Időállapot: közlönyállapot (2012.VI.18.)

Magyarország Alaptörvényének első módosítása

(2012. június 18.) * 

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk

(1) Az Alaptörvény Záró rendelkezések része a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. A 3. pont szerint elfogadott Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései (2011. december 31.) az Alaptörvény részét képezi.”

(2) Az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdésében a „köztársasági elnök” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök és a volt köztársasági elnök” szöveg lép.

2. cikk

Hatályát veszti az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek 30. cikke.

3. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el.