Időállapot: közlönyállapot (2010.I.14.)

550 Az UN 1333 cérium lemezek, rudak, öntecsek a 4.1 osztály anyagai.

551 Ezen izocianátok oldatai, ha lobbanáspontjuk 23 °C alatt van, a 3 osztály anyagai.

552 A fémek és fémötvözetek por vagy egyéb gyúlékony formában, ha öngyulladásra hajlamosak, a 4.2 osztály anyagai. A fémek és fémötvözetek por vagy egyéb gyúlékony formában, ha vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály anyagai.

553 A hidrogén-peroxid és a peroxi-ecetsav ezen keveréke a laboratóriumi vizsgálat során (lásd a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve” II. rész 20. fejezetét) nem detonálhat kavitált állapotban, egyáltalán nem deflagrálhat, nem mutathat semmiféle hatást zárt térben hevítve és nem lehet robbanóereje. A formulázásnak termikusan stabilnak kell lennie (öngyorsuló bomlási hőmérséklet 60 °C vagy annál magasabb 50 kg-os küldeménydarabnál), és az érzéketlenítéshez a peroxi-ecetsavval összeférhető folyadékot kell használni. Az ezen kritériumokat nem teljesítő formulázásokat az 5.2 osztály anyagának kell tekinteni [lásd a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyve” II. rész 20.4.3.g) pontját].

554 Azok a fém-hidridek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály anyagai. Az UN 2870 alumínium-bórhidrid vagy UN 2870 alumínium-bórhidrid készülékekben a 4.2 osztály anyaga.

555 Azok a nem mérgező fémporok és finom porok, amelyek öngyulladásra nem hajlamos formában vannak, de amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek, a 4.3 osztály anyagai.

556 Azok a szerves fémvegyületek és oldataik, amelyek öngyulladásra hajlamosak, a 4.2 osztály anyagai. A szerves fémvegyületeket olyan koncentrációban tartalmazó gyúlékony oldatok, amelyek vízzel érintkezve sem gyúlékony gázokat nem fejlesztenek veszélyes mennyiségben, sem öngyulladásra nem hajlamosak, a 3 osztály anyagai.

557 A fémporok és finom porok piroforos állapotban 4.2 osztály anyagai.

558 A fémek és fémötvözetek piroforos állapotban a 4.2 osztály anyagai. Azok a fémek és fémötvözetek, amelyek a vízzel érintkezve nem fejlesztenek gyúlékony gázokat és nem piroforosak, vagy nem önmelegedők, de amelyek könnyen meggyulladnak, a 4.1 osztály anyagai.

559 A hipokloritok keverékei ammónium-sóval nem szállíthatók. Az UN 1791 hipoklorit oldat a 8 osztály anyaga.

560 Az UN 3257 magas hőmérsékletű folyékony anyag, m.n.n. (beleértve az olvasztott fémeket, sókat stb.) 100 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten, de lobbanásponttal rendelkező anyag esetében a lobbanáspont alatti hőmérsékleten a 9 osztály anyaga.

561 A túlnyomórészt maró tulajdonságokkal bíró klór-formiátok a 8 osztály anyagai.

562 Az öngyulladó szerves fémvegyületek a 4.2 osztály anyagai. A vízzel reaktív, gyúlékony szerves fémvegyületek a 4.3 osztály anyagai.

563 Az UN 1905 szelénsav a 8 osztály anyaga.

564 Az UN 2443 vanádium-oxi-triklorid, az UN 2444 vanádium-tetraklorid és az UN 2475 vanádium-triklorid a 8 osztály anyaga.

565 Azokat az állatok vagy emberek gyógykezeléséből vagy biológiai kísérletekből származó nem specifikált hulladékokat, amelyeknél kicsi annak a valószínűsége, hogy a 6.2 osztály anyagait tartalmazzák, ezen sorszám alá kell sorolni. Azok az előzőleg fertőző anyagokat tartalmazó kórházi hulladékok vagy biológiai kísérletekből származó hulladékok, amelyek fertőtlenítve vannak, nem tartoznak a 6.2 osztály előírásainak hatálya alá.

566 Az UN 2030 hidrazin vizes oldat 37 tömeg%-nál több hidrazintartalommal a 8 osztály anyaga.

567 A 21 térf.%-nál nagyobb oxigéntartalmú gázkeverékeket gyújtó hatásúnak kell besorolni.

568 A megállapított határnál kisebb víztartalmú bárium-azid az 1 osztály UN 0224 szám anyaga.

569 -579 (fenntartva)

580 A tartányjárműveket, vasúti tartálykocsikat, a különleges vasúti kocsikat és járműveket és az ömlesztett szállításra szolgáló, különlegesen felszerelt vasúti kocsikat és járműveket el kell látni mindkét oldalukon és a közúti járműveket hátul is az 5.3.3 szakasz szerinti jelöléssel. Tankkonténerek, mobil tartányok, különleges konténerek és az ömlesztett szállításra szolgáló, különlegesen felszerelt konténerek esetében ezt a jelölést mind a négy oldalon el kell helyezni.

581 Ez a tétel a metil-acetilén és propadién szénhidrogénekkel való olyan keverékeire terjed ki, mint a

- P1 keverék legfeljebb 63 térf.% metil-acetilént és propadiént és legfeljebb 24 térf.% propánt és propilént tartalmaz, és a telített C4-szénhidrogén részaránya legalább 14 térf.%; és mint a

- P2 keverék legfeljebb 48 térf.% metil-acetilént és propadiént és legfeljebb 50 térf.% propánt és propilént tartalmaz, és a telített C4-szénhidrogén részaránya legalább 5 tf.%; valamint kiterjed a

- propadién keverékeire 1...4% metil-acetilénnel.

A fuvarokmányra vonatkozó követelmények (lásd az 5.4.1.1 pontot) teljesítése szempontjából szükség esetén megfelelő a „P1 keverék” vagy a „P2 keverék” kifejezés használata a műszaki megnevezés helyett.

582 Ez a tétel többek között az R ... jelű gázok keverékeire terjed ki, mint az:

- F1 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,3 MPa (13 bar) és sűrűsége 50 °C-on a diklór-fluor-metánénál (1,30 kg/l) nem kisebb;

- F2 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,9 MPa (19 bar) és sűrűsége 50 °C-on a diklór-difluor-metánénál (1,21 kg/l) nem kisebb;

- F3 keverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 3 MPa (30 bar) és sűrűsége 50 °C-on a klór-difluor-metánénál (1,09 kg/l) nem kisebb;

Megjegyzés: A triklór-monofluor-metán (R 11 hűtőgáz), az 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluor-etán (R 113 hűtőgáz), az 1,1,1-triklór-2,2,2-trifluor-etán (R 113a hűtőgáz), az 1-klór-1,2,2-trifluor-etán (R 133 hűtőgáz) és az 1-klór-1,1,2-trifluor-etán (R 133b hűtőgáz) nem a 2 osztály anyaga, az F1, F2, F3 keverékekben azonban előfordulhatnak.

A fuvarokmányra vonatkozó követelmények (lásd az 5.4.1.1 bekezdést) teljesítése szempontjából szükség esetén megfelelő az „F1 keverék”, „F2 keverék” vagy „F3 keverék” kifejezés használata a műszaki megnevezés helyett.

583 Ez a tétel többek között olyan keverékekre terjed ki, mint az

- A gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,1 MPa (11 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,525 kg/l;

- A01 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,6 MPa (16 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,516 kg/l;

- A02 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,6 MPa (16 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,505 kg/l;

- A0 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 1,6 MPa (16 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,495 kg/l;

- A1 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 2,1 MPa (21 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,485 kg/l;

- B1 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 2,6 MPa (26 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,474 kg/l;

- B2 gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 2,6 MPa (26 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,463 kg/l;

- B gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 2,6 MPa (26 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,450 kg/l;

- C gázkeverék, amelynek gőznyomása 70 °C-on legfeljebb 3,1 MPa (31 bar), és sűrűsége 50 °C-on legalább 0,440 kg/l;

A fuvarokmányra vonatkozó követelmények (lásd az 5.4.1.1 pontot) teljesítése szempontjából szükség esetén megfelelő a következő kifejezések használata a műszaki megnevezés helyett:

- „A keverék” vagy „bután”;

- „A01 keverék” vagy „bután”;

- „A02 keverék” vagy „bután”;

- „A0 keverék” vagy „bután”;

- „A1 keverék”;

- „B1 keverék”;

- „B2 keverék”;

- „B keverék”;

- „C keverék” vagy „propán.”

Tartányban történő szállítás esetén a bután vagy propán kereskedelmi név csak kiegészítésként használható.

584 Ez a gáz nem esik az ADN előírásainak hatálya alá, ha:

- gáz halmazállapotú;

- legfeljebb 0,5% levegőt tartalmaz;

- fémkapszulákban (szifonpatronok, habszifon patronok) van, amelyek mentesek a szilárdságukat gyengítő hibáktól;

- a kapszula zárásának a szivárgás mentessége garantált;

- egy kapszula legfeljebb 25 g ilyen gázt tartalmaz;

- egy kapszula legfeljebb 0,75 g ilyen gázt tartalmaz 1 cm3 térfogatra vonatkoztatva.

585 A cinóber nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

586 A hafnium-, titán- és cirkóniumpornak szemmel látható vízfelesleget kell tartalmaznia. Azok a mechanikailag előállított, nedvesített hafnium-, titán- és cirkóniumporok, melyek részecskemérete legalább 53 µm, és azok a kémiailag előállítottak, melyek részecskemérete legalább 840 µm, nem tartoznak az ADN hatálya alá.

587 A bárium-sztearát és a bárium-titanát nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

588 Az alumínium-bromid és az alumínium-klorid szilárd, hidratált formái nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

589 A száraz kalcium-hipoklorit keverékek legfeljebb 10% szabad klórtartalommal nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

590 A vas(III)-klorid-hexahidrát nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

591 A legfeljebb 3% szabad kénsavat tartalmazó ólom-szulfát nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

592 Azok a tisztítatlan, üres csomagolóeszközök (beleértve az üres IBC-ket és nagycsomagolásokat is), üres tartányjárművek, üres leszerelhető tartányok, üres mobil tartányok, üres tankkonténerek és üres kiskonténerek, amelyek ezt az anyagot tartalmazták, nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

593 Ez a gáz nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá, amennyiben pl. gyógyászati vagy biológiai minták hűtésére szolgál és az ADR 4.1.4.1 bekezdés P203 csomagolási utasítás 12) pontja előírásainak megfelelő, kettős falú tartályban van.

594 A következő tárgyak, amelyeket a gyártó ország előírásai szerint állítottak elő és töltöttek meg, erős külső csomagolásba helyezve nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá:

- UN 1044 tűzoltókészülékek, a nem szándékos működtetés elleni védelemmel ellátva;

- UN 3164 pneumatikus vagy hidraulikus nyomás alatti tárgyak, amelyek az erőátvitelük, alaktartásuk vagy konstrukciójuk révén a belső gáz nyomásánál nagyobb nyomás elviselésére vannak méretezve.

596 Az olyan kadmiumpigmentek, mint a kadmium-szulfidok, a kadmium-szulfoszelenidek és a hosszabb láncú zsírsavak kadmiumsói (pl. kadmium-sztearát) nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

597 Az ecetsav oldatok legfeljebb 10 tömeg% tiszta savtartalommal nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

598 A következő tárgyak nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá:

a) Új akkumulátortelepek abban az esetben, ha:

- úgy vannak rögzítve, hogy nem tudnak elcsúszni, leesni vagy megrongálódni,

- el vannak látva kitámasztó eszközzel vagy megfelelően vannak halmazolva, pl. rakodólapon,

- nincs a külsejükön veszélyes sav vagy lúg maradvány,

- rövidzárlat ellen védve vannak;

b) Használt akkumulátortelepek abban az esetben, ha:

- házuk sértetlen,

- úgy vannak rögzítve, hogy nem tudnak szivárogni, elcsúszni, leesni vagy megrongálódni, pl. rakodólapon vannak rögzítve,

- nincs a külsejükön veszélyes sav vagy lúg maradvány,

- rövidzárlat ellen védve vannak.

„Használt akkumulátortelep”-eken azokat az akkumulátortelepeket kell érteni, amelyeket élettartamuk leteltével újrafeldolgozás céljából szállítanak.

599 A legfeljebb 1 kg higanyt tartalmazó készülékek vagy egyéb gyártmányok nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

600 Az olvasztott és megszilárdult vanádium-pentoxid nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

601 A felhasználásra kész gyógyszerészeti termékek (gyógyszerek), amelyeket személyes vagy háztartási felhasználás vagy kiskereskedelmi értékesítés céljára gyártanak és erre szolgáló csomagolásban vannak, nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

602 Azok a foszfor-szulfidok, amelyek fehér- és sárgafoszfortól nem mentesek, nem szállíthatók.

603 Az UN 1051 vagy UN 1614 tétel leírásának nem megfelelő vízmentes hidrogén-cianid nem szállítható. A hidrogén-cianid (cián-hidrogénsav) 3% alatti víztartalommal akkor stabil, ha a pH érték 2,5 0,5 és a folyadék átlátszó és színtelen.

604 Az ammónium-bromát és vizes oldatai, valamint a bromátok keverékei ammónium-sóval nem szállíthatók.

605 Az ammónium-klorát és vizes oldatai, valamint a klorátok keverékei ammóniumsóval nem szállíthatók.

606 Az ammónium-klorit és vizes oldatai, valamint a kloritok keverékei ammóniumsóval nem szállíthatók.

607 A kálium-nitrát és nátrium-nitrit keverékei valamely ammóniumsóval nem szállíthatók.

608 Az ammónium-permanganát és vizes oldatai, valamint a permanganátok keverékei ammóniumsóval nem szállíthatók.

609 Az éghető szennyeződésektől nem mentes tetranitro-metán nem szállítható.

610 Ez az anyag 45%-nál nagyobb hidrogén-cianid tartalommal nem szállítható.

611 Az ammónium-nitrát 0,2%-nál több éghető anyag tartalommal (beleértve bármilyen szerves anyagot szénegyenértékre átszámítva) nem szállítható, hacsak nem valamely 1 osztályba tartozó anyag vagy tárgy alkotórésze.

612 (fenntartva)

613 A klórsav oldatok 10% feletti klórsav-tartalommal és a klórsav keverékek vízen kívül bármilyen más folyadékkal nem szállíthatók.

614 A 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-1,4-dioxin (TCDD) olyan koncentrációban, amely a 2.2.61.1 bekezdésben foglalt feltételek alapján nagyon mérgező, nem szállítható.

615 (fenntartva)

616 A 40%-nál nagyobb folyékony salétromsav-észter tartalmú anyagoknak ki kell elégíteni a 2.3.1 szakasz szerinti kiizzadási próba feltételeit.

617 A robbantóanyag típusán kívül az adott robbantóanyag kereskedelmi nevét is fel kell tüntetni a küldeménydarabon.

618 Az 1,2-butadiénnel töltött tartályokban a gázfázis oxigénkoncentrációja legfeljebb 50 ml/cm3 lehet.

619-622 (fenntartva)

623 Az UN 1829 kén-trioxidot inhibitor hozzáadásával stabilizálni kell. A 99,95%-os vagy annál nagyobb tisztaságú kén-trioxid stabilizálás nélkül is szállítható tartányban, feltéve, hogy a hőmérsékletét 32,5 °C-on vagy a fölött tartják. Ezen anyag inhibitor nélkül tartányban legalább 32,5 °C hőmérsékleten való szállításánál a fuvarokmányban szerepelni kell a „Szállítás alatt a termék minimális hőmérséklete 32,5 °C” szövegnek.

625 Az ilyen tárgyakat tartalmazó küldeménydarabokon jól olvasható módon fel kell tüntetni az „UN 1950 AEROSZOLOK” feliratot.

626 -631 (fenntartva)

632 Öngyulladónak (piroforosnak) tekintendő.

633 Ezt az anyagot tartalmazó küldeménydarabokat és kiskonténereket el kell látni a következő felirattal: „Gyújtóforrástól távol tartandó”. Ezt a feliratot a feladási ország valamelyik hivatalos nyelvén és ha ez nem angol, francia vagy német, akkor ezenkívül angolul, franciául vagy németül kell szövegezni, hacsak a szállításban érintett országok közötti megállapodások másként nem rendelkeznek.

635 Az ezen tárgyakat tartalmazó küldeménydarabokat csak akkor kell 9 számú bárcával ellátni, ha a tárgy a csomagolásba, ládába vagy más eszközbe úgy van teljesen bezárva, hogy a tárgy gyors azonosítása nem lehetséges.

636 a) A készülékekben levő cellák a szállítás alatt nem sülhetnek ki olyan mértékben, hogy a kapocsfeszültség nyitott áramkörben 2 V alá, vagy a nem kisütött cella feszültségének kétharmada alá csökkenjen aszerint, hogy ezen két feszültség közül melyik az alacsonyabb.

b) Abban az esetben, ha az összegyűjtött és ártalmatlanításra szánt, egyenként legfeljebb 500 gr bruttó tömegű lítium-cellákat és akkumulátorokat másféle (nemlítium-) cellákkal és akkumulátorokkal együtt a fogyasztói gyűjtőhely és a köztes feldolgozó létesítmény közötti szállításra adják fel, az ADN többi előírását nem kell betartani, ha kielégítik a következő feltételeket:

i) az ADR P903b csomagolási utasítást betartják;

ii) minőségbiztosítási programot alkalmaznak annak biztosítására, hogy a lítium-cellák, illetve akkumulátorok összes mennyisége nem haladja meg egy vasúti kocsiban, nagykonénerben vagy egy szállítóegységben a 333 kg-ot;

iii) a küldeménydarabokat el kell látni „HASZNÁLT LÍTIUMCELLÁK” felirattal.

637 A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok azok, amelyek bár nem veszélyesek az emberekre vagy állatokra, de amelyek képesek az állatokat, növényeket, mikrobiológiai anyagokat és az ökoszisztémát oly módon megváltoztatni, ami a természetben nem következhet be. Azok a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok, amelyeknek a környezetben szabadon engedése *  engedélyezett, nem tartoznak a 9 osztály előírásainak hatálya alá. Gerinces vagy gerinctelen élő állatok ezen UN szám alá besorolt anyagok szállítására nem használhatók, hacsak az anyag más módon nem szállítható. A gyorsan romló anyagok szállításánál megfelelő információt kell nyújtani, pl.: „+2/+4 °C-on tartandó” vagy „fagyasztva szállítandó” vagy „tilos fagyasztani”.

638 Ezek az anyagok önreaktív anyagokkal rokon anyagok (lásd a 2.2.41.1.19 pontot).

639 Lásd a 2.2.2.3 bekezdést, 2F osztályozási kód, UN 1965 tételéhez fűzött 2. megjegyzést.

640 A 3.2 fejezet A táblázat 2 oszlopában említett fizikai és műszaki jellemzők különböző tartánykódokat határoznak meg ugyanazon csomagolási csoportba tartozó anyagoknak az ADR vagy a RID 6.8 fejezete szerinti tartányokban történő szállításához.

A tartányban szállított termék ezen fizikai és műszaki jellemzőinek megállapításához kizárólag az ADR vagy a RID 6.8 fejezete szerinti tartányok esetén a következő bejegyzéssel kell a fuvarokmányban feltüntetendő adatokat kiegészíteni:

640X különleges előírás”, ahol „X” a 3.2 fejezet A táblázat 6 oszlopában a 640 különleges előírás után szereplő nagybetű.

Ez a bejegyzés azonban elhagyható olyan típusú tartányban történő szállítás esetén, amely legalább az adott UN szám adott csomagolási csoportjához tartozó legszigorúbb követelményeknek felel meg.

643 Az aszfaltkeverékek nem tartoznak a 9 osztály előírásainak hatálya alá.

644 Ez az anyag csak akkor szállítható, ha

- a szállított anyag 10%-os vizes oldatában mért pH érték 5 és 7 között van;

- az oldat nem tartalmaz sem 0,2%-nál több éghető anyagot, sem klórvegyületet olyan mennyiségben, hogy a klórtartalom meghaladja a 0,02%-ot.

645 A 3.2 fejezet A táblázat 3b oszlopban található osztályozási kódot csak az illetékes hatóságnak a szállítás előtti jóváhagyásával lehet alkalmazni. Ha az alosztályt a 2.2.1.1.7.2 pontban ismertetett eljárással határozzák meg, az illetékes hatóság előírhatja, hogy a besorolást a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I. Rész 16 fejezet 6 vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján ellenőrizzék.

646 A gőzzel aktivált szén nem tartozik az ADN előírásainak hatálya alá.

647 A legfeljebb 25% tisztasav tartalmú (biológiai erjesztésű) ételecet és étkezési ecetsav oldat csak a következő előírások hatálya alá tartozik:

a) a csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat) és a tartányokat olyan rozsdamentes acélból vagy műanyagból kell gyártani, ami tartósan ellenáll az ételecet, illetve ecetsav oldat korróziós hatásának;

b) a csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat) és a tartányokat évente legalább egyszer a tulajdonosnak szemrevételezéssel meg kell vizsgálnia. A vizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni és legalább egy évig meg kell őrizni. A sérült csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat) és tartányokat nem szabad megtölteni;

c) a csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat) és a tartányokat úgy kell megtölteni, hogy a termék ne csepegjen és ne tapadjon a külső felületükre;

d) a tömítéseknek és a zárószerkezeteknek az ételecettel, illetve ecetsav oldattal szemben ellenállónak kell lenniük. A csomagolóeszközöket (IBC-ket, nagycsomagolásokat) és a tartányokat a csomagolónak, illetve töltőnek légmentesen kell lezárnia úgy, hogy normális szállítási feltételek mellett ne következhessen be szivárgás;

e) az ADR 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 és 4.1.1.8 bekezdést általános csomagolási előírásainak megfelelő kombinált csomagolások is használhatók üveg vagy műanyag belső csomagolóeszközökkel (lásd az ADR 4.1.4.1 bekezdésének P001 csomagolási utasítását).

Az ADN egyéb előírásait nem kell betartani.

648 Az ezzel a peszticiddel impregnált tárgyak, pl. papírtányérok, papírszalagok, vattagolyók, műanyag lapok, légmentesen zárt burkolatban nem tartoznak az ADN előírásainak hatálya alá.

649 A 2.2.3.1.3 pontban az I csomagolási csoportnál említett forráskezdet meghatározására alkalmas az ASTM D86-01 szabvány *  szerinti vizsgálati módszer.

Azok az anyagok, amelyek forráskezdete ezzel a módszerrel meghatározva meghaladja a 35 °C-ot, a II csomagolási csoport anyagai és e csomagolási csoport megfelelő tétele szerint kell besorolni.

650 A festékek csomagolóeszközeiből, beszáradt vagy folyékony festék maradványokból álló hulladék a II csomagolási csoport feltételei szerint szállítható. Az UN 1263 tétel II csomagolási csoportjára vonatkozó előírásokon kívül ez a hulladék a következők szerint is csomagolható és szállítható:

a) a hulladék az ADR 4.1.4.1 pont P002 csomagolási utasítása, illetve az ADR 4.1.4.2 bekezdés IBC06 csomagolási utasítása szerint is csomagolható;

b) a hulladék teljes falú egyesítőcsomagolásba helyezett 13H3, 13H4 vagy 13H5 típusú hajlékony falú IBC-be is csomagolható;

c) az a), illetve a b) pont alatt jelzett csomagolóeszközöket, illetve IBC-ket az ADR 6.1, illetve a 6.5 fejezet előírásai szerint a II csomagolási csoportra szilárd anyagra elég vizsgálni.

A vizsgálatokat a hulladékot reprezentáló mintával megtöltött, szállításra előkészített csomagolóeszközzel, illetve IBC-vel kell elvégezni;

d) megengedett az ömlesztett szállítás teljes falú, ponyvás vasúti kocsiban, teljes falú, eltolható tetejű vasúti kocsiban, teljes falú, ponyvás járművel, teljes falú, zárt konténerben vagy teljes falú, ponyvás nagykonténerben is. A jármű felépítményének, illetve a konténernek szivárgásmentesnek kell lennie, vagy pl. alkalmas és elég erős béléssel szivárgásmentessé kell tenni;

e) ha a hulladékot e különleges előírás feltételei szerint szállítják, az árut az 5.4.1.1.3 pont értelmében a következő szöveggel kell a fuvarokmányba bejegyezni:

„HULLADÉK, UN 1263 FESTÉK, 3, II”.

651 Az ADR V2 különleges előírás 1) bekezdését csak akkor kell alkalmazni, ha a nettó robbanóanyag-tartalom meghaladja a 3000 kg-ot (pótkocsis szállítóegység esetén a 4000 kg-ot).

652 (fenntartva)

653 Legfeljebb 0,5 1 űrtartalmú palackokban szállítva ez a gáz nem tartozik az ADN többi előírásának hatálya alá, a következő feltételekkel:

- a palackok gyártására és vizsgálatára vonatkozó előírásokat betartják;

- a palackok olyan külső csomagolóeszközben vannak, amelyek legalább a 4. Rész kombinált csomagolásokra vonatkozó követelményeinek megfelelnek; az ADR 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.5 - 4.1.1.7 bekezdésének általános csomagolási előírásait be kell tartani;

- a palackokat nem csomagolják egybe más veszélyes áruval;

- egy küldeménydarab össztömege legfeljebb 30 kg;

- minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel van tüntetve az UN 1013 jelölés. Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 x 100 mm nagyságú, csúcsára állított négyzetben (rombuszban) kell feltüntetni.

654 Ez a tétel alkalmazható az 5.4.1.1.3 pont szerint feladott, elkülönítve összegyűjtött hulladék öngyújtók ártalmatlanítás céljából történő szállításakor is. Ilyen esetben nem kell az akaratlan működtetés elleni védeni, feltéve, hogy megtették a szükséges óvintézkedéseket a veszélyes nyomásnövekedés, illetve veszélyes atmoszféra kialakulásának megakadályozására.

Azokat az öngyújtókat, amelyek nem szivárognak, ill. nincsenek nagyon deformálódva, az ADR P003 csomagolási utasításának megfelelően kell csomagolni, és ezenkívül a következő előírásokat kell betartani:

- csak legfeljebb 60 1 űrtartalmú, merev falú csomagolóeszközök használhatók;

- a gyulladás elkerülése érdekében a csomagolóeszközt vízzel vagy más, alkalmas védőanyaggal kell feltölteni;

- normális szállítási körülmények között a védőanyagnak el kell lepnie az öngyújtók gyújtószerkezetét;

- a csomagolóeszközöket megfelelően szellőztetni kell, hogy gyúlékony közeg, illetve nyomás kialakulását megelőzzék;

- a küldeménydarabok csak jól szellőző vagy nyitott járműben, vasúti kocsiban, illetve konténerben szállíthatók.

A szivárgó vagy erősen deformálódott öngyújtókat kármentő csomagolásban kell szállítani, megfelelő óvintézkedésekkel biztosítva, hogy nem lép fel veszélyes nyomásnövekedés.

Megjegyzés: A hulladék öngyújtókra nem kell alkalmazni a 201 különleges előírást, valamint az ADR 4.1.4.1 bekezdése P002 csomagolási utasításának PP84 és RR5 különleges csomagolási előírását.

800 Azok az oldószerekkel kezelt, olajos magvak, növényi olaj tartalmú darált magvak és olajpogácsák, amelyeknél nem áll fenn az öngyulladás veszélye, az UN 3175 alá tartoznak. Ezek az anyagok nem tartoznak az ADN hatálya alá, ha oly módon vannak feldolgozva vagy kezelve, ami kizárja veszélyes gázok veszélyes mennyiségben való leadását (nincs robbanásveszély) a szállítás alatt és erre a fuvarokmányban utalás történik.

801 A 25 és 30 tömeg% közötti, ill. 90 tömeg%-nál több szilíciumtartalmú ferroszilícium belvízi hajóval ömlesztve vagy csomagolatlanul szállítva a 4.3 osztály anyaga.

802 Lásd a 7.1.4.10 bekezdést.

3.4 FEJEZET
KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZÉLYES ÁRUK

3.4.1 Általános előírások

3.4.1.1 A 3.4.3 - 3.4.6 szakasz alapján használt csomagolóeszközöknek csak az ADR 4.1.1.1, a 4.1.1.2 és a 4.1.1.4 - 4.1.1.8 bekezdés általános előírásainak kell megfelelniük.

3.4.1.2 A kombinált csomagolás legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot, a zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolásé a 20 kg-ot.

Megjegyzés: A kombinált csomagolásra ezt a korlátozást nem kell betartani LQ5 esetén.

3.4.1.3 A veszélyes áruk, a 3.4.1.2 bekezdésben meghatározott felső határok és a 3.4.6 táblázatban meghatározott egyedi határok betartásával, más anyagokkal és tárgyakkal egybecsomagolhatók, amennyiben szivárgás esetén nem lépnek egymással veszélyes reakcióba.

3.4.2 Amennyiben egy adott anyagra vagy tárgyra a 3.2 fejezet A táblázat (7a) oszlopában az LQ0 kód található, akkor ez az anyag vagy tárgy még korlátozott mennyiségben csomagolva sem mentesül az ADN egyetlen vonatkozó előírása alól sem, hacsak e Szabályzat másként nem rendelkezik.

3.4.3 Amennyiben egy adott anyagra vagy tárgyra a 3.2 fejezet A táblázat (7a) oszlopában az LQ1 vagy LQ2 kód található, akkor - hacsak ez a fejezet másként nem rendelkezik - az ADN többi fejezeteinek előírásai nem vonatkoznak ennek az anyagnak vagy tárgynak a szállítására, azzal a feltétellel, hogy:

a) a 3.4.5 a)-c) pont előírásait betartják; ezen előírások szempontjából a tárgyak belső csomagolásnak minősülnek;

b) a belső csomagolások megfelelnek az ADR 6.2.5.1 - 6.2.6.3 bekezdése feltételeinek.

3.4.4 Amennyiben egy adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat (7a) oszlopában LQ3 kód található, akkor - hacsak ez a fejezet másként nem rendelkezik - az ADN többi fejezeteinek előírásai nem vonatkoznak ennek az anyagnak a szállítására, azzal a feltétellel, hogy:

a) az anyagot kombinált csomagolásban szállítják, amelyhez a következő külső csomagolóeszközök engedélyezettek:

- acél- vagy alumíniumhordók levehető tetővel,

- acél- vagy alumíniumkannák levehető tetővel,

- rétegelt falemez vagy papírlemez hordók,

- műanyaghordók vagy -kannák levehető tetővel,

- fa-, rétegelt falemez, farostlemez, papírlemez, műanyag-, acél- vagy alumíniumládák,

amelyek tervezésük révén kielégítik az ADR 6.1.4 szakasz vonatkozó gyártási előírásait;

b) a legnagyobb nettó mennyiség nem haladja meg belső csomagolásonként a 3.4.6 táblázat (2), illetve (4) oszlopában, és küldeménydarabonként a (3), illetve (5) oszlopában előírt értéket, ha van érték feltüntetve;

c) minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel van tüntetve:

i) a benne lévő áru UN száma, amint azt a 3.2 fejezet A táblázat 1 oszlopa tartalmazza, amely elé az „UN” rövidítés van írva, vagy

ii) amennyiben egy küldeménydarabban különböző UN számú, különböző áruk vannak:

- a benne lévő áruk UN száma, amely elé az „UN” rövidítés van írva, vagy

- az „LQ” *  rövidítés.

Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 x 100 mm nagyságú, csúcsára állított négyzetben kell feltüntetni. A keretező vonal vastagságának legalább 2 mm-nek, a számok magasságának legalább 6 mm-nek kell lennie. Ha a küldeménydarab egynél több UN szám alá tartozó anyagot tartalmaz, a négyzetnek elég nagynak kell lenni ahhoz, hogy az összes UN szám beleférjen. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a jelölés méretei csökkenthetők, feltéve, hogy jól látható marad.

3.4.5 Amennyiben egy adott anyagra a 3.2 fejezet A táblázat (7a) oszlopában LQ4 - LQ19 vagy LQ22 - LQ28 kód található, akkor - hacsak ez a fejezet másként nem rendelkezik - az ADN többi fejezeteinek előírásai nem vonatkoznak ennek az anyagnak a szállítására, azzal a feltétellel, hogy:

a) az anyagot

- a 3.4.4 a) bekezdésnek megfelelő kombinált csomagolásban szállítják; vagy

- olyan fém, illetve olyan műanyag belső csomagolásokban vannak, amelyek törésre nem hajlamosak és nem lyukadnak át könnyen, ha zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolásokban vannak;

b) a legnagyobb nettó mennyiség nem haladja meg belső csomagolásonként a 3.4.6 táblázat (2), illetve (4) oszlopában, és küldeménydarabonként a (3), illetve (5) oszlopában előírt értéket, ha van érték feltüntetve;

c) minden küldeménydarab jól látható és tartós jelöléssel van ellátva, amint azt a 3.4.4 c) pont előírja.

3.4.6 TáblázatKód
Kombinált csomagolása
Legnagyobb nettó mennyiség
Zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcára helyezett belső csomagolásoka
Legnagyobb nettó mennyiség
belső csomagolásonként küldemény-
darabonként
b
belső csomagolásonként küldemény-
darabonként
b
(1) (2) (3) (4) (5)
LQ0 A 3.4.2 szakasz szerint nincs mentesség.
LQ1 120 ml 120 ml
LQ2 1 l 1 l
LQ3c 500 ml 1 l nem engedélyezett nem engedélyezett
LQ4c 3 l 1 l
LQ5c 5 l korlátlan 1 l
LQ6c 5 l 1 l
LQ7c 5 l 5 l
LQ8 3 kg 500 g
LQ9 6 kg 3 kg
LQ10 500 ml 500 ml
LQ11 500 g 500 g
LQ12 1 kg 1 kg
LQ13 1 l 1 l
LQ14 25 ml 25 ml
LQ15 100 g 100 g
LQ16 125 ml 125 ml
LQ17 500 ml 2 l 100 ml 2 l
LQ18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg
LQ19 5 kg 5 kg
LQ20 fenntartva fenntartva fenntartva fenntartva
LQ21 fenntartva fenntartva fenntartva fenntartva
LQ22 1 l 500 ml
LQ23 3 kg 1 kg
LQ24 6 kg 2 kg
LQ25d 1 kg 1 kg
LQ26d 500 ml 2 l 500 ml 2 l
LQ27 6 kg 6 kg
LQ28 3 l 3 l

a Lásd a 3.4.1.2 bekezdést.

b Lásd a 3.4.1.3 bekezdést.

c A 3 osztályba tartozó, víztartalmú homogén keverékek esetén a jelzett mennyiségek csak a keverékben található, 3 osztályba tartozó anyagokra vonatkoznak.

d Amennyiben az UN 2315, 3151, 3152 és 3432 anyagait készülékekben szállítják, a belső csomagolásonkénti mennyiségek készülékenként értendők. A készülékeket szivárgásmentes csomagolásban kell szállítani és a kész küldeménydarabnak meg kell felelnie a 3.4.4 c) bekezdés előírásainak. Ezekhez a készülékekhez zsugorfóliás vagy nyújtható fóliás alátéttálcás csomagolás nem használható.

3.4.7 A 3.4.3, a 3.4.4, illetve a 3.4.5 szakasznak megfelelő küldeménydarabokat tartalmazó egyesítőcsomagolásokat minden, bennük levő veszélyes árura vonatkozóan a 3.4.4 c) pontban előírt jelöléssel kell ellátni, kivéve, ha az egyesítőcsomagolásban levő minden veszélyes árufajta jelölése kívülről látható.

3.4.8 Az e fejezet előírásai szerint szállított küldeménydarabokra, ill. egyesítőcsomagolásokra:

a) a küldeménydarab álló helyzetét jelző nyilakkal való megjelölésre az 5.2.1.9 bekezdés;

b) az egyesítőcsomagolás álló helyzetét jelző nyilakkal való megjelölésre az 5.1.2.1 bekezdés b) pontja; és

c) a küldeménydarabok elhelyezésére az ADR 7.5.1.5 bekezdésének követelményeit ugyancsak alkalmazni kell.

3.4.9 A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru feladása előtt (kivéve ha a tengeri szállítást is magában foglaló szállításra adják fel) a feladónak közölnie kell a fuvarozóval a feladandó áru összes bruttó tömegét.

3.4.10 a) A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat szállító, 12 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységet az elején és a hátulján a 3.4.12 szakasz szerinti jelöléssel kell ellátni, kivéve, ha az 5.3.2 szakasz szerint narancssárga táblával már meg van jelölve.

b) A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállító vasúti kocsikat mindkét oldalukon a 3.4.12 szakasz szerinti jelöléssel kell ellátni, kivéve, ha az 5.3.1 szakasz szerint nagybárcákkal már meg vanak jelölve.

c) A korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat szállító konténert mind a négy oldalán a 3.4.12 szakasz szerinti jelöléssel kell ellátni, kivéve a következő eseteket:

- amikor az 5.3 fejezet szerinti nagybárcákkal azokat már megjelölték;

- vasúti kocsikba rakott kiskonténerek esetén;

- a legfeljebb 12 tonna össztömegű szállítóegységre rakott konténerek esetén.

Ha a konténereket szállítóegységre vagy vasúti kocsikba rakják, az azokat szállító szállítóegységet vagy vasúti kocsit nem kell megjelölni, kivéve, ha a konténeren lévő jelölés a szállítóegységen kívülről nem látható. Ez esetben a szállítóegység elejére és hátuljára, illetve a vasúti kocsi mindkét oldalára ugyanolyan jelölést kell elhelyezni.

3.4.11 A 3.4.10 szakaszban előírt jelölés elhagyható, ha a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabok összes bruttó tömege egy szállítóegységen, nagycsomagolásban vagy vasúti kocsiban legfeljebb 8 tonna.

3.4.12 A jelölés fehér alapon, legalább 65 mm magas fekete betűkkel feltüntetett „LTD QTY” * .

3.4.13 A tengeri szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbításnál az IMDG kódex 3.4 fejezete szerinti jelölés is elfogadható.

3.5 FEJEZET
ENGEDMÉNYES MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZÉLYES ÁRUK

3.5.1 Engedményes mennyiségek

3.5.1.1 Bizonyos osztályok engedményes mennyiségű veszélyes áruira (a tárgyak kivételével) - amennyiben megfelelnek ezen fejezet előírásainak - az ADN összes többi előírása közül csak a következőket kell betartani:

a) az 1.3 fejezet képzési követelményeit;

b) a 2. rész besorolási eljárását és a csomagolási csoporthoz való hozzárendelés kritériumait;

c) az ADR 4.1.1.1, a 4.1.1.2, a 4.1.1.4 és a 4.1.1.6 bekezdésének csomagolási előírásait.

Megjegyzés: Radioaktív anyagok esetén az 1.7.1.5 bekezdésben található, az engedményes küldeménydarabban lévő radioaktív anyagokra vonatkozó követelmények érvényesek.

3.5.1.2 Az ezen fejezet előírásai szerint engedményes mennyiségben szállítható veszélyes áruknál a 3.2 fejezet „A” táblázat 7b oszlopában egy betűből és számból álló kód van feltüntetve a következők szerint:
Kód

Legnagyobb nettó mennyiség
belső csomagolásonként
(szilárd anyagra g-ban,
folyadékra és gázra ml-ben)
Legnagyobb nettó mennyiség
külső csomagolásonként
(szilárd anyagra g-ban,
folyadékra és gázra ml-ben,
egybecsomagolás esetén a g-ban és a ml-ben kifejezett mennyiség összege)
E0 engedményes mennyiségként nem engedélyezett
E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

Gázok esetén a belső csomagolásra megadott mennyiség a belső tartály víztérfogatát jelenti, a külső csomagolásra megadott mennyiség az egy külső csomagolásban lévő összes belső csomagolás együttes víztérfogatát jelenti.

3.5.1.3 Ha olyan veszélyes árukat csomagolnak egybe engedményes mennyiségben, amelyekhez különböző kódok tartoznak, a külső csomagolások szerinti összmennyiség nem haladhatja meg a leinkább korlátozó kód szerinti mennyíséget.

3.5.2 Csomagolóeszközök

Az engedményes mennyiségben szállított veszélyes áruk csomagolóeszközeinek a következőknek kell megfelelniük:

a) Minden esetben kell belső csomagolóeszközt alkalmazni. A belső csomagolóeszköz lehet műanyagból (amely, ha folyadékhoz használják legalább 0,2 mm vastagságú legyen), üvegből, porcelánból, kőagyagból, kerámiából, agyagcserépből vagy fémből (lásd az ADR 4.1.1.2 bekezdését is). A belső csomagolóeszközök zárószerkezetét zárt helyzetében rögzíteni kell huzallal, ragasztószalaggal vagy más hatásos eszközzel, az öntött csavarmenetes nyakú tartályokat folyadéktömör menetes sapkával kell ellátni. A zárószerkezetnek a tartalommal szemben ellenállónak kell lennie.;

b) A belső csomagolóeszközöket párnázóanyag közé, közbenső csomagolásba kell biztonságosan elhelyezni oly módon, hogy szokásos szállítási körülménynek között ne törhessenek el, ne lyukadhassanak ki, illetve tartalmuk ne szivároghasson ki. Törés vagy szivárgás esetén a közbenső csomagolásnak a teljes tartalmat meg kell tartania, függetlenül attól, hogy a küldeménydarab milyen irányban (helyzetben) van. Folyadékok esetén a közbenső csomagolóeszköznek a belső csomagolóeszköz teljes tartalmának felszívására elegendő nedvszívó anyagot kell tartalmaznia. Ilyen esetben a nedvszívó anyag párnázóanyagként is szolgálhat. A veszélyes anyag nem léphet veszélyes reakcióba sem a párnázóanyaggal, sem a nedvszívó anyaggal, sem a csomagolóeszköz anyagával, illetve nem gyengítheti épségüket vagy védő tulajdonságaikat.;

c) A közbenső csomagolást erős, merevfalú (fa, papírlemez vagy ugyanennyire erős más anyagból készült) külső csomagolóeszközbe kell biztonságosan elhelyezni.;

d) Minden küldeménydarab típusnak meg kell felelnie a 3.5.3 szakasz előírásainak.;

e) A küldeménydaraboknak akkorának kell lenniük, hogy elegendő hely legyen a szükséges jelöléseknek.;

f) Egyesítőcsomagolások is alkalmazhatók, amelyekbe veszélyes árut, illetve az ADN hatálya alá nem tartozó árut tartalmazó küldeménydarabok is elhelyezhetők.

3.5.3 A küldeménydarabok vizsgálata

A szállításra előkészített, teljes küldeménydarabnak alkalmasnak kell lennie a következőkben felsorolt vizsgálatok elviselésére, bármely belső csomagolóeszköz törése vagy szivárgása, illetve a hatásosság jelentős csökkenése nélkül. A belső csomagolóeszközöket szilárd anyag esetén űrtartalmuk legalább 95%-áig, folyadék esetén űrtartalmuk legalább 98%-áig kell megtölteni, és az alkalmasságot kellően dokumentált vizsgálatokkal kell bizonyítani.

a) Ejtés merev, rugalmatlan, sík és vízszintes felületre, 1,8 m magasságból;

i) ha a minta doboz (láda) alakú, akkor mindegyik, felsorolt irányban le kell ejteni:

- a fenéklapra;

- a tetőlapra;

- a hosszabbik oldallapra;

- a rövidebbik oldallapra;

- az egyik sarokra;

ii) ha a minta hengeralakú, akkor mindegyik, felsorolt irányban le kell ejteni:

- átlósan a tetőlap peremére úgy, hogy a tömegközéppont függőlegesen az ütközési pont fölött legyen;

- átlósan a fenék peremére;

- az oldalára;

Megjegyzés: Az egyes ejtéseket teljesen azonos küldeménydarabok más-más példányán is végre lehet hajtani.

b) 24 órán keresztül akkora erőnek kell a tetőlapra hatnia, amely megegyezik a mintadarabbal együtt 3 m magasságig halmazolt, teljesen azonos küldemény-darabok össztömegének.

3.5.3.2 A vizsgálat céljára a szállítandó anyagot helyettesíteni lehet más anyaggal, feltéve, hogy ez a vizsgálat eredményét nem hamisítja meg. Ha szilárd anyagok esetén más anyagot használnak, annak ugyanolyan fizikai jellemzőkkel (tömeg, szemcseméret, stb.) kell rendelkeznie, mint a szállítandó anyagnak. Folyadékok esetén, ha az ejtőpróbánál más anyagot használnak, annak a szállítandó anyaggal azonos sűrűségűnek és viszkozitásúnak kell lennie.

3.5.4 A küldeménydarabok jelölése

3.5.4.1 Az engedményes mennyiségű veszélyes árut tartalmazó, e fejezet szerint előkészített küldeménydarabokat a 3.5.4.2 bekezdés szerinti, jól látható és tartós jelöléssel kell ellátni. A jelölésen fel kell tüntetni a küldeménydarabban lévő mindegyik veszélyes árura vonatkozóan a 3.2 fejezet A táblázatának (5) oszlopában feltüntetett első (vagy egyetlen) bárca számát. Ha a küldeménydarabon a feladó vagy a címzett neve nincs máshol feltüntetve, akkor azt is e jelölésen belül kell feltüntetni.

3.5.4.2 A jelölésnek legalább 100 x 100 mm nagyságúnak kell lennie.

„Engedményes mennyiség” jelölése

A vonalkázás és a jelkép azonos színű (vörös vagy fekete),

fehér vagy más, kellően elütő színű alapon.

* Itt kell feltüntetni a 3.2 fejezet A táblázatának (5) oszlopában feltüntetett első (vagy egyetlen) bárca számát.
** Itt kell feltüntetni a feladó vagy a címzett nevét, ha a küldeménydarabon nincs máshol feltüntetve.

3.5.4.3 Az engedményes mennyiségű veszélyes árut tartalmazó egyesítőcsomagolásokat is el kell látni a 3.5.4.1 bekezdésben előírt jelöléssel, kivéve, ha az egyesítőcsomagolásban levő küldeménydarabok jelölése kívülről jól látható.

3.5.5 A járművön, vasúti kocsiban, illetve konténerben lévő küldeménydarabok száma

Egy járművön, vasúti kocsiban, illetve konténerben nem lehet 1000-nél több küldeménydarab.

3.5.6 Okmányok

Ha az engedményes mennyiségű veszélyes áruhoz tartozik (egy vagy több) fuvarokmány (úgymint hajórakjegy, légi fuvarlevél, CMR vagy CIM fuvarlevél), akkor legalább az egyik okmányba be kell írni a „veszélyes áru engedményes mennyiségben” bejegyzést és a küldeménydarabok számát.

2. számú melléklet a 2010. évi VI. törvényhez

A Szabályzat egyes bekezdéseit és pontjait Magyarországon a belföldi szállításokra a következő eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni:

(1) A jelöléseknél és az okmányok kitöltésére vonatkozó előírások alkalmazásánál elegendő a magyar nyelv használata. Ez az eltérés nem alkalmazható a radioaktív küldeményeken lévő bárcák felirataira.

(2) Az 1.6.1.2 bekezdést a következő kiegészítéssel kell alkalmazni:

„Belföldi szállításoknál a magyar feliratokkal ellátott 7A, 7B, 7C és 7E számú bárcák a készlet kifogyásáig használhatók.”

(3) Az 1.5.1 szakasz szerinti - Magyarország által is elfogadott - két és többoldalú megállapodások a belföldi szállításokra is alkalmazhatók.

(4) Az 1.6.7.2.2.3.2 és az 1.6.7.2.2.3.3 pontok átmeneti rendelkezései 2015. december 31-ig hatályosak.

(5) A 7.1.5.8.1 pontot a következő 7.1.5.8.1.1 ponttal kiegészítve kell alkalmazni:

„7.1.5.8.1.1

(1) A veszélyes árut szállító hajók adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének módját a vízi közlekedés résztvevői számára a hajózási hatóság a hajósoknak szóló hirdetményében közzéteszi.

(2) A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a veszélyes árut szállító hajók adatainak a hajó és a hajózási hatóság közötti közvetítésére szükség esetén arra alkalmas szervezetet bízhat meg.

(3) A (2) bekezdés szerint megbízott közvetítő szervezet tevékenységét az adatvédelmi szabályok és a (4) bekezdésben foglaltak megtartásával köteles végezni.

(4) A veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatait olyan módon kell kezelni, hogy

a) az adatok kizárólag az illetékes hajózási hatóság vagy az általa erre a (2) bekezdés szerint felhatalmazott szervezet, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) és annak illetékes területi szervei számára legyenek hozzáférhetők, amit minősített rendszer biztosítson,

b) veszélyes árut szállító hajóról adatot - az üzemeltetőn vagy a hajó vezetőjén kívül - kizárólag a hajózási hatóság szolgáltathat (kivéve az f) és g) pontban meghatározott adatközlést, beleértve a médiának adott információt is),

c) URH-rádión keresztül történő adatközlésre csak félduplex csatorna használható,

d) az ország területén közlekedő és a Szabályzat hatálya alá tartozó hajók bejelentett adatai alapján azok a hajózási hatóság és a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet számára követhetők, ellenőrizhetők legyenek,

e) bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a Szabályzat hatálya alá tartozó hajók azonosíthatók és feltartóztathatók legyenek,

f) baleset, segélykérés vagy a hajót fenyegető jogellenes tevékenység esetén az OKF, a mentésben résztvevő szervek, illetve a jogellenes tevékenység felszámolásában illetékes rendőr-, vám-, vízügyi és környezetvédelmi hatóságok az adatokhoz haladéktalanul hozzájussanak,

g) a hajózási hatóságnál nyilvántartott és iktatott kérelmen feltüntetett adatokon kívül a szállítás befejezésekor (kirakó kikötőbe történt megérkezés vagy az ország területének elhagyása), illetve nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítás megtörténte után a veszélyes árut szállító hajók bejelentett adatai közül a hajót és a vezetőjét azonosító adatokat (név, tulajdonos, lajstromszám) törölni kell minden más nyilvántartásból, a többi adatot statisztikai célokra felhasználásra havonta a Minisztériumnak kell átadni,

h) a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) vagy nemzetközi szerződés szerinti adattovábbítást más állam illetékes szervezete számára a hajózási hatóság vagy az általa a (2) bekezdés szerint megbízott szervezet végzi. Az adatátadást az adatvédelemi szabályok szerinti formában és igazolhatóan kell végezni.”


  Vissza az oldal tetejére