Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.21.)

b) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 4. pontja szerinti támogatás,

c) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás,

d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 8. pontja szerinti támogatás,

e) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás,

f) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti támogatás,

g) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az oktatásért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet 10. pont ba)-bb) alpontja szerinti támogatások,

h) a kultúráért felelős miniszter, hogy - a nem az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 11. pontja szerinti támogatás,

i) a kultúráért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 2. melléklet IV. pont 1. alpontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,

j) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 19. pontja szerinti támogatás,

k) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2. pontja szerinti támogatás

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében a 6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt határozzon meg.

25. Hatályba léptető rendelkezések

77. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 1-66. §, a 69-76. § és az 1-10. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- I. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 560,0 20 785,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 748,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 634,4
3 Dologi kiadások 3 929,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 91,5
5 Egyéb működési célú kiadások 40,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 430,7
7 Felújítások 3 470,6
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 5,0 710,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 417,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115,1
3 Dologi kiadások 154,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 28,7
3 Országgyűlési Őrség 2 526,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 007,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 519,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
2 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása 80,0 80,0
6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 3 100,0 3 100,0
8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
3 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
9 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 17 390,8 17 390,8
13 Fejezeti tartalék 477,8 477,8
1-4. cím összesen: 45 927,7 565,0 45 362,7
5 Közbeszerzési Hatóság
1 Közbeszerzési Hatóság 1 524,0 131,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 597,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 159,1
3 Dologi kiadások 731,4
5 Egyéb működési célú kiadások 2,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 165,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 8,2 8,2
5. cím összesen: 1 664,0 1 524,0 140,0
8 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 1 055,0
2 Magyar Szocialista Párt 521,3
3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 448,0
4 Lehet Más a Politika 249,2
5 Kereszténydemokrata Néppárt 232,6
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 Magyar Demokrata Fórum 42,8
9 Pártalapítványok támogatása
1 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 611,7
2 Táncsics Mihály Alapítvány 259,8
3 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 211,3
4 Ökopolisz Alapítvány 80,4
5 Barankovics István Alapítvány 69,4
6 Antall József Alapítvány 28,3
10 Kampányköltségek 6 000,0
8-10. cím összesen: 9 809,8
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0
11. cím összesen: 69 861,0
21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 501,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 303,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85,6
3 Dologi kiadások 85,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 26,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 9,5 9,5
21. cím összesen: 510,5 510,5
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 3,0 265,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 122,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0
3 Dologi kiadások 112,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti tartalék 4,2 4,2
22. cím összesen: 273,0 3,0 270,0
23 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7 025,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 082,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 730,0
3 Dologi kiadások 1 125,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2 029,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 58,6
23. cím összesen: 7 025,2 7 025,2
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda 1 389,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 759,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203,3
3 Dologi kiadások 331,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 95,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 81,0 81,0
2 A 2014. évi választások előkészítése 10 000,0 10 000,0
24. cím összesen: 11 470,4 11 470,4
I. fejezet összesen: 146 541,6 9 117,2 57 753,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- II. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 1 308,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 701,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 192,0
3 Dologi kiadások 359,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,7
7 Felújítások 3,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 436,7 436,7
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 276,2 276,2
4 Fejezeti tartalék 26,3 26,3
II. fejezet összesen: 2 120,6 2 120,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- III. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 754,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 079,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 307,6
3 Dologi kiadások 289,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 48,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 35,5 35,5
III. fejezet összesen: 1 790,1 1 790,1

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- IV. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 215,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 794,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 217,4
3 Dologi kiadások 192,0
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 11,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Fejezeti tartalék 22,8 22,8
IV. fejezet összesen: 1 238,2 1 238,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- V. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Állami Számvevőszék 20,0 8 069,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 281,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 444,6
3 Dologi kiadások 1 146,9
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 178,9
7 Felújítások 36,0
V. fejezet összesen: 8 089,7 20,0 8 069,7

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- VI. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Bíróságok 2 066,0 75 027,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 49 704,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 323,3
3 Dologi kiadások 14 209,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 355,5
7 Felújítások 500,0
2 Kúria 192,0 2 596,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 996,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 499,5
3 Dologi kiadások 289,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 4 469,1 4 469,1
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 390,0 3 390,0
16 Fejezeti tartalék 1 530,9 1 530,9
VI. fejezet összesen: 89 271,1 2 258,0 87 013,1

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- VIII. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Ügyészségek 88,0 36 863,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 010,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 884,0
3 Dologi kiadások 3 739,4
5 Egyéb működési célú kiadások 6,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 225,0
7 Felújítások 30,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 EU-tagságból eredő feladatok 42,0 42,0
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0 30,0
6 Fejezeti tartalék 732,9 732,9
7 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása 500,0 500,0
VIII. fejezet összesen: 38 256,4 88,0 38 168,4

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- IX. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás 170 826,3
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 155 917,4
3 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 218 573,1
4 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 29 257,0
2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 94 344,2
3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 39 236,9
5 Vis maior támogatás 7 700,0
IX. fejezet összesen: 715 854,9

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- X. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 664,2 8 063,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 685,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 513,0
3 Dologi kiadások 1 488,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 31,5
2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 944,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 352,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5
3 Dologi kiadások 1 795,9
5 Egyéb működési célú kiadások 148,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 288,1
7 Felújítások 19,0
5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 9 423,6 17 267,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 893,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 712,7
3 Dologi kiadások 20 155,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 842,8
7 Felújítások 86,6
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 34 645,5 120 856,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 101 835,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 216,1
3 Dologi kiadások 25 735,1
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 489,9
7 Felújítások 221,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9
9 Kutatóintézetek 1 414,3 1 296,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 338,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 362,6
3 Dologi kiadások 862,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 147,5
12 Balassi Intézet 790,5 4 159,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 637,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 584,2
3 Dologi kiadások 1 427,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220,0
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 78,5
15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 217,3 4 719,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 344,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 526,3
3 Dologi kiadások 1 722,3
5 Egyéb működési célú kiadások 8,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 334,5
7 Felújítások 0,7
17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 831,2 3 688,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 771,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695,2
3 Dologi kiadások 1 762,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 171,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 118,4
18 Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 250,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67,5
3 Dologi kiadások 222,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 1 623,2 1 623,2
2 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 50,0 50,0
7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 760,0 760,0
10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 80,0 80,0
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0 120,0
18 Jogi segítségnyújtás 182,0 182,0
19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 50,0 50,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0 100,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 27,7 27,7
41 Ludovika Campus 1 151,0 1 151,0
44 Bárka Színház támogatása 178,9 178,9
46 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 985,0 985,0
3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 70,0 70,0
4 Európai Területi Társulások támogatása 126,9 126,9
21 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 1 010,0 1 010,0
4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 484,6 5 484,6
11 Járási szociális feladatok ellátása 22 385,6 22 385,6
12 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0 10,0
25 Fejezeti általános tartalék 161,8 161,8
1-20. cím összesen: 248 138,8 52 930,6 195 208,2
24 Céltartalékok
2 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 71 150,0
3 Különféle kifizetések 5 000,0
X. fejezet összesen: 324 288,8 52 930,6 195 208,2

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XI. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Miniszterelnökség 12,0 6 522,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 802,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 882,7
3 Dologi kiadások 2 777,3
5 Egyéb működési célú kiadások 44,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 15,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0
2 Információs Hivatal 114,8 11 100,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 377,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 100,8
3 Dologi kiadások 5 113,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 433,8
7 Felújítások 107,3
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,9
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 1 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 689,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213,5
3 Dologi kiadások 356,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0
4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 130,0 443,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69,5
3 Dologi kiadások 216,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 27,0
7 Felújítások 1,6
5 Nemzeti Külgazdasági Hivatal 80,0 3 120,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 006,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 263,3
3 Dologi kiadások 1 840,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 123,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31,2
3 Dologi kiadások 142,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,0
7 Nemzeti Örökség Intézete 317,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
3 Dologi kiadások 69,6
8 Veritas Intézet 260,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 192,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,6
3 Dologi kiadások 12,0
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
1 Kormányfői protokoll 500,0 500,0
2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 690,0 1 690,0
3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 1 600,0
5 Ifjúságpolitikai célok támogatása 100,0 100,0
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 75,0 75,0
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0 600,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 100,0 100,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 50,0 50,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 300,0 300,0
14 Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása 612,4 612,4
15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 555,0 555,0
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 58,0 58,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 220,0 220,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 150,0 150,0
21 A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése 1 962,0 1 962,0
2 Fejezeti általános tartalék 1 020,5 1 020,5
1-15. cím összesen: 33 292,9 336,8 32 956,1
16 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 3,0 931,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 591,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155,3
3 Dologi kiadások 170,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 18,0
16. cím összesen: 934,8 3,0 931,8
17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 113 000,0
18 Országvédelmi Alap 100 000,0
XI. fejezet összesen: 247 227,7 339,8 33 887,9

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XII. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 123,8 5 348,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 597,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 016,6
3 Dologi kiadások 843,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 8 989,5 4 699,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 469,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 544,1
3 Dologi kiadások 4 900,2
5 Egyéb működési célú kiadások 552,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 023,1
7 Felújítások 200,0
3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 995,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 058,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 283,9
3 Dologi kiadások 650,9
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5
4 Állami Ménesgazdaság 162,6 228,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 98,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,4
3 Dologi kiadások 231,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,0
5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50,0 11 321,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 726,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 159,6
3 Dologi kiadások 3 270,7
5 Egyéb működési célú kiadások 3 144,6
2 Felhalmozási költségvetés
  Vissza az oldal tetejére