Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.18.)

2012. évi CCIV. törvény - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 3/8. oldal

4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 2 600,0 2 600,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 101,6 101,6
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 193,9 193,9
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 238,8 238,8
7 Fejlesztési típusú támogatások 61,4 61,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 48 995,0 48 995,0
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 000,0 4 000,0 4 000,0
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 35,0 35,0
6 Állat- és növénykártalanítás 1 000,0 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 300,0 300,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 1 000,0 1 000,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 87 172,1 61 873,9 25 298,2
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 75 879,7 54 070,6 21 809,1
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 39 381,3 28 521,3 10 860,0
4 IV. tengely: Leader programok 9 473,7 7 343,2 2 130,5
5 Technikai segítségnyújtás 5 700,0 4 215,1 1 484,9
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 1 848,4 1 386,3 462,1
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 552,4 414,3 138,1
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 112,0 84,0 28,0
13 Peres ügyek 100,0 100,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4
XII. fejezet összesen: 375 233,2 181 960,6 193 272,6

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 4 778,9
1 Működési költségvetés 25,0
1 Személyi juttatások 3 362,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 888,2
3 Dologi kiadások 500,0
5 Egyéb működési célú kiadások 17,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1,0
2 Felújítások 35,0
2 Egyéb HM szervezetek 12 119,8
1 Működési költségvetés 659,6
1 Személyi juttatások 4 224,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 054,9
3 Dologi kiadások 7 029,9
5 Egyéb működési célú kiadások 470,6
2 Felhalmozási költségvetés 100,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 100,0
3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 63 071,9
1 Működési költségvetés 850,0
1 Személyi juttatások 2 175,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 420,0
3 Dologi kiadások 60 088,9
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8
2 Felhalmozási költségvetés 750,0
1 Beruházások 166,2
2 Felújítások 864,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 950,0
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 20 559,2
1 Működési költségvetés 200,0
1 Személyi juttatások 14 315,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 540,8
3 Dologi kiadások 2 862,4
5 Egyéb működési célú kiadások 40,3
2 Felhalmozási költségvetés 200,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 200,0
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 92 618,0
1 Működési költségvetés 4 695,2
1 Személyi juttatások 51 199,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 252,1
3 Dologi kiadások 28 395,9
5 Egyéb működési célú kiadások 270,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3 451,2
2 Felújítások 1 623,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 120,0
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 10 157,9
1 Működési költségvetés 150,0
1 Személyi juttatások 5 840,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 428,4
3 Dologi kiadások 2 976,7
5 Egyéb működési célú kiadások 14,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 48,0
6 MH Honvédkórház 4 311,0
1 Működési költségvetés 16 400,0
1 Személyi juttatások 11 649,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 944,3
3 Dologi kiadások 6 082,7
5 Egyéb működési célú kiadások 30,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3,9
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 27,0 27,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 140,5 140,5
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 265,0 1 265,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 3 284,1 3 284,1
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 400,0 4 400,0
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 430,0 430,0
41 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő közoktatási megállapodás feladatai 21,0 21,0
XIII. fejezet összesen: 241 367,8 24 029,8 217 338,0

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 3 915,1
1 Működési költségvetés 25,5
1 Személyi juttatások 2 435,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 566,9
3 Dologi kiadások 895,5
5 Egyéb működési célú kiadások 8,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 34,7
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 525,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 415,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 630,3
3 Dologi kiadások 448,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 30,9
4 Terrorelhárítási Központ 13 410,5
1 Működési költségvetés 123,0
1 Személyi juttatások 7 030,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 893,3
3 Dologi kiadások 2 038,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2 170,7
2 Felújítások 400,0
5 Büntetés-végrehajtás 46 766,1
1 Működési költségvetés 2 607,6
1 Személyi juttatások 24 992,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 645,3
3 Dologi kiadások 18 259,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 108,0
1 Beruházások 309,2
2 Felújítások 157,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 113,0
6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 440,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 267,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66,6
3 Dologi kiadások 106,2
7 Rendőrség 231 244,2
1 Működési költségvetés 4 509,6
1 Személyi juttatások 155 431,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 790,1
3 Dologi kiadások 38 663,2
5 Egyéb működési célú kiadások 811,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 366,0
2 Felújítások 587,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 105,0
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 6 983,8
1 Működési költségvetés 27,4
1 Személyi juttatások 4 789,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,6
3 Dologi kiadások 861,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 20,0
1 Beruházások 55,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,0
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 15 321,7
1 Működési költségvetés 147,6
1 Személyi juttatások 9 292,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 417,3
3 Dologi kiadások 2 232,8
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 23,0
1 Beruházások 1 505,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 43,9
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4
3 Dologi kiadások 64,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 19,6
12 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 51 524,6
1 Működési költségvetés 1 621,5
1 Személyi juttatások 34 413,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 110,2
3 Dologi kiadások 5 351,4
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3 628,2
2 Felújítások 606,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 18,0
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 6 350,0
1 Működési költségvetés 104,4
1 Személyi juttatások 2 925,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 797,5
3 Dologi kiadások 2 496,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0
5 Egyéb működési célú kiadások 90,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 66,7
15 Nemzetközi Oktatási Központ 536,3
1 Működési költségvetés 414,5
1 Személyi juttatások 309,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90,5
3 Dologi kiadások 537,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 5,0
2 Felújítások 8,0
17 Vízügyi Igazgatóságok 13 499,0
1 Működési költségvetés 2 929,9
1 Személyi juttatások 8 495,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316,8
3 Dologi kiadások 4 813,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 803,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 610,0 410,0 200,0
31 Területrendezési feladatok 50,0 50,0
46 Építésügyi feladatok 495,0 495,0
47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0
51 Vízügyi feladatok támogatása 1 495,1 1 495,1
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 700,0 700,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 120,0 120,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 144,5 144,5
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 489,3 341,3 148,0
2 Integrációs Alap 769,6 539,1 230,5
3 Visszatérési Alap 487,5 342,5 145,0
4 Külső Határok Alap 3 998,4 2 811,3 1 187,1
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 354,2 279,6 74,6
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0 45,0
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0
11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0
15 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 1 122,9 1 122,9
16 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 1 102,0 1 102,0
XIV. fejezet összesen: 421 299,1 17 486,1 403 813,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 6 810,5
1 Működési költségvetés 700,9
1 Személyi juttatások 5 095,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 362,9
3 Dologi kiadások 937,4
5 Egyéb működési célú kiadások 72,3
2 Felhalmozási költségvetés 38,3
1 Beruházások 42,9
3 Egyéb felhalmozási kiadások 38,3
2 Nemzeti Innovációs Hivatal 1 274,0
1 Működési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 658,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177,9
3 Dologi kiadások 442,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 5,0
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 332,9
1 Működési költségvetés 1 590,3
1 Személyi juttatások 1 047,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 264,3
3 Dologi kiadások 501,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 80,0
2 Felújítások 30,0
4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 3 746,6
1 Működési költségvetés 919,7
1 Személyi juttatások 1 798,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 484,6
3 Dologi kiadások 2 007,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 373,1
2 Felújítások 2,8
8 Magyar Államkincstár 16 935,2
1 Működési költségvetés 6 182,8
1 Személyi juttatások 12 518,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 537,6
3 Dologi kiadások 5 621,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1 035,0
2 Felújítások 383,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 21,8
9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 167,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 630,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,1
3 Dologi kiadások 265,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 102,2
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 861,2
1 Működési költségvetés 18,8
1 Személyi juttatások 548,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0
3 Dologi kiadások 163,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 10,0
2 Felújítások 10,0
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 379,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 280,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78,9
3 Dologi kiadások 20,0
17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2 123,5
1 Működési költségvetés 157,2
1 Személyi juttatások 976,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,3
3 Dologi kiadások 898,3
5 Egyéb működési célú kiadások 82,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 40,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 20,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 712,0 712,0
4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok
3 Állami Támogatású Bérlakás Program 21,0 21,0
6 Kutatási és technológia feladatok
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 734,2 734,2
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0
2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 81,0 81,0
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 63,0 63,0
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 13,7 13,7
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 163,2 2 163,2
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 18,1 18,l
9 Nemzetgazdasági programok 412,0 412,0
10 Szervezetátalakítási alap 4 678,0 4 678,0
11 ClusterCOOP program támogatása 50,0 50,0
12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 350,0 350,0
37 Kereskedőház 3 150,0 3 150,0
38 Keleti kapcsolatok bővítése 3 063,2 3 063,2
39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 204,0 204,0
43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 350,6 350,6
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0 500,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2
XV. fejezet összesen: 65 158,1 9 618,0 55 540,1

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 129 763,8
1 Működési költségvetés 2 304,8
1 Személyi juttatások 70 369,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 386,5
3 Dologi kiadások 34 020,1
5 Egyéb működési célú kiadások 35,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 8 562,7
2 Felújítások 560,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 134,4
2 Bűnügyi Főigazgatóság 7 725,8
1 Működési költségvetés 20,0
1 Személyi juttatások 5 058,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 294,8
3 Dologi kiadások 1 392,5
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 1 997,0
1 Működési költségvetés 250,9
1 Személyi juttatások 1 264,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 322,2
3 Dologi kiadások 661,1
XVI. fejezet összesen: 142 062,3 2 575,7 139 486,6

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 6 823,8
1 Működési költségvetés 338,7
1 Személyi juttatások 3 650,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 963,1
3 Dologi kiadások 2 548,5
2 Felhalmozási költségvetés 11,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 11,0
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 835,9
1 Működési költségvetés 713,3
1 Személyi juttatások 324,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82,9
3 Dologi kiadások 1 142,3
4 Országos Atomenergia Hivatal 17,2
1 Működési költségvetés 2 573,3
1 Személyi juttatások 680,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 185,1
3 Dologi kiadások 1 691,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 34,1
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1 Működési költségvetés 2 277,5
1 Személyi juttatások 766,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200,3
3 Dologi kiadások 1 075,1
5 Egyéb működési célú kiadások 235,7
6 Magyar Energia Hivatal
1 Működési költségvetés 4 732,0
1 Személyi juttatások 1 275,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 326,9
3 Dologi kiadások 3 094,2
5 Egyéb működési célú kiadások 15,0
2 Felhalmozási költségvetés 2,5
1 Beruházások 15,0
2 Felújítások 2,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,0
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
1 Működési költségvetés 28 944,8
1 Személyi juttatások 2 973,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 744,5
3 Dologi kiadások 24 099,5
5 Egyéb működési célú kiadások 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 25,5
1 Beruházások 1 042,2
2 Felújítások 100,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 184,2
1 Működési költségvetés 58 635,1
1 Személyi juttatások 931,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9
3 Dologi kiadások 52 849,6
5 Egyéb működési célú kiadások 4 274,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 86,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 424,2
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 470,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 257,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4
3 Dologi kiadások 133,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 7,2
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 445,2
1 Működési költségvetés 10,0
1 Személyi juttatások 322,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5
3 Dologi kiadások 41,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 10,0
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 7 983,7
1 Működési költségvetés 1 706,2
1 Személyi juttatások 1 866,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 547,2
3 Dologi kiadások 6 672,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 448,5
2 Felújítások 150,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,0
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 622,3
1 Működési költségvetés 313,6
1 Személyi juttatások 553,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144,0
3 Dologi kiadások 238,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 310,0 310,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 572,0 1 572,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 5 814,0 5 814,0
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 466,5 466,5
5 TEN-T projektek 2 008,6 195,9 1 812,7
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1
8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 50,0 50,0
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 861,6 1 500,0 361,6
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0
33 Hazai fejlesztési programok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 470,8 13 470,8
2 Turisztikai célelőirányzat 12 498,6 12 498,6
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 2 036,0 2 036,0
4 Területfejlesztési célelőirányzat 1 525,7 1 525,7
5 Agrármarketing célelőirányzat 3 144,7 3 144,7
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 20 007,6 20 007,6
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 95,6 95,6
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 370,0 370,0
2 Energetikai célú feladatok 50,0 50,0
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 1 018,9 1 018,9
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 5 200,0 5 200,0
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 103 200,0 103 200,0
2 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 21 102,0 21 102,0
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 EMI Nonprofit Kft. támogatása 255,0 255,0
4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 262,0 262,0
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 312,3 312,3
  Vissza az oldal tetejére