Időállapot: közlönyállapot (2012.XII.18.)

2012. évi CCIV. törvény - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 5/8. oldal

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 54,7 54,7
12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,8 7,8
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0 8,0
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
4 Roma kultúra támogatása 60,0 60,0
5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok 510,0 510,0
6 Felzárkózás-politika koordinációja 96,0 96,0
7 Roma ösztöndíj programok 2 067,1 2 067,1
1- 20. cím összesen: 1 813 971,9 775 101,0 1 038 870,9
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
1 Családi támogatások
1 Családi pótlék 349 015,0
2 Anyasági támogatás 5 528,0
3 Gyermekgondozási segély 64 750,0
4 Gyermeknevelési támogatás 14 123,0
5 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 2 459,7
6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 7 073,0
7 Életkezdési támogatás 7 878,3
8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 1 702,0
2 Korhatár alatti ellátások
1 Szolgálati járandóság 86 630,9
2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 196 763,8
3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése 9 194,3
2 Mezőgazdasági járadék 3 399,4
3 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 30 721,2
4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 15 707,5
5 Házastársi pótlék 4 071,4
6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 70,0
7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 550,0
4 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 18 500,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 5 400,0
4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 650,0
5 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja 4 400,0
21. cím összesen: 829 587,5
22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1 520,0
XX. fejezet összesen: 2 645 079,4 775 101,0 1 038 870,9

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 2 292,1
1 Működési költségvetés 49,6
1 Személyi juttatások 876,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 228,5
3 Dologi kiadások 585,7
5 Egyéb működési célú kiadások 371,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 280,1
XXX. fejezet összesen: 2 341,7 49,6 2 292,1

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Központi Statisztikai Hivatal 8 724,0
1 Működési költségvetés 614,9
1 Személyi juttatások 5 752,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 475,2
3 Dologi kiadások 1 968,0
5 Egyéb működési célú kiadások 22,0
2 Felhalmozási költségvetés 35,5
1 Beruházások 101,9
2 Felújítások 20,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 35,2
4 KSH Könyvtár 178,5
1 Működési költségvetés 6,0
1 Személyi juttatások 123,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3
3 Dologi kiadások 28,7
5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 90,8
1 Működési költségvetés 17,4
1 Személyi juttatások 74,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,2
3 Dologi kiadások 13,3
XXXI. fejezet összesen: 9 667,1 673,8 8 993,3

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 MTA Titkársága
1 MTA Igazgatása 1 069,9
1 Működési költségvetés 3,1
1 Személyi juttatások 795,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203,8
3 Dologi kiadások 74,0
2 Felhalmozási költségvetés 15,0
3 Egyéb felhalmozási kiadások 15,0
2 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 4 713,8
1 Működési költségvetés 21,1
1 Személyi juttatások 3 935,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 765,0
3 Dologi kiadások 34,9
3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 380,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 895,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 483,5
3 Dologi kiadások 1,6
4 MTA Köztestületi feladatok 203,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 107,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16,4
3 Dologi kiadások 76,9
5 Egyéb működési célú kiadások 3,0
5 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 145,4
1 Működési költségvetés 84,7
1 Személyi juttatások 108,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29,3
3 Dologi kiadások 91,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,6
6 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 12,1
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 9,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,4
3 Dologi kiadások 2,1
8 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 337,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 121,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19,5
3 Dologi kiadások 197,2
2 MTA Könyvtára
1 MTA Könyvtára 565,3
1 Működési költségvetés 154,1
1 Személyi juttatások 416,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107,1
3 Dologi kiadások 194,3
2 Felhalmozási költségvetés 76,6
1 Beruházások 78,6
3 Kutatóközpontok, kutatóintézetek
1 MTA Kutatóintézetek 14 315,7
1 Működési költségvetés 14 214,0
1 Személyi juttatások 14 990,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 034,6
3 Dologi kiadások 6 411,8
5 Egyéb működési célú kiadások 117,0
2 Felhalmozási költségvetés 509,2
1 Beruházások 3 378,2
2 Felújítások 97,3
3 Egyéb felhalmozási kiadások 10,0
2 Lendület Program 3 089,9 3 089,9
3 Infrastruktúra fejlesztés 1 742,0 1 742,0
4 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 476,9 476,9
5 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 898,3 898,3
4 MTA Támogatott Kutatóhelyek
1 MTA Támogatott Kutatóhelyek 2 291,6
1 Működési költségvetés 15,0
1 Személyi juttatások 1 740,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 439,1
3 Dologi kiadások 122,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 5,2
2 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 400,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40,0
3 Dologi kiadások 200,0
5 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 725,3
1 Működési költségvetés 586,0
1 Személyi juttatások 331,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,3
3 Dologi kiadások 827,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 63,3
6 MTA Jóléti intézmények 201,4
1 Működési költségvetés 301,7
1 Személyi juttatások 220,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63,8
3 Dologi kiadások 217,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 1,0
7 OTKA Iroda 363,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 197,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,3
3 Dologi kiadások 105,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 13,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 80,9 80,9
2 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása 46,6 46,6
3 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 10,0 10,0
4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 7 686,0 7 686,0
5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 198,5 198,5
13 Szakmai feladatok teljesítése 447,9 447,9
15 Központi kezelésű felújítások 723,8 723,8
XXXIII. fejezet összesen: 59 109,5 15 982,0 43 127,5

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 MMA Titkársága
1 MMA Titkárság Igazgatása 1 201,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 291,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75,7
3 Dologi kiadások 634,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 200,0
2 MMA köztestületi feladatok 767,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 467,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126,1
3 Dologi kiadások 174,1
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása 100,0 100,0
2 Magyar Művészetek Háza Programok 153,0 153,0
3 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 10,0 10,0
5 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 50,0 50,0
6 Kutatási tevékenység támogatása 50,0 50,0
7 Pályázati alapok 110,0 110,0
8 Vigadó Galéria kiállításai 13,0 13,0
XXXIV. fejezet összesen: 2 455,0 2 455,0

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai
1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai
2 EBB hitelek kamatelszámolásai 31 030,4
3 KfW hitelek kamatelszámolásai 235,4
4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 7 117,5
6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 040,6
7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 516,6
8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 4,6
9 IMF hitelek kamatelszámolásai 23 480,7
10 EB hitelek kamata 31 103,3
11 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) 654,9
12 Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai 1 391,0
2 Belföldi devizahitelek kamata
1 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (belföldi bank felé) 2 876,9
2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 Külföld felé
1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 274 908,0
2 Amerikai kötvények kamata 0,4
5 Devizaszámla kamatelszámolásai 1 023,2
6 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai 2 726,9
5 IMF hitelből származó betét kamata 1 076,6
2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai
2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai
18 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 29 412,6
19 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 3 904,0
20 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 1 535,1
21 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai 6 192,7
2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai
1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 662 239,6 62 251,4
2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 727,5
2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 17 440,1
4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 8 986,0
7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 1 052,1
3 Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények kamatkiadásai 1 410,0
3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 96 519,0
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 31 782,2
4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 27 841,5
3 Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek
1 Deviza elszámolások
1 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 4 344,6
2 Forint elszámolások 8 316,9
2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 1 500,0
3 Adósságkezelés költségei 980,0
XLI. fejezet összesen: 1 252 377,5 93 244,8

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 320 800,0
3 Hitelintézeti járadék 37 400,0
4 Pénzügyi szervezetek különadója 144 000,0
5 Cégautóadó 39 000,0
6 Egyszerűsített vállalkozói adó 108 100,0
7 Bányajáradék 95 000,0
8 Játékadó 47 000,0
9 Ökoadó
1 Energiaadó 17 500,0
2 Környezetterhelési díj 8 500,0
10 Egyéb befizetések 33 500,0
11 Energiaellátók jövedelemadója 80 000,0
12 Rehabilitációs hozzájárulás 65 000,0
13 Egyes ágazatokat terhelő különadó 5 000,0
14 Kisadózók tételes adója 74 300,0
15 Kisvállalati adó 130 200,0
16 Közműadó 60 000,0
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1 Általános forgalmi adó 2 953 200,0
2 Jövedéki adó 947 100,0
3 Regisztrációs adó 14 000,0
4 Távközlési adó 44 000,0
5 Pénzügyi tranzakciós illeték 301 100,0
6 Biztosítási adó 27 500,0
3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 1 501 600,0
2 Egyéb lakossági adók 180,0
4 Lakossági illetékek 111 000,0
5 Gépjárműadó 44 100,0
6 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója 900,0
4 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek
8 Egyéb vegyes bevételek 4 226,0
9 Kezesség-visszatérülés 2 206,0
2 Központosított bevételek
1 Bírságbevételek 31 826,6
2 Termékdíjak 60 000,1
3 Egyéb központosított bevételek 19 154,7
5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 55 120,5
2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések
1 Központi költségvetési szervek 18 700,0
2 Helyi önkormányzati költségvetési szervek 11 500,0
3 Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések 100,0
4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése 10 000,0
7 Egyéb uniós bevételek
2 Vámbeszedési költség megtérítése 9 445,0
3 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 184,2
4 Uniós támogatások utólagos megtérülése
4 Kohéziós Alap 14 012,2
5 Strukturális Alapok 2 727,0
8 Tőke követelések visszatérülése
1 Kormányhitelek visszatérülése 342,6
2 Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése 7 900,0
28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 146,0
29 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások 201 500,0
30 Vállalkozások folyó támogatása
2 Egyéb vállalati támogatások
1 Termelési támogatás
2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 225,0
7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0
3 Normatív támogatások
3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 7 000,0
31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás 93 000,0
32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások
4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 2 500,0
5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 500,0
7 Védelmi felkészítés előirányzatai
1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 207,0
2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 835,0
11 Egyéb vegyes kiadások 3 900,0
12 1% SZJA közcélú felhasználása 7 800,0
19 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 0,5
21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 1,0
22 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 1 620,0
33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 200,0
4 MEHTB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 4 360,0
5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 19 000,0
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 2 200,0
10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 400,0
13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 200,0
14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség 2 000,0
15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség 1 853,0
16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 19,4
34 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás
1 Pénzbeli kárpótlás 2 173,4
2 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 1 722,3
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 81,6
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás 57 186,8
6 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak 40 651,8
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
4 Járulék címen átadott pénzeszköz 376 317,0
5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz 349 000,0
8 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak 162 485,8
9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 80 831,7
36 Nemzetközi elszámolások kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak
1 IBRD alaptőkeemelés 725,2
2 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 1 100,5
3 CEB tagdíj 5,2
4 Bruegel tagdíj 31,3
5 EIB tőkeemelés 10 242,6
2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1 IDA alaptőke-hozzájárulás 1 200,3
2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 45,0
3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 37,4
4 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 99,7
3 Egyéb kiadások 40,0
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
1 ÁFA alapú hozzájárulás 34 040,6
2 GNI alapú hozzájárulás 226 307,6
3 Brit korrekció 14 735,1
4 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés 1 902,6
41 Követeléskezelés költségei 1,7
42 Alapok támogatása
1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1 Költségvetési támogatás 10 000,0
2 Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak 91 542,7
2 Bethlen Gábor Alap támogatása 11 572,8
3 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 13 492,4
4 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 12,3
XLII. fejezet összesen: 1 837 058,3 7 457 424,9

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Értékesítési bevételek
1 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 2 000,0
2 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 70,0
3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 10 400,0
2 Hasznosítási bevételek
1 Bérleti díjak
3 Egyéb bérleti díj 800,0
2 Vagyonkezelői díj 2 570,0
3 Osztalékbevételek 39 590,0
4 Koncessziós díjak
1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 059,6
2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 45 204,8
3 Egyéb bevételek 500,0
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
1 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások 33 000,0
2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 8 550,0
2 Egyéb eszközök vásárlása 50,0
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 6 450,0
2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 750,0
5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 500,0
7 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 1 170,0
8 Elektronikus útdíjrendszer kiépítése 42 000,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 2 900,0
2 Ingatlanok őrzése 1 250,0
3 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása 1 000,0
3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 1 650,0
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 2 160,0
2 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 5 100,0
3 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 3 550,0
3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 30,0
2 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 200,0
3 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 30,0
5 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 000,0
6 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 1 600,0
7 Egyéb szerződéses kötelezettségek 500,0
8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások
1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 1 900,0
4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai 750,0
2 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 310,0
3 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 300,0
2 Eljárási költségek, perköltségek 90,0
3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
1 Az MNV Zrt. működésének támogatása 7 100,0
2 Az MFB Zrt. működésének támogatása 500,0
4 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 10 300,0
5 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 2 000,0
6 A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése 2 000,0
7 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 1 000,0
5 Fejezeti tartalék 4 700,0
8 ÁFA elszámolás 1 000,0
XLIII. fejezet összesen: 155 390,0 102 194,4

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
1 Értékesítési bevételek
1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
1 Termőföld értékesítésből származó bevételek 1 500,0
3 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 10,0
2 Hasznosítási bevételek
1 Haszonbérleti díj 11 800,0
3 Egyéb bevételek 500,0
2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan vásárlás
1 Termőföld vásárlás 4 000,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1 Életjáradék termőföldért 11 000,0
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 100,0
3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 300,0
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 300,0
2 Eljárási költségek, díjak 25,0
3 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 1 000,0
4 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 500,0
5 Bírósági döntésből eredő kiadások 475,0
4 Fejezeti tartalék 1 000,0
XLIV. fejezet összesen: 18 700,0 13 810,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

millió forintban

Cím

Al-
Jog-
cím-

Jog-
Elő-
ir.
Kie-
melt

Cím
Al-
cím
Jog-
cím-
Jog-
cím
Elő-
ir.
FEJEZET 2013. évi előirányzat
szám cím
szám
csop. szám cím
szám
csop. szám előir.
szám
név név csop.
név
név csop. név Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás
1 Aktív támogatások
1 Foglalkoztatási és képzési támogatások 27 000,0
  Vissza az oldal tetejére