezdésében előírt ellenőrzések lebonyolítása céljára a Szerződő Felek a kötelező ellenőrzéseknek az Adminisztratív Bizottság által elkészítendő jegyzékét fogják alkalmazni. E jegyzék egy példányát, vagy pedig az ellenőrzést végző illetékes hatóság által annak eredményéről kiállított tanúsítványt a hajó vezetőjének adja át, aki azt felszólításra bemutatja azért, hogy megkönnyítsék az ellenőrzést, illetve lehetőség szerint az ismételt ellenőrzéseket elkerüljék. Ez a szakasz nem érinti a Szerződő Felek azon jogát, hogy az egyes ellenőrzések végzése érdekében konkrét intézkedéseket hozzanak.

1.8.1.2.2 Az ellenőrzéseknek szúrópróbaszerűeknek kell lenniük és amennyire csak lehetséges a belvízi úthálózat jelentős részére ki kell terjednie.

1.8.1.2.3 Az ellenőrzési jog gyakorlása során a hatóságoknak meg kell tenniük minden lehetséges erőfeszítést a hajó indokolatlan feltartóztatásának vagy visszatartásának elkerülésére.

1.8.1.3 Az előírások megszegése

Az egyéb alkalmazható szankciókat nem érintve, azt a hajót, amely a veszélyes áruk belvízi szállítására vonatkozó szabályok közül egyet vagy többet megszegett, vizsgálat céljából az ellenőrzést végző hatóság az erre a célra kijelölt helyre állíttathatja és útja folytatásának feltételeként előírhatja a hiányosságok kiküszöbölését, vagy pedig a körülményektől vagy a biztonsági követelményektől függően más alkalmas intézkedéseket hozhat.

1.8.1.4 Ellenőrzések a vállalatoknál, valamint a töltő és ürítő helyeken

1.8.1.4.1 Megelőző jelleggel vagy ha a hajó útja során a veszélyes áruk szállításának biztonságát fenyegető szabályszegést észleltek, a vállalkozások létesítményeiben is végezhetők ellenőrzések.

1.8.1.4.2 Az ilyen ellenőrzések célja annak biztosítása, hogy a veszélyes áruk belvízi szállítását a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő biztonságos körülmények között végezzék.

1.8.1.4.3 Mintavétel

Amennyiben alkalmas és nem veszélyezteti a biztonságot, a szállított áruból az illetékes hatóság által elismert laboratóriumok a vizsgálathoz mintát vehetnek.

1.8.1.4.4 Az illetékes hatóságok együttműködése

1.8.1.4.4.1 A Szerződő Felek az ezen előírások megfelelő alkalmazásához egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtanak.

1.8.1.4.4.2 Ha egy idegen hajó vagy vállalkozás súlyos vagy ismételt szabálytalansága a veszélyes áruk szállításának biztonságát veszélyezteti, erről azt annak a Szerződő Félnek az illetékes hatóságát értesíteni kell, amelyben a hajó jóváhagyási bizonyítványát kiadták, vagy a vállalkozás székhelye van.

1.8.1.4.4.3 Annak a Szerződő Félnek az illetékes hatósága, ahol a súlyos vagy ismételt szabálytalanságot észlelték, a szabályszegő vagy szabályszegők elleni megfelelő intézkedések foganatosítása érdekében annak Szerződő Félnek az illetékes hatóságához fordulhat, amelyben a hajó jóváhagyási bizonyítványát kiadták, vagy a vállalkozás székhelye van.

1.8.1.4.4.4 Az utóbbi illetékes hatóság a szabályszegő vagy szabályszegők ellen foganatosított megfelelő intézkedésekről értesíti annak a Szerződő Félnek az illetékes hatóságát, ahol a szabályszegéseket megállapították.

1.8.2 Kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás idegen hajó ellenőrzésénél

Ha egy idegen hajón végzett ellenőrzés eredményei megalapozzák az előírások olyan súlyos vagy ismételt megszegésének gyanúját, amely a szükséges adatok hiányában nem volt megállapítható ezen ellenőrzés során, akkor az érintett Szerződő Felek illetékes hatóságainak a helyzet tisztázása céljából együtt kell működniük.

1.8.3 Biztonsági tanácsadó

1.8.3.1 Minden olyan vállalkozásnak, amelynek tevékenysége magában foglalja a veszélyes áruk belvízi szállítását vagy az azzal kapcsolatos csomagolási, berakási, töltési vagy kirakási műveleteket, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót (a továbbiakban: tanácsadó) jelöl ki, akinek a feladata, hogy elősegítse az ilyen tevékenységre jellemző, a személyeket, a vagyoni javakat és a környezetet fenyegető veszély megelőzését.

1.8.3.2 A Szerződő Felek illetékes hatóságai rendelkezhetnek úgy, hogy ezeket a követelményeket nem kell alkalmazni azokra a vállalkozásokra, amelyek

a) vonatkozó tevékenysége az alábbiakra terjed ki:

i) az 1.7.1.4 bekezdésben, illetve a 3.3, 3.4 vagy a 3.5 fejezetben foglalt rendelkezéseknek megfelelően teljesen vagy részben mentesített veszélyes áruk szállítására;

ii) olyan mennyiségű veszélyes áruk szállítására, amelyek szállítóegységenként, vasúti kocsiként vagy konténerenként nem haladják meg az ADR vagy a RID 1.1.3.6 bekezdésében értékeket;

iii) amikor a fenti ii) pont nem kerül alkalmazásra, a veszélyes áruknak az e Szabályzat 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott mennyiségnél kisebb mennyiségben való szállítására.

b) amelyek fő vagy kiegészítő tevékenységi körébe nem tartozik a veszélyes áru szállítása, illetve az ezzel kapcsolatos be- és kirakás, de esetenként részt vesznek olyan veszélyes áruk belföldi szállításában vagy az ehhez kapcsolódó be- és kirakásában, amelyek csak kisebb veszélyt vagy környezeti kockázatot jelentenek.

1.8.3.3 A tanácsadó fő feladata, hogy a vállalkozás vezetőjének felelőssége mellett minden lehetséges módon és ténykedéssel elősegítse, hogy a vállalkozás az érintett tevékenységét a hatályos szabályoknak megfelelően és a lehető legbiztonságosabb módon végezze.

A tanácsadónak a vállalkozás tevékenységére vonatkozóan a következők a feladatai:

- annak figyelemmel kísérése, hogy betartják-e a veszélyes áruk szállítását szabályozó előírásokat;

- tanácsadás a vállalkozás számára a veszélyes áruk szállítását illetően;

- éves jelentés készítése a vállalkozás vezetősége vagy adott esetben a helyi hatóság számára a vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységéről. Az éves jelentéseket öt évig meg kell őrizni, és a hatóság kérésére be kell mutatni.

A tanácsadónak ezen kívül kötelessége figyelemmel kísérni a vállalkozás érintett tevékenységére vonatkozóan a következők gyakorlati végrehajtását és az ezzel kapcsolatos eljárásokat:

- a szállítandó veszélyes áruk azonosítására vonatkozó szabályok betartását;

- azt, hogy a vállalkozás figyelembe veszi-e a szállítóeszközök vásárlásánál a szállítandó veszélyes áruval kapcsolatos különleges követelményeket;

- a veszélyes áruk szállítására, be- és kirakására használt felszerelések ellenőrzésére szolgáló eljárásokat;

- a vállalkozás alkalmazottainak megfelelő képzését, és a képzésről szóló jelentések, okmányok őrzését, nyilvántartását;

- a szállítás vagy a be- és kirakás biztonságát veszélyeztető baleset vagy rendkívüli esemény esetén a megfelelő veszélyelhárítási eljárások alkalmazását;

- a szállítás vagy a be- és kirakás alatt észlelt súlyos balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok okának felderítését, vagy amennyiben szükséges, jelentés készítését;

- a balesetek, rendkívüli események vagy súlyos szabálytalanságok ismétlődésének megakadályozását célzó megfelelő eljárások alkalmazását;

- az alvállalkozók vagy harmadik felek kiválasztásakor és igénybevételekor a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi előírások és különleges követelmények figyelembevételét;

- annak ellenőrzését, hogy a veszélyes áruk szállításában, be- és kirakásában résztvevő alkalmazottak részletes technológiai utasítást és oktatást kapnak;

- a veszélyes áruk szállításakor, be- és kirakásakor fennálló veszélyekről a dolgozók tájékoztatását szolgáló intézkedések meghozatalát;

- olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a járműveken a kötelező okmányok és biztonsági felszerelések a szabályoknak megfelelő formában megtalálhatók legyenek;

- olyan ellenőrzési eljárások foganatosítását, melyek a be- és kirakással kapcsolatos szabályok betartását biztosítják;

- az 1.10.3.2 bekezdésben meghatározott közbiztonsági terv meglétét.

1.8.3.4 A tanácsadó lehet a vállalkozás vezetője is, a vállalkozásban más feladatkört is ellátó személy vagy a vállalkozás közvetlen alkalmazásában nem álló személy, amennyiben alkalmas a tanácsadó feladatainak ellátására.

1.8.3.5 Minden érintett vállalkozásnak az illetékes hatóság vagy az egyes Szerződő Felek által e célra kijelölt testület kérésére közölnie kell, hogy ki a tanácsadója.

1.8.3.6 Ha egy szállítás, illetve az áruk be- vagy kirakása közben bekövetkezett baleset személyeket, anyagi javakat vagy a környezetet érinti, vagy bennük kárt okoz, az érintett vállalkozás tanácsadójának a lényeges információk összegyűjtése után baleseti jelentést kell készítenie a vállalkozás vezetősége vagy adott esetben a helyi hatóság részére. Ez a jelentés azonban nem helyettesíti a vállalkozás vezetésének jelentését, amely bármilyen más nemzetközi vagy belföldi szabályozás alapján szükséges.

1.8.3.7 A tanácsadónak a belvízi szállításra érvényes képesítő bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A bizonyítványt az illetékes hatóságnak vagy az egyes Szerződő Felek által e célra kijelölt testületnek kell kiadnia.

1.8.3.8 A bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek képzésben kell részt vennie, és a Szerződő Fél illetékes hatósága által jóváhagyott vizsgát kell tennie.

1.8.3.9 A képzés fő célja, hogy a jelölt megfelelő tudást szerezzen a veszélyes áruk szállításában rejlő veszélyekről, az adott szállítási módra vonatkozó jogszabályokról, rendeletekről és hatósági előírásokról, valamint az 1.8.3.3 bekezdés szerinti feladatokról.

1.8.3.10 A vizsgát az illetékes hatóságnak vagy az általa kinevezett vizsgáztató szervezetnek kell megszerveznie. Képzőszerv nem lehet vizsgáztató szervezet.

A vizsgáztató szervezetet írásban kell kinevezni. A kinevezést, amely korlátozott időtartamú is lehet, a következő kritériumok alapján kell kiadni:

- a vizsgáztató szervezet szakmai alkalmassága;

- a vizsgáztató szervezet által javasolt vizsgáztatási forma részletes leírása;

- a vizsgáztatás pártatlanságának biztosítására vonatkozó intézkedések;

- a szervezet függetlensége bármely, biztonsági tanácsadót alkalmazó természetes vagy jogi személytől.

1.8.3.11 A vizsga célja meggyőződni arról, hogy a jelölt az 1.8.3.7 bekezdésben előírt bizonyítvány megszerzéséhez elegendőszintű tudással rendelkezik-e a tanácsadóra háruló, az 1.8.3.3 bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához. A vizsgának a következő témákra kell kiterjednie:

a) a veszélyes árukkal kapcsolatos balesetek lehetséges következményeinek és a balesetek fő okainak ismerete;

b) a belső jog, a nemzetközi megállapodások és egyezmények előírásai, különös tekintettel az alábbiakra:

- a veszélyes áruk besorolása [az oldatok és keverékek besorolási eljárása, az anyagfelsorolás felépítése, a veszélyes áruosztályok és az osztályba sorolás elvei, a szállítandó veszélyes áruk jellemzői, fizikai, kémiai és toxikológiai (mérgező) tulajdonságai];

- általános csomagolási előírások, a tartányjárművekre és tankkonténerekre vonatkozó előírások (típusok, kódolás, jelölés, szerkezeti felépítés, első alkalommal végzett és időszakos vizsgálatok);

- feliratok és jelölések, veszélyességi bárcával és narancssárga táblával való jelölés (a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, a nagybárcák és a narancssárga táblák elhelyezése és eltávolítása);

- bejegyzések a fuvarokmányba (szükséges információk);

- a szállítás lebonyolítása és a feladási korlátozások (teljes rakomány, ömlesztett szállítás, szállítás IBC-kben, szállítás konténerekben, szállítás rögzített és leszerelhető tartányokban);

- utasok szállítása;

- együvé rakási tilalmak és elővigyázatossági intézkedések az együvé rakáskor;

- az áruk elkülönítése;

- a szállított mennyiség korlátozása és az engedményes mennyiségek;

- árukezelés és elhelyezés (be- és kirakás, töltési fok, elhelyezés és elkülönítés);

- berakás előtti és kirakás utáni tisztítás, illetve gáztalanítás;

- személyzet, szakképzés;

- fedélzeten tartandó okmányok (fuvarokmányok, írásbeli utasítások, a hajó jóváhagyási bizonyítványa, az ADN ismeretekre vonatkozó képesítő bizonyítvány, az eltérésekről szóló bármely okmány másolata, egyéb okmányok);

- írásbeli utasítások (az utasítások végrehajtása és a személyzet egyéni védőfelszerelései);

- a járművek felügyeletére vonatkozó előírások (veszteglés);

- forgalmi szabályok és korlátozások;

- környezetszennyező anyagok üzem közbeni kibocsátása vagy véletlen kifolyása;

- a hajókon lévő szállítóeszközökre vonatkozó követelmények.

1.8.3.12 A vizsga

1.8.3.12.1 A vizsga írásbeli feladatból áll, ami kiegészíthető szóbeli feladattal is.

1.8.3.12.2 A nemzetközi és a belföldi Szabályzatokon kívül egyéb segédanyagot az írásbeli vizsgán nem szabad használni.

1.8.3.12.3 Elektronikus eszközöket csak akkor szabad használni, ha a vizsgáztató szervezet bocsátja rendelkezésre. Az elektronikus eszköz csak olyan lehet, amelybe a vizsgázó nem tud további adatokat bevinni, csak a feltett kérdésre tud válaszolni.

1.8.3.12.4 Az írásbeli vizsgának két részből kell állnia:

a) A jelöltnek egy kérdőívet kell kapnia. A kérdőívnek legalább 20 kiegészítendő kérdést kell tartalmaznia, amelyek legalább az 1.8.3.11 bekezdésben felsorolt témákra terjednek ki. Felelet-választós kérdéseket is lehet alkalmazni, ez esetben két felelet-választós kérdés egyenértékű egy kiegészítendő kérdéssel.

A témák között különös figyelmet kell szentelni a következőknek:

- általános megelőző és biztonsági intézkedések;

- a veszélyes áruk besorolása;

- árukezelés és rakodás;

- a személyzet szakképzése;

- általános csomagolási előírások, beleértve a tartányjárműveket és tankkonténerekre stb. vonatkozó előírásokat;

- veszély jelölése és a veszélyességi bárcák;

- a fuvarokmányban levő bejegyzések;

- árukezelés és rakodás;

- járműokmányok és szállítási bizonylatok;

- a szállítás lebonyolítása és a feladási korlátozások (teljes rakomány, ömlesztett szállítás, szállítás IBC-kben, szállítás konténerekben, szállítás rögzített és leszerelhető tartányokban);

- általános megelőző és biztonsági intézkedések;

- a veszélyes áruk besorolása;

- általános csomagolási előírások, beleértve a tartányokra, a tankkonténerekre és a tartányjárművekre vonatkozó előírásokat;

- a veszély jelölése és a veszélyességi bárcák;

- a fuvarokmányban levő bejegyzések;

- írásbeli utasítás;

- a hajóval való szállításra vonatkozó felszerelési követelmények.

b) a jelöltnek egy esettanulmányt is ki kell dolgoznia a tanácsadó 1.8.3.3 bekezdésben felsorolt feladataira vonatkozóan, amivel bizonyítja, hogy képes a tanácsadó feladatainak ellátására.

1.8.3.13 A Szerződő Felek rendelkezhetnek úgy, hogy azok a jelöltek, akik olyan vállalkozásnál kívánnak dolgozni, amely bizonyos veszélyes áruk szállítására szakosodott, csak az e tevékenységgel kapcsolatos témákból vizsgázzanak. Ezek a veszélyes árucsoportok a következők lehetnek:

- 1 osztály;

- 2 osztály;

- 7 osztály;

- 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály;

- az UN 1202, 1203, 1223, 3475 számú anyagok és az UN 1268, illetve 1863 alá tartozó repülőgép tüzelőanyagok.

Az 1.8.3.7 bekezdésben előírt bizonyítványban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az csak az e bekezdésben foglalt azon árucsoportokra érvényes, amelyekből a jelölt az 1.8.3.12 bekezdés szerinti követelményeknek megfelelően vizsgát tett.

Azok a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítványok, amelyeket 2009. január 1-je előtt állítottak ki és az UN 1202, 1203 és 1223 számú anyagokra érvényesek, az UN 3475 számú anyagra, valamint az UN 1268 és 1863 alá tartozó repülőgép tüzelő-anyagokra is érvényesek.

1.8.3.14 Az illetékes hatóságnak vagy a vizsgáztató szervezetnek össze kell állítania a vizsgakérdések rendszeresen kiegészítendő jegyzékét.

1.8.3.15 Az 1.8.3.7 bekezdésben előírt bizonyítványt az 1.8.3.18 bekezdésben foglalt minta szerint kell kiállítani és azt minden Szerződő Fél köteles elismerni.

1.8.3.16 A bizonyítvány érvényessége és megújítása

1.8.3.16.1 A bizonyítvány öt évig érvényes. A bizonyítvány érvényessége esetenként az érvényességének lejártától számított öt évvel meghosszabbítható, ha tulajdonosa a bizonyítvány érvényességének lejárta előtti egy éven belül sikeres vizsgát tett. A vizsgát az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

1.8.3.16.2 A vizsga célja meggyőződni arról, hogy a bizonyítvány tulajdonosa rendelkezik-e az 1.8.3.3 bekezdésben felsorolt feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel. A szükséges ismeretek az 1.8.3.11 b) pontban vannak felsorolva, amely ismereteknek ki kell terjedniük a bizonyítvány kiadása (legutóbbi meghosszabbítása) óta eltelt időben az előírásokban bekövetkezett változásokra is. A vizsgát az 1.8.3.10 és 1.8.3.12-1.8.3.14 bekezdésben előírtak szerint kell szervezni és felügyelni. A bizonyítvány tulajdonosának azonban nem kell az 1.8.3.12.4 pont b) alpontjában említett esettanulmányt kidolgoznia.

1.8.3.17 Az 1.8.3.1-1.8.3.16 bekezdés követelményei teljesítettnek tekintendők, ha megtartják a Tanács 1996. június 3-i a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről szóló 96/35/EK irányelvében *  és az Európai Parlament és a Tanács 2000. április 17-i a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók vizsgájának minimumkövetelményeiről szóló 2000/18/EK irányelvében *  foglalt feltételeket.

1.8.3.18 A bizonyítvány mintája

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítvány

A bizonyítvány száma: ......................................................................................................................

A bizonyítványt kiállító állam megkülönböztető jele: ......................................................................

Vezetéknév: .......................................................................................................................................

Keresztnév (-nevek): ..........................................................................................................................

Születési idő és hely: .........................................................................................................................

Állampolgárság: .................................................................................................................................

A tulajdonos aláírása: ........................................................................................................................

Érvényes: .....................................................................-ig

veszélyes árut

□ közúton □ vasúton □ belvízi úton

szállító, fuvarozó, illetve az ehhez kapcsolódó be- és kirakást végző vállalkozások esetében.

Kiállította: .......................................................................................................................................

Kelt: .................................................................. Aláírás: ...........................................................

Meghosszabbítva: ...................................................-ig .......................................................... által

Kelt: .................................................................. Aláírás: ...........................................................

1.8.4 Az illetékes hatóságok és az általuk kijelölt szervezetek jegyzéke

A Szerződő Feleknek közölniük kell az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkárságával azoknak a hatóságoknak, illetve az általuk kijelölt szervezeteknek a címét, amelyeknek az ADN végrehajtására vonatkozó belső joguk szerint hatáskörük van. Minden esetben meg kell adni az ADN vonatkozó rendelkezését, valamint azt a címet, amelyre a kérelmeket be lehet nyújtani.

Az ENSZ EGB Titkárságának a kapott információk alapján jegyzéket állít össze és azt napra kész állapotban tartja. A jegyzéket és módosításait meg kell küldenie a Szerződő Feleknek.

1.8.5 A veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekről szóló jelentés

1.8.5.1 Amennyiben a veszélyes áru berakása, töltése, szállítása vagy kirakása során valamely Szerződő Fél területén jelentős esemény vagy baleset következett be, a berakó, illetve a töltésért felelős személy, a szállító, illetve a címzett köteles megbizonyosodni arról, hogy az érintett Szerződő Fél illetékes hatóságához jelentést nyújtottak be.

1.8.5.2 A Szerződő Félnek ezután szükség esetén jelentést kell készítenie az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Titkársága számára a többi Szerződő Fél informálása céljából.

1.8.5.3 Az 1.8.5.1 bekezdés szerinti jelentést akkor kell elkészíteni, ha a következő események közül egy vagy több bekövetkezett: a veszélyes áru kiszabadult vagy kiszabadulásának közvetlen veszélye állt fenn, személyi sérülés, anyagi kár vagy a környezet károsodása következett be, vagy pedig a hatóságok beavatkoztak. Ennek megítélésénél a következő kritériumokat kell alkalmazni:

A „személyi sérülés” olyan esemény, amelyben a szállított veszélyes áruval közvetlenül kapcsolatba hozható haláleset vagy sérülés következik be és a sérülés:

a) intenzív orvosi kezelést igényel,

b) legalább egynapos kórházi tartózkodást igényel, vagy

c) legalább három, egymást követő napig munkaképtelenséget okoz.

A „veszélyes áru kiszabadulás”

a) az 1 vagy a 2 osztályba vagy az I csomagolási csoportba tartozó vagy csomagolási csoporthoz nem rendelt más veszélyes árunak legalább 50 kg vagy 50 1 mennyiségben,

b) a II csomagolási csoportba tartozó veszélyes árunak legalább 333 kg vagy 333 1 mennyiségben, vagy

c) a III csomagolási csoportba tartozó veszélyes árunak legalább 1000 kg vagy 1000 1 mennyiségben

történő szabaddá válása.

A „veszélyes áru kiszabadulás” kritériuma akkor is teljesül, ha a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszélye állt fenn az előzőekben említett mennyiségekben. Ezt rendszerint akkor kell feltételezni, ha a szerkezeti sérülés következtében a csomagolóeszköz nem alkalmas a további szállításra, vagy ha bármilyen más okból a megfelelő biztonsági szint már nem áll fenn (pl. a tartányok vagy konténerek deformálódása, a tartány felborulása vagy a közvetlen közelben levő tűz miatt).

A 6.2 osztály veszélyes árui esetén a jelentési kötelezettség a mennyiségtől függetlenül fennáll.

Ha az eset a 7 osztály anyagával történik, a „veszélyes áru kiszabadulás” kritériumai a következők:

a) radioaktív anyag bármilyen kiszabadulása a küldeménydarabból;

b) olyan sugárterhelés bekövetkezése, amely meghaladja a dolgozók és a lakosság ionizáló sugárzással szembeni védelmét szabályozó előírások határértékeit (NAÜ 115. sz. Biztonsági Sorozat, II. Rész - „Nemzetközi alapvető biztonsági szabványok az ionizáló sugárzással szembeni védelemre és a sugárforrások biztonságára”); vagy

c) ha okkal feltételezhető, hogy a küldeménydarab valamelyik biztonsági funkciójának (megtartás, árnyékolás, hővédelem vagy kritikusság) jelentős csökkenése következett be, ami a küldeménydarabot alkalmatlanná teszi a további szállításra kiegészítő biztonsági intézkedések nélkül.

Megjegyzés: Azon küldeményekre, amelyek nem szolgáltathatók ki, lásd a 7.1.4.14.7.7 pontban foglalt rendelkezéseket.

Az „anyagi kár” vagy a „környezet károsodása” a veszélyes áru kiszabadulását jelenti, függetlenül annak mennyiségétől, ha a kár becsült értéke meghaladja az 50 000 eurót. A veszélyes árut tartalmazó szállítóeszközben és a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kárt ebből a szempontból figyelmen kívül kell hagyni.

A „hatósági beavatkozás” a hatóságok vagy kárelhárító szolgálatok közvetlen beavatkozása a veszélyes áruval kapcsolatos eseménybe, illetve személyek legalább három órára történő evakuálása vagy közforgalmú közlekedési útvonalak (utak, vasútvonalak) legalább három órára történő lezárása a veszélyes áru által okozott veszélyhelyzet miatt.

Szükség esetén az illetékes hatóság további, érdemi információt kérhet.

1.8.5.4 A veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről készítendő jelentés mintája

A veszélyes áruk szállítása során bekövetkezett eseményekről készítendő jelentés
az ADN 1.8.5 szakasza szerint

.......számú jelentés

Fuvarozó/töltő/címzett/rakodó: .........................................................................................................

Hivatalos hajószám: ...........................................................................................................................

Szárazáruszállító hajó (egytestű, kettőshéjazatú): .............................................................................

  Vissza az oldal tetejére