Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.21.)
6 Beruházások 69,6
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 268,1 15 917,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 210,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 269,4
3 Dologi kiadások 3 693,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 12 2
7 Közművelődési intézmények 101,0 430,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 347,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95,1
3 Dologi kiadások 88,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5
8 Agrárkutató intézetek 1 843,2 1 797,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 923,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 519,9
3 Dologi kiadások 1 059,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120,4
9 Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 2,0 73,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,8
3 Dologi kiadások 19,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,0
10 Génmegőrzési Intézmények 217,0 498,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 359,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89,0
3 Dologi kiadások 251,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 16,0
11 Nemzeti Öntözési Ügynökség 600,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 294,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,4
3 Dologi kiadások 112,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 114,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 115,0 502,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 789,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 227,1
3 Dologi kiadások 543,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 54,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet 13,7 1 290,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 804,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 228,9
3 Dologi kiadások 262,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,6
14 Nemzeti park igazgatóságok 4 869,7 2 168,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 701,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 795,3
3 Dologi kiadások 2 807,0
5 Egyéb működési célú kiadások 86,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 641,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4
15 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 3 502,3 3 606,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 296,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 194,1
3 Dologi kiadások 1 420,5
5 Egyéb működési célú kiadások 2,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 187,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
17 Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 1 999,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 369,0
3 Dologi kiadások 175,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,4
18 Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 281,7 172,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 159,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54,3
3 Dologi kiadások 238,7
5 Egyéb működési célú kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,8
19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 105,0 636,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 462,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139,0
3 Dologi kiadások 140,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,1
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 7,5 7,5
9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 7,5 7,5
19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 20,5 20,5
20 Ivóvíz-minőségjavító program 41,1 41,1
21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése 1 470,7 1 470,7
22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése 100,0 100,0
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
9 Természetvédelmi kártalanítás 1 594,2 1 594,2
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 17,6 17,6
11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 9 747,2 9 747,2
13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 1 200,0 1 200,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0 81,0
21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások 54,0 54,0
3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrárkutatás támogatása 68,2 68,2
4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 45,7 45,7
5 Tanyafejlesztési Program 1 665,0 1 665,0
6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása 500,0 500,0
8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában 107,5 107,5
10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 46,1 46,1
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 2 000,0 2 000,0
16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása 22,6 22,6
19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 93,8 93,8
20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 250,0 250,0
25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 1 258,6 1 258,6
30 Ágazati társaságok támogatása 750,0 750,0
4 Uniós programok kiegészítő támogatása
6 Méhészeti Nemzeti Program 682,5 682,5
7 Igyál tejet program 1 700,0 1 700,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 562,8 2 562,8
9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 536,5 536,5
10 Uniós Programok ÁFA fedezete 2 060,0 2 060,0
11 Iskolagyümölcs program 1 211,0 1 211,0
5 Nemzeti támogatások
3 Állattenyésztési feladatok 815,7 815,7
4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 1 600,0 1 600,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 76,2 76,2
6 Nemzeti Erdőprogram
3 Erdőfelújítás 131,4 131,4
4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 181,3 181,3
7 Fejlesztési típusú támogatások 21,4 21,4
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 49 245,0 49 245,0
9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása 620,0 620,0
10 Nemzeti agrár kárenyhítés 8 600,0 4 300,0 4 300,0
11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása 25,0 25,0
6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás 1 000,0 1 000,0
7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
1 Uniós programok árfolyam-különbözete 300,0 300,0
2 Egyéb EU által nem térített kiadások 1 000,0 1 000,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 83 059,6 59 869,4 23 190,2
2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 81 441,4 59 652,0 21 789,4
3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 38 182,4 27 539,0 10 643,4
4 IV. tengely: Leader programok 18 690,8 14 502,9 4 187,9
5 Technikai segítségnyújtás 3 113,0 2 302,1 810,9
3 Halászati Operatív Program
1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 1 712,8 1 284,6 428,2
2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 650,0 487,5 162,5
3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 150,0 112,5 37,5
12 Új Vidékfejlesztési Program 25 000,0 17 500,0 7 500,0
13 Peres ügyek 100,0 100,0
14 Fejezeti általános tartalék 130,4 130,4
XII. fejezet összesen: 423 679,1 214 809,6 208 869,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XIII. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 25,0 4 166,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 035,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 799,7
3 Dologi kiadások 350,0
5 Egyéb működési célú kiadások 6,1
2 Egyéb HM szervezetek 2 623,3 74 820,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 211,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 957,5
3 Dologi kiadások 70 076,4
5 Egyéb működési célú kiadások 26,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 282,4
7 Felújítások 438,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 451,0
2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 4 638,0 47 197,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 266,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 857,4
3 Dologi kiadások 19 734,8
5 Egyéb működési célú kiadások 54,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 501,0
7 Felújítások 1 271,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0
2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 540,8 63 271,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44 840,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 030,3
3 Dologi kiadások 7 735,4
5 Egyéb működési célú kiadások 181,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 25,0
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 150,0 10 347,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 659,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 402,8
3 Dologi kiadások 3 358,2
5 Egyéb működési célú kiadások 10,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 66,0
6 MH Egészségügyi Központ 20 835,5 4 212,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 14 538,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 810,4
3 Dologi kiadások 6 571,7
5 Egyéb működési célú kiadások 37,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 88,7
7 Felújítások 1,7
7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 2,0 248,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 168,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45,4
3 Dologi kiadások 37,0
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 100,0 100,0
3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 40,0 40,0
19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 129,5 129,5
5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 1 435,0 1 435,0
25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 312,3 2 312,3
39 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 50,0 50,0
2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7 53,7
40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4 010,1 4 010,1
2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 350,0 350,0
XIII. fejezet összesen: 241 559,7 28 814,6 212 745,1

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XIV. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása 25,5 4 163,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 495,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 574,0
3 Dologi kiadások 956,8
5 Egyéb működési célú kiadások 128,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 34,7
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 958,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 688,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 703,3
3 Dologi kiadások 535,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 30,9
4 Terrorelhárítási Központ 123,0 12 357,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 127,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 919,0
3 Dologi kiadások 2 045,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 988,4
7 Felújítások 400,0
5 Büntetés-végrehajtás 2 715,6 49 045,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 25 701,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 761,7
3 Dologi kiadások 18 595,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 554,9
7 Felújítások 1 029,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 113,0
6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 440,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 267,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66,6
3 Dologi kiadások 106,1
7 Rendőrség 5 301,6 240 152,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 157 125,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 157,6
3 Dologi kiadások 41 634,8
5 Egyéb működési célú kiadások 811,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5 033,0
7 Felújítások 587,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105,0
8 Alkotmányvédelmi Hivatal 47,4 7 074,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 789,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 304,6
3 Dologi kiadások 859,3
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 147,9
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 170,6 17 674,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10 062,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 615,7
3 Dologi kiadások 2 418,0
5 Egyéb működési célú kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 705,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 43,9
10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 196,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 86,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25,4
3 Dologi kiadások 64,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 19,6
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 621,5 51 488,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34 883,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 774,2
3 Dologi kiadások 5 180,4
5 Egyéb működési célú kiadások 18,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 628,2
7 Felújítások 606,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 104,4 8 257,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 264,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 880,3
3 Dologi kiadások 3 257,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 78,0
5 Egyéb működési célú kiadások 675,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 205,2
15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 414,5 536,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 309,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,7
3 Dologi kiadások 529,0
5 Egyéb működési célú kiadások 15,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0
7 Felújítások 8,0
17 Vízügyi Igazgatóságok 2 929,9 13 496,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 495,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 316,8
3 Dologi kiadások 4 810,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 803,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
2 Energia-racionalizálás 100,3 100,3
26 Kiemelt közbiztonsági feladatok 2 000,0 2 000,0
27 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 760,0 410,0 350,0
31 Területrendezési feladatok 50,0 50,0
40 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 266,0 266,0
46 Építésügyi feladatok 595,0 595,0
47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 150,0 150,0
50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 260,0 260,0
51 Vízügyi feladatok támogatása 1 495,1 1 495,1
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
1 Alapítványok támogatása
1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 180,0 180,0
2 Társadalmi önszerveződések támogatása
3 Országos Polgárőr Szövetség 1 050,0 1 050,0
5 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 300,0 300,0
11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 144,5 144,5
9 Szolidaritási programok
1 Európai Menekültügyi Alap 471,7 330,3 141,4
2 Integrációs Alap 659,9 452,7 207,2
3 Visszatérési Alap 801,5 566,1 235,4
4 Külső Határok Alap 5 808,7 4 090,8 1 717,9
5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 256,4 241,4 15,0
6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 52,6 52,6
10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 2 000,0 2 000,0
11 Duna Művész Együttesek támogatása 250,0 250,0
17 Örökségvédelmi feladatok 240,9 240,9
18 Magyar Rendvédelmi Kar 50,0 50,0
19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 200,0 200,0
20 Belügyi Alapok
1 Belső Biztonsági Alap 615,7 615,7
2 Menekültügyi és Migrációs Alap 514,7 514,7
3 Belügyi Alapok technikai költségkerete 71,2 71,2
XIV. fejezet összesen: 441 638,4 20 847,2 420 791,2

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XV. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 739,2 6 627,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 100,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 353,0
3 Dologi kiadások 842,6
5 Egyéb működési célú kiadások 32,3
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,3
2 Nemzeti Innovációs Hivatal 10,0 1 411,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 601,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 162,4
3 Dologi kiadások 640,9
5 Egyéb működési célú kiadások 12,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1 700,0 360,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 084,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289,3
3 Dologi kiadások 515,2
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 139,4
7 Felújítások 30,0
4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 919,7 4 704,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 879,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 555,1
3 Dologi kiadások 2 349,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 837,0
7 Felújítások 2,8
8 Magyar Államkincstár 7 140,2 17 957,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12 764,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 927,1
3 Dologi kiadások 5 874,0
5 Egyéb működési célú kiadások 3,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 122,5
7 Felújítások 383,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,8
9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 3,1 1 039,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 562,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 165,0
3 Dologi kiadások 310,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,9
14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 18,8 1 028,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 548,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0
3 Dologi kiadások 300,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 40,0
7 Felújítások 10,0
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 1,5 729,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 439,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131,6
3 Dologi kiadások 154,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 5,0
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat
1 Függő kár kifizetés 410,0 410,0
2 Járadék kifizetés 3 550,0 3 550,0
3 Tőkésítésre kifizetés 40,0 40,0
7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 5,4 5,4
51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 600,0 600,0
6 Kutatási és technológia feladatok
4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 460,4 460,4
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása 360,0 360,0
2 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 81,0 81,0
5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 63,0 63,0
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 10,3 10,3
2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 2 167,5 2 167,5
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 13,6 13,6
9 Nemzetgazdasági programok 90,9 90,9
10 Szervezetátalakítási alap 6 694,1 6 694,1
11 ClusterCOOP program támogatása 12,7 12,7
12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 277,4 277,4
39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 153,0 153,0
43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 350,6 350,6
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 400,0 400,0
45 Magyar-indiai közös KKV Alap 22,6 22,6
46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 50,0 50,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,2 585,2
49 Eximbank Zrt. tőkejuttatása 18 000,0 18 000,0
XV. fejezet összesen: 78 787,7 10 532,5 68 255,2

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XVI. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 2 142,8 125 353,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 71 079,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 140,2
3 Dologi kiadások 32 377,2
  Vissza az oldal tetejére