Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.18.)

2012. évi CCIV. törvény - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 4/8. oldal

2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 117,0 117,0
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 540,0 1 540,0
4 „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése 612,4 612,4
1-20. cím összesen: 316 742,4 102 154,4 214 588,0
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 190 492,2
4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 70 000,0
22 Elektronikus útdíj 75 000,0
24 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0
25 Peres ügyek 800,0
XVII. fejezet összesen: 579 089,6 177 154,4 214 588,0

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 040,0
1 Működési költségvetés 209,3
1 Személyi juttatások 3 649,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 968,6
3 Dologi kiadások 1 475,8
5 Egyéb működési célú kiadások 55,3
2 Felhalmozási költségvetés 56,0
1 Beruházások 100,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 56,0
2 Külképviseletek igazgatása 35 313,6
1 Működési költségvetés 6 376,6
1 Személyi juttatások 20 854,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 629,4
3 Dologi kiadások 14 206,3
2 Felhalmozási költségvetés 112,6
1 Beruházások 1 000,5
3 Egyéb felhalmozási kiadások 112,6
3 Magyar Külügyi Intézet 154,2
1 Működési költségvetés 2,0
1 Személyi juttatások 73,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,2
3 Dologi kiadások 51,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 10,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 166,7 7 166,7
2 Európai uniós befizetések 6 073,3 6 073,3
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 105,3 105,3
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 25,0 25,0
5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0
8 Kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0
17 EU utazási költségtérítések 391,9 391,5 0,4
18 Közép-európai elnökségi feladatok 110,0 110,0
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 150,0 150,0
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0
XVIII. fejezet összesen: 62 317,5 7 148,0 55 169,5

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1 581,2
1 Működési költségvetés 7 645,2
1 Személyi juttatások 6 009,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 422,0
3 Dologi kiadások 1 482,8
5 Egyéb működési célú kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Beruházások 271,2
2 Felújítások 23,7
3 Egyéb felhalmozási kiadások 6,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 137 984,7 125 222,3 12 762,4
2 Közlekedés Operatív Program 320 591,3 258 820,1 61 771,2
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 227 795,8 217 663,5 10 132,3
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 16 279,6 16 279,6
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 124 765,0 122 689,1 2 075,9
19 Környezet és Energia Operatív Program 264 573,7 243 462,9 21 110,8
20 Államreform Operatív Program 7 454,7 6 712,6 742,1
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 19 388,3 16 480,1 2 908,2
22 Végrehajtás Operatív Program 14 388,9 11 501,6 2 887,3
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 17 255,7 17 202,2 53,5
24 Közép-dunántúli Operatív Program 20 447,3 20 447,3
25 Dél-dunántúli Operatív Program 23 314,9 22 885,7 429,2
26 Dél-alföldi Operatív Program 27 206,5 26 466,5 740,0
27 Észak-alföldi Operatív Program 46 826,5 44 071,3 2 755,2
28 Észak-magyarországi Operatív Program 39 913,0 37 482,3 2 430,7
29 Közép-magyarországi Operatív Program 46 264,6 44 895,2 1 369,4
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 7 167,4 6 092,3 1 075,1
2 ETE HU-RO 10 632,8 9 037,9 1 594,9
3 ETE HU-SER 2 615,3 2 094,4 520,9
4 ETE HU-CRO 2 966,3 2 392,6 573,7
5 ETE SEES 7 381,4 6 740,7 640,7
6 ETE AU-HU 548,2 401,5 146,7
7 ETE SLO-HU 417,0 291,2 125,8
8 ETE CES 453,9 345,6 108,3
9 INTERREG IVC 251,3 173,4 77,9
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 3 531,6 3 001,9 529,7
2 INTERACT 2007-2013 12,0 12,0
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 13 594,2 11 529,2 2 065,0
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 4 278,5 3 663,2 615,3
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 374,5 374,5
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 250,0 1 250,0
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 9 910,2 9 910,2
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 3 548,3 3 548,3
12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 100,0 100,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 4 146,4 4 146,4
XIX. fejezet összesen: 1 436 857,2 1 285 692,4 151 164,8

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 9 905,9
1 Működési költségvetés 8,0
1 Személyi juttatások 5 598,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 489,6
3 Dologi kiadások 2 805,2
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 16,1
2 Felújítások 1,5
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
1 Állami szociális intézetek 1 849,3
1 Működési költségvetés 277,1
1 Személyi juttatások 1 263,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,2
3 Dologi kiadások 469,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 48,9
2 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 3 520,4
1 Működési költségvetés 183,5
1 Személyi juttatások 2 220,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 597,5
3 Dologi kiadások 747,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 59,8
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 66 197,7
1 Működési költségvetés 23 673,1
1 Személyi juttatások 54 724,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 611,6
3 Dologi kiadások 19 172,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 021,3
5 Egyéb működési célú kiadások 340,4
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 2 499,0
1 Működési költségvetés 166,0
1 Személyi juttatások 1 432,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 374,3
3 Dologi kiadások 782,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 73,3
2 Felújítások 2,3
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 979,7
1 Működési költségvetés 111,4
1 Személyi juttatások 611,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163,5
3 Dologi kiadások 312,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 3,4
2 Felújítások 0,4
4 Egyéb kulturális intézmények 3 098,3
1 Működési költségvetés 1 930,6
1 Személyi juttatások 2 183,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 611,2
3 Dologi kiadások 2 069,4
5 Egyéb működési célú kiadások 133,0
2 Felhalmozási költségvetés 47,7
1 Beruházások 60,1
2 Felújítások 18,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 123 549,9
1 Működési költségvetés 250 171,9
1 Személyi juttatások 168 147,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 758,2
3 Dologi kiadások 119 358,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 423,4
5 Egyéb működési célú kiadások 3 198,7
2 Felhalmozási költségvetés 33 139,6
1 Beruházások 31 425,6
2 Felújítások 8 323,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 226,1
6 Egyéb oktatási intézmények 3 423,3
1 Működési költségvetés 1 846,0
1 Személyi juttatások 1 821,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 497,3
3 Dologi kiadások 2 943,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 8,0
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5 204,5
1 Működési költségvetés 252,0
1 Személyi juttatások 4 342,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 971,6
3 Dologi kiadások 118,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 23,6
8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 901,8
1 Működési költségvetés 122,3
1 Személyi juttatások 445,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 114,9
3 Dologi kiadások 274,3
2 Felhalmozási költségvetés 212,7
1 Beruházások 82,8
2 Felújítások 38,1
3 Egyéb felhalmozási kiadások 281,0
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 945,4
1 Működési költségvetés 3 483,8
1 Személyi juttatások 1 575,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 424,0
3 Dologi kiadások 2 311,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 116,7
2 Felújítások 2,0
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 4 244,5
1 Működési költségvetés 8 304,9
1 Személyi juttatások 4 466,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 097,6
3 Dologi kiadások 1 845,8
5 Egyéb működési célú kiadások 2 700,9
2 Felhalmozási költségvetés 10,0
1 Beruházások 2 038,6
2 Felújítások 400,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 586,2
1 Működési költségvetés 359 395,6
1 Személyi juttatások 137 739,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 477,9
3 Dologi kiadások 180 588,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1 857,8
2 Felhalmozási költségvetés 6 345,9
1 Beruházások 7 536,6
2 Felújítások 767,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 355,7
11 Közgyűjtemények 11 714,5
1 Működési költségvetés 5 099,0
1 Személyi juttatások 8 364,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 308,1
3 Dologi kiadások 5 925,7
5 Egyéb működési célú kiadások 51,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 127,0
2 Felújítások 37,4
12 Művészeti intézmények 8 776,3
1 Működési költségvetés 2 537,0
1 Személyi juttatások 5 748,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 537,5
3 Dologi kiadások 1 946,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 2 028,4
2 Felújítások 50,0
13 Sportintézmények
1 Nemzeti Sport Intézet 197,0
1 Működési költségvetés 6,0
1 Személyi juttatások 108,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,0
3 Dologi kiadások 32,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 35,0
2 Nemzeti Sportközpontok 7 380,6
1 Működési költségvetés 2 300,0
1 Személyi juttatások 1 175,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 334,3
3 Dologi kiadások 3 351,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 4 819,0
14 Országos Mentőszolgálat 383,0
1 Működési költségvetés 26 826,4
1 Személyi juttatások 15 911,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 472,2
3 Dologi kiadások 6 710,8
5 Egyéb működési célú kiadások 114,5
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 11 306,7
1 Működési költségvetés 2 605,8
1 Személyi juttatások 3 841,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 009,2
3 Dologi kiadások 8 697,5
5 Egyéb működési célú kiadások 285,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 73,6
2 Felújítások 5,3
17 Országos Vérellátó Szolgálat 1 700,4
1 Működési költségvetés 10 753,3
1 Személyi juttatások 3 858,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 972,4
3 Dologi kiadások 7 072,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 530,0
2 Felújítások 20,0
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 411 930,5
1 Működési költségvetés 34 991,4
1 Személyi juttatások 307 688,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 82 987,0
3 Dologi kiadások 56 240,0
5 Egyéb működési célú kiadások 6,5
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 888,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 533,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 141,0
3 Dologi kiadások 214,7
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 1 043,0 1 043,0
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 9 251,3 9 251,3
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 126 915,4 126 915,4
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai 404,1 404,1
2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0
3 Kiválósági támogatások 10 000,0 10 000,0
4 Közoktatási feladatok támogatása
4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 101,1 101,1
5 Nemzeti Tehetség Program 1 010,7 1 010,7
6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 50,0 50,0
7 Kisiskolák támogatása 80,0 80,0
8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 1 000,0 1 000,0
5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 668,2 668,2
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 52,0 52,0
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 120,8 120,8
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 115,6 115,6
2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 272,7 272,7
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,5 4,5
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 8,0 8,0
9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU tagságból eredő együttműködések
2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 10,0 10,0
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 200,0 200,0
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 210,0 210,0
16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 300,0 300,0
17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 200,0 200,0
18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 800,0 800,0
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 88,0 88,0
2 Közművelődési szakmai feladatok 132,0 132,0
3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 4,0 4,0
4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 100,0 100,0
5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 30,4 30,4
13 Művészeti tevékenységek
4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 525,0 525,0
5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) 1 574,7 1 574,7
7 A Nemzet Színésze cím támogatása 144,7 144,7
9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 90,0 90,0
10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 1 423,0 1 423,0
14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 310,0 310,0
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 316,1 316,1
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 130,0 130,0
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása 162,0 162,0
6 Családpolitikai Programok 92,0 92,0
7 Családpolitikai célú pályázatok 83,0 83,0
17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 1 705,0 1 705,0
5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása 1 000,0 1 000,0
6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 900,0 900,0
7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 561,0 561,0
18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása 135,0 135,0
19 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 60 412,1 60 412,1
4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása 5 953,8 5 953,8
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 167,1 167,1
6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 121,7 121,7
8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 479,5 479,5
12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 450,9 450,9
13 Autista otthonok támogatása 95,0 95,0
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 122,6 122,6
3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 1 221,2 1 221,2
13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 700,0 700,0
23 Sporttevékenység támogatása
4 Versenysport támogatása 642,4 642,4
5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása 1 710,0 1 710,0
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 2 344,9 2 344,9
2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 2 354,5 2 354,5
4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 183,5 183,5
7 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 925,8 1 925,8
8 Fogyatékosok sportjának támogatása 230,0 230,0
7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 140,2 140,2
9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása 131,4 131,4
23 Szabadidősport támogatása 372,0 372,0
24 Diák- és hallgatói sport támogatása 501,7 501,7
25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0
28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei 37,2 37,2
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása 864,0 864,0
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 568,1 568,1
3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések 1 579,0 1 579,0
12 Magyar Sport Háza támogatása 302,5 302,5
13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének támogatása 187,2 187,2
2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 9 000,0 9 000,0
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 1 384,0 1 384,0
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 184,3 184,3
14 Autizmus Alapítvány 35,0 35,0
19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 200,0 200,0
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 890,0 890,0
28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 829,9 829,9
2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 6 837,7 6 837,7
3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 210,9 210,9
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 13,6 13,6
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 115,0 115,0
3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 450,0 450,0
4 Magyar Írószövetség támogatása 30,0 30,0
24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 100,1 100,1
2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 30,0 30,0
3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 51,3 51,3
4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 30,0 30,0
5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 20,0 20,0
6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 20,0 20,0
25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása 208,5 208,5
6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 130,0 130,0
7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 165,0 165,0
8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 160,0 160,0
9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 165,0 165,0
10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 19,0 19,0
11 Autisták Országos Szövetsége 50,0 50,0
12 Siketvakok Országos Egyesülete 20,0 20,0
13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 30,0 30,0
21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 618,7 618,7
23 Dévény Anna Alapítvány 40,0 40,0
26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek
2 Magyar Olimpiai Bizottság 450,0 450,0
31 A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások 350,0 350,0
35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 300,0 300,0
39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 4 613,0 4 613,0
46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 720,0 720,0
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 35 000,4 35 000,4
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
3 Emlékpont Központ támogatása 25,0 25,0
51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 923,7 923,7
54 Nemzeti Együttműködési Alap 3 380,0 3 380,0
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési intézmények, kulturális programok)
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 750,0 750,0
2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
1 Hittanoktatás támogatása 3 100,0 3 100,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 10 580,0 10 580,0
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 17 950,0 17 950,0
5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 600,0 1 600,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 1 350,0 1 350,0
8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 1 200,0 1 200,0
9 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása 650,0 650,0
10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 1 500,0 1 500,0
56 Nemzetiségi támogatások 514,9 514,9
57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 43,7 43,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 44,9 44,9
3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 144,5 144,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 214,1 214,1
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 89,6 89,6
6 Országos Roma Önkormányzat és Média 267,2 267,2
7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 47,0 47,0
8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 42,5 42,5
9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 128,0 128,0
10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 64,0 64,0
11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 78,7 78,7
12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 36,1 36,1
13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 36,2 36,2
58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 30,8 30,8
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 57,5 57,5
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 125,6 125,6
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 19,7 19,7
6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 78,6 78,6
7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 24,6 24,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 115,8 115,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 43,4 43,4
  Vissza az oldal tetejére