Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.18.)

2012. évi CCIV. törvény - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 2/8. oldal

3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 48,0 48,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 10 190,8 10 190,0
1-4. cím összesen: 34 886,2 465,0 34 421,2
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 408,1
1 Működési költségvetés 1 023,0
1 Személyi juttatások 589,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,1
3 Dologi kiadások 638,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 44,7
5. cím összesen: 1 431,1 1 023,0 408,1
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0
4 Lehet Más a Politika 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3
8-9. cím összesen: 3 809,8
10 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 68 558,4
10. cím összesen: 68 558,4
20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Működési költségvetés 9 539,7
1 Személyi juttatások 5 689,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 417,4
3 Dologi kiadások 2 024,1
5 Egyéb működési célú kiadások 251,3
2 Felhalmozási költségvetés 99,3
1 Beruházások 228,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 28,8
20. cím összesen: 9 639,0 9 639,0
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 477,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 296,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,8
3 Dologi kiadások 80,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 20,0
21. cím összesen: 477,0 477,0
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 210,0
1 Működési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 122,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0
3 Dologi kiadások 57,7
22. cím összesen: 213,0 3,0 210,0
I. fejezet összesen: 119 014,5 11 130,0 35 516,3

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 315,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 659,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 178,1
3 Dologi kiadások 428,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 44,4
2 Felújítások 3,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 395,7 395,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai 251,2 251,2
II. fejezet összesen: 2 035,4 2 035,4

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 773,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 083,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 300,1
3 Dologi kiadások 306,2
5 Egyéb működési célú kiadások 23,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 60,0
III. fejezet összesen: 1 773,8 1 773,8

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 138,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 745,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 201,4
3 Dologi kiadások 188,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3,1
IV. fejezet összesen: 1 138,2 1 138,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 7 660,8
1 Működési költségvetés 18,0
1 Személyi juttatások 5 017,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 340,9
3 Dologi kiadások 1 107,6
2 Felhalmozási költségvetés 2,0
1 Beruházások 173,0
2 Felújítások 41,9
V. fejezet összesen: 7 680,8 20,0 7 660,8

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 74 018,3
1 Működési költségvetés 2 086,0
1 Személyi juttatások 49 259,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 209,2
3 Dologi kiadások 13 812,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 772,8
2 Felújítások 50,0
2 Kúria 2 526,0
1 Működési költségvetés 172,0
1 Személyi juttatások 1 988,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 497,3
3 Dologi kiadások 209,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 6 000,0 6 000,0
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 964,9 964,9
4 Új kerületi bíróság kialakítása 500,0 500,0
VI. fejezet összesen: 86 267,2 2 258,0 84 009,2

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 36 642,8
1 Működési költségvetés 37,0
1 Személyi juttatások 24 655,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 470,5
3 Dologi kiadások 4 179,7
5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 51,0
1 Beruházások 1 334,0
2 Felújítások 30,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 56,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU tagságból eredő feladatok 42,0 42,0
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
VIII. fejezet összesen: 36 802,8 88,0 36 714,8

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 118 012,9
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 163 371,4
3 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 214 229,8
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 28 992,0
2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 57 715,8
3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 46 093,0
4 Címzett és céltámogatások 35,0
5 Vis maior támogatás 8 000,0
IX. fejezet összesen: 636 449,9

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 7 915,4
1 Működési költségvetés 516,0
1 Személyi juttatások 5 664,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 458,8
3 Dologi kiadások 1 269,9
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0
2 Felhalmozási költségvetés 3,0
1 Beruházások 32,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1 Működési költségvetés 4 185,0
1 Személyi juttatások 1 314,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5
3 Dologi kiadások 1 913,2
5 Egyéb működési célú kiadások 133,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 454,0
2 Felújítások 30,5
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 20 018,5
1 Működési költségvetés 8 923,6
1 Személyi juttatások 2 384,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 577,0
3 Dologi kiadások 23 506,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2 387,3
2 Felújítások 86,6
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 123 901,1
1 Működési költségvetés 34 463,6
1 Személyi juttatások 101 241,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 064,2
3 Dologi kiadások 29 339,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 494,6
2 Felújítások 221,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,9
9 Kutatóintézetek 1 323,2
1 Működési költségvetés 1 414,3
1 Személyi juttatások 1 292,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 356,6
3 Dologi kiadások 898,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 190,0
12 Balassi Intézet 3 669,8
1 Működési költségvetés 790,5
1 Személyi juttatások 2 330,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 510,2
3 Dologi kiadások 1 365,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 33,5
15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1 962,7
1 Működési költségvetés 904,8
1 Személyi juttatások 1 011,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,2
3 Dologi kiadások 784,2
5 Egyéb működési célú kiadások 669,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 238,6
17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 3 186,8
1 Működési költségvetés 1 831,2
1 Személyi juttatások 2 612,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 652,7
3 Dologi kiadások 1 551,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 146,6
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 45,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 073,2 1 073,2
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 510,0 510,0
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 50,0 50,0
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0
18 Jogi segítségnyújtás 115,0 115,0
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 50,0 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 22,0 22,0
31 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,0 81,0
41 Ludovika Campus 3 400,0 3 400,0
43 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 200,0 200,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 100,0 100,0
4 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9
7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 36,0 36,0
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 210,0 210,0
22 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0
23 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 3 539,4 3 539,4
11 Járási szociális feladatok ellátása 18 325,9 18 325,9
25 Fejezeti általános tartalék 161,8 161,8
1- 20. cím összesen: 243 600,7 53 032,0 190 568,7
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 89 528,7
3 Különféle kifizetések 10 000,0
X. fejezet összesen: 343 129,4 53 032,0 190 568,7

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnökség 4 805,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 483,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 728,0
3 Dologi kiadások 1 534,5
5 Egyéb működési célú kiadások 44,5
2 Felhalmozási költségvetés 12,0
1 Beruházások 15,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 12,0
2 Információs Hivatal 10 050,7
1 Működési költségvetés 87,7
1 Személyi juttatások 4 377,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8
3 Dologi kiadások 4 282,0
2 Felhalmozási költségvetés 27,1
1 Beruházások 335,1
2 Felújítások 18,4
3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,9
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 679,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5
3 Dologi kiadások 366,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 40,0
4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 340,0
1 Működési költségvetés 80,0
1 Személyi juttatások 195,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
3 Dologi kiadások 140,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 27,0
2 Felújítások 1,6
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 690,0 1 690,0
3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 100,0 100,0
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 50,0 50,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 50,0 50,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0
12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok 2 000,0 2 000,0
2 Fejezeti általános tartalék 864,2 864,2
1-5. cím összesen: 24 531,9 206,8 24 325,1
6 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 955,8
1 Működési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 592,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 151,7
3 Dologi kiadások 215,0
6. cím összesen: 958,8 3,0 955,8
7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0
8 Országvédelmi Alap 400 000,0
XI. fejezet összesen: 525 490,7 209,8 25 280,9

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 5 588,4
1 Működési költségvetés 132,3
1 Személyi juttatások 3 551,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 961,5
3 Dologi kiadások 1 197,6
2 Felhalmozási költségvetés 5,0
1 Beruházások 10,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,0
2 Szakigazgatási intézmények
1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 999,1
1 Működési költségvetés 6 058,5
1 Személyi juttatások 4 558,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 230,8
3 Dologi kiadások 4 665,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 602,8
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Működési költségvetés 1 666,0
1 Személyi juttatások 856,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 231,2
3 Dologi kiadások 578,7
4 Állami Ménesgazdaság 230,1
1 Működési költségvetés 161,5
1 Személyi juttatások 98,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,6
3 Dologi kiadások 245,9
2 Felhalmozási költségvetés 8,0
1 Beruházások 28,5
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 11 371,0
1 Működési költségvetés 50,0
1 Személyi juttatások 3 719,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 004,2
3 Dologi kiadások 3 505,8
5 Egyéb működési célú kiadások 3 143,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 47,9
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 4 020,7
1 Működési költségvetés 1 376,2
1 Személyi juttatások 3 043,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 807,1
3 Dologi kiadások 1 556,8
2 Felhalmozási költségvetés 11,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,9
7 Közművelődési intézmények 434,9
1 Működési költségvetés 100,0
1 Személyi juttatások 347,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,0
3 Dologi kiadások 92,1
8 Agrárkutató intézetek 1 480,2
1 Működési költségvetés 949,8
1 Személyi juttatások 1 565,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 408,0
3 Dologi kiadások 518,7
2 Felhalmozási költségvetés 71,1
1 Beruházások 7,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0
10 Génmegőrzési Intézmények 508,8
1 Működési költségvetés 214,5
1 Személyi juttatások 357,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,2
3 Dologi kiadások 270,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 12,0
11 Nemzeti Öntözési Hivatal 1 000,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4
3 Dologi kiadások 412,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 214,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 512,3
1 Működési költségvetés 1 112,0
1 Személyi juttatások 786,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 214,6
3 Dologi kiadások 569,1
2 Felhalmozási költségvetés 3,0
1 Beruházások 54,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 245,0
1 Működési költségvetés 4,4
1 Személyi juttatások 782,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 210,7
3 Dologi kiadások 247,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 8,6
14 Nemzeti park igazgatóságok 2 260,0
1 Működési költségvetés 4 269,3
1 Személyi juttatások 2 579,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 705,6
3 Dologi kiadások 2 780,9
2 Felhalmozási költségvetés 112,2
1 Beruházások 560,2
2 Felújítások 10,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,4
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 624,9
1 Működési költségvetés 3 357,9
1 Személyi juttatások 4 197,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 123,4
3 Dologi kiadások 1 461,0
2 Felhalmozási költségvetés 8,0
1 Beruházások 200,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 8,0
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 744,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 123,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 297,5
3 Dologi kiadások 245,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 77,6
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 172,3
1 Működési költségvetés 281,7
1 Személyi juttatások 153,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,5
3 Dologi kiadások 254,7
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 636,8
1 Működési költségvetés 99,2
1 Személyi juttatások 462,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,0
3 Dologi kiadások 142,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 10,0 10,0
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 10,0 10,0
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 27,4 27,4
20 Ivóvíz-minőségjavító program 54,8 54,8
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
9 Természetvédelmi kártalanítás 2 094,2 2 094,2
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 23,5 23,5
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 12 747,2 12 747,2
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 108,0 108,0
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 72,0 72,0
3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrárkutatás támogatása 138,2 138,2
3 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,1 10,1
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 65,7 65,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 940,0 1 940,0
6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 1 000,0 1 000,0
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 150,0 150,0
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 71,1 71,1
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 000,0 2 000,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 52,6 52,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 125,1 125,1
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 258,6 1 258,6
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 601,8 601,8
7 Igyál tejet program 1 500,0 1 500,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 200,0 2 200,0
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 180,0 1 180,0
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 1 560,0 1 560,0
11 Iskolagyümölcs program 1 211,0 1 211,0
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7
  Vissza az oldal tetejére