Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.21.)
5 Egyéb működési célú kiadások 59,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3 015,9
7 Felújítások 1 500,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 324,4
2 Bűnügyi Főigazgatóság 20,0 8 186,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 231,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 375,9
3 Dologi kiadások 1 392,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 206,9
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 254,0 2 190,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 261,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 350,6
3 Dologi kiadások 725,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 81,2
7 Felújítások 25,0
XVI. fejezet összesen: 138 147,0 2 416,8 135 730,2

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XVII. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 2 110,8 6 757,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 735,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 966,5
3 Dologi kiadások 4 103,6
2 Felhalmozási költségvetés
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62,0
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 913,3 1 655,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 391,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 100,5
3 Dologi kiadások 2 074,9
5 Egyéb működési célú kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,3
4 Országos Atomenergia Hivatal 2 376,3 16,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 670,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 181,1
3 Dologi kiadások 824,8
5 Egyéb működési célú kiadások 678,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 38,5
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2 467,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 760,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197,3
3 Dologi kiadások 596,1
5 Egyéb működési célú kiadások 909,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4,3
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 29 196,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 047,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 761,0
3 Dologi kiadások 3 489,8
5 Egyéb működési célú kiadások 21 143,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 645,1
7 Felújítások 100,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 45 835,1 12 980,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 967,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253,9
3 Dologi kiadások 52 614,0
5 Egyéb működési célú kiadások 4 465,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 90,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 424,2
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 475,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 258,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71,4
3 Dologi kiadások 136,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 9,0
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 60,0 436,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 322,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81,5
3 Dologi kiadások 82,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1 791,1 7 883,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 868,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 546,9
3 Dologi kiadások 6 528,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 575,5
7 Felújítások 150,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0
14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 395,0 609,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 565,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 148,0
3 Dologi kiadások 283,7
5 Egyéb működési célú kiadások 3,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 3,8
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
31 Kiemelt célú beruházások támogatása
2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 332,0 332,0
3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 364,0 1 364,0
6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 1 495,5 1 495,5
32 Közlekedési ágazati programok
1 A közösségi közlekedés összehangolása 433,5 433,5
3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 10 000,0 10 000,0
5 TEN-T projektek 1 500,0 1 500,0
6 Belvízi hajózási alapprogram 0,1 0,1
11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 1 770,8 1 500,0 270,8
12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 175,0 175,0
13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 69,8 69,8
14 Csepeli hidak felújítása 500,0 500,0
33 Hazai fejlesztési programok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 13 470,8 13 470,8
2 Turisztikai célelőirányzat 9 846,0 9 846,0
3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 1 522,4 1 522,4
4 Területfejlesztési célelőirányzat 920,9 920,9
5 Agrármarketing célelőirányzat 855,9 855,9
6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása 220,0 220,0
20 Intézményi kezességi díjtámogatások 1 545,3 1 545,3
34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 22 374,8 22 374,8
2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 95,3 95,3
35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 650,1 650,1
2 Energetikai célú feladatok 30,0 30,0
3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 743,7 743,7
4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 9 250,0 9 250,0
36 PPP-programok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 107 200,0 107 200,0
6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 11 514,3 11 514,3
7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához 890,8 890,8
8 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához 8 659,6 8 659,6
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 190,6 190,6
38 Egyéb feladatok
1 Nemzetközi tagdíjak 251,7 251,7
2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 120,2 120,2
3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 1 500,0 1 500,0
12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 506,0 506,0
13 Szúnyogirtási program támogatása 150,0 150,0
1-20. cím összesen: 326 109,9 86 821,2 239 288,7
21 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések
2 Bányabezárás 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 185 508,9
4 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása 9 555,1
5 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 71 680,0
24 K-600 hírrendszer működtetésére 55,0
25 Peres ügyek 800,0
XVII. fejezet összesen: 594 708,9 86 821,2 239 288,7

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XVIII. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 265,3 5 893,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 745,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 044,7
3 Dologi kiadások 1 157,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 49,3
5 Egyéb működési célú kiadások 6,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0
2 Külképviseletek igazgatása 7 087,7 37 059,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22 213,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 950,0
3 Dologi kiadások 15 269,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 601,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,6
3 Magyar Külügyi Intézet 2,0 154,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 76,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21,7
3 Dologi kiadások 48,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 10,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 7 291,5 7 291,5
2 Európai uniós befizetések 5 233,3 5 233,3
14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 105,3 105,3
2 Egyéb civil szervezetek támogatása 25,0 25,0
5 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 10,0 10,0
6 Külföldi magyar emlékek megőrzése 5,0 5,0
8 Kisebbségpolitikai célok támogatása 6,0 6,0
17 EU utazási költségtérítések 391,7 391,5 0,2
18 Közép-európai elnökségi feladatok
1 Közép-európai elnökségi feladatok 110,0 110,0
22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 150,0 150,0
2 Humanitárius segélyezés 10,0 10,0
XVIII. fejezet összesen: 63 799,4 7 746,5 56 052,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XIX. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 8 343,8 1 464,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 915,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 549,0
3 Dologi kiadások 1 928,0
5 Egyéb működési célú kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 370,9
7 Felújítások 23,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 180 473,2 157 011,8 23 461,4
2 Közlekedés Operatív Program 522 944,0 410 437,5 112 506,5
3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 274 718,7 251 554,3 23 164,4
8 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap 17 130,1 17 130,1
14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 136 275,2 119 374,4 16 900,8
19 Környezet és Energia Operatív Program 369 550,5 317 818,3 51 732,2
20 Államreform Operatív Program 9 394,3 8 168,0 1 226,3
21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 21 765,5 18 948,3 2 817,2
22 Végrehajtás Operatív Program 17 120,0 9 138,7 7 981,3
23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 15 746,4 9 506,0 6 240,4
24 Közép-dunántúli Operatív Program 28 926,5 19 950,5 8 976,0
25 Dél-dunántúli Operatív Program 33 505,6 20 422,4 13 083,2
26 Dél-alföldi Operatív Program 28 398,5 18 283,6 10 114,9
27 Észak-alföldi Operatív Program 50 639,0 34 916,3 15 722,7
28 Észak-magyarországi Operatív Program 41 194,4 28 664,8 12 529,6
29 Közép-magyarországi Operatív Program 40 159,2 18 673,6 21 485,6
5 Területi Együttműködés
1 Európai Területi Együttműködés
1 ETE HU-SK 5 446,7 4 830,1 616,6
2 ETE HU-RO 6 990,1 6 491,2 498,9
3 ETE HU-SER 1 391,0 1 279,4 111,6
4 ETE HU-CRO 1 673,3 1 352,6 320,7
5 ETE SEES 1 866,1 1 804,7 61,4
6 ETE AU-HU 148,4 20,5 127,9
7 ETE SLO-HU 52,0 6,7 45,3
8 ETE CES 148,5 148,5
9 INTERREG IVC 48,6 48,6
10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 1 598,7 1 460,7 138,0
2 INTERACT 2007-2013 12,3 12,3
6 Egyéb uniós előirányzatok
3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 11 972,0 11 020,0 952,0
6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 9 754,0 8 325,0 1 429,0
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 337,5 337,5
2 Közreműködői intézményrendszer támogatása 1 150,0 1 150,0
8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 20 831,8 20 831,8
11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 15 000,0 15 000,0
13 EU Önerő Alap 30 000,0 30 000,0
8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 5 000,0 5 000,0
9 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP) 5 068,8 4 896,0 172,8
2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 5 644,8 4 896,0 748,8
3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
4 Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
5 Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) 5 644,8 4 896,0 748,8
6 Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP) 5 760,0 4 896,0 864,0
7 Koordinációs OP (KOP) 13 922,0 11 833,7 2 088,3
10 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
1 Duna Transznacionális Együttműködési Program 11,1 11,1
2 Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 13,6 13,6
3 INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program 1,5 1,5
4 INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 12,8 12,8
5 DUNA Program Irányító Hatóság 313,7 313,7
XIX. fejezet összesen: 1 959 083,6 1 546 143,0 412 940,6

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

millió forintban
Jog- Elő- Kie- Jog- XX. FEJEZET 2014. évi előirányzat
Cím szám Al-
cím szám
cím-
csop. szám
Jog-
cím szám
ir. csop. szám melt előir. szám Cím név Al-
cím név
cím-
csop. név
Jog-
cím név
Előir. csop. név
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 78,7 10 551,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 5 848,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 554,8
3 Dologi kiadások 2 738,2
5 Egyéb működési célú kiadások 437,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,1
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 22 958,7 79 692,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 61 654,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 758,8
3 Dologi kiadások 23 323,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 485,3
5 Egyéb működési célú kiadások 32,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 387,9
7 Felújítások 9,0
4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 166,0 2 127,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 427,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 361,8
3 Dologi kiadások 392,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 109,3
7 Felújítások 2,3
5 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 111,4 746,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 475,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132,7
3 Dologi kiadások 248,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1,5
4 Egyéb kulturális intézmények 2 787,7 3 100,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 363,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 666,7
3 Dologi kiadások 2 520,0
5 Egyéb működési célú kiadások 133,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 193,2
7 Felújítások 11,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2
5 Egyetemek, főiskolák 283 603,6 136 687,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 174 877,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 266,5
3 Dologi kiadások 123 015,3
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 194,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1 917,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 32 130,2
7 Felújítások 9 818,5
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,7
6 Egyéb oktatási intézmények
1 Oktatási Hivatal 1 950,0 2 403,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 250,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 321,1
3 Dologi kiadások 2 773,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 8,0
2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 46,0 882,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 553,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,2
3 Dologi kiadások 190,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,0
7 Felújítások 4,0
7 Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 310,0 5 704,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 849,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 972,8
3 Dologi kiadások 168,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 23,6
8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 356,0 1 078,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 667,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174,3
3 Dologi kiadások 170,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 387,9
7 Felújítások 35,0
9 Türr István Képző és Kutató Intézet 8 450,0 855,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 647,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 915,0
3 Dologi kiadások 2 292,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 450,0
7 Felújítások 2 000,0
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 3 304,9 4 222,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 466,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 060,0
3 Dologi kiadások 1 901,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 100,0
2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 505 597,0 616,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 218 149,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 496,4
3 Dologi kiadások 222 630,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,5
5 Egyéb működési célú kiadások 1 095,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 293,2
7 Felújítások 1 171,8
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 355,2
11 Közgyűjtemények 5 127,9 12 442,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 266,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 258,6
3 Dologi kiadások 6 155,8
5 Egyéb működési célú kiadások 6,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 682,6
7 Felújítások 200,9
12 Művészeti intézmények 4 697,5 8 820,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 189,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 922,8
3 Dologi kiadások 3 979,6
5 Egyéb működési célú kiadások 2,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 363,4
7 Felújítások 60,0
13 Sportintézmények
2 Nemzeti Sportközpontok 2 300,0 4 941,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 652,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 462,9
3 Dologi kiadások 3 454,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 671,8
14 Országos Mentőszolgálat 32 202,7 703,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 19 720,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 511,7
3 Dologi kiadások 7 353,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 320,0
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 2 605,8 12 306,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 846,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 010,6
3 Dologi kiadások 9 690,3
5 Egyéb működési célú kiadások 285,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 73,6
7 Felújítások 5,3
17 Országos Vérellátó Szolgálat 11 530,5 1 700,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 234,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 073,9
3 Dologi kiadások 7 372,4
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 530,0
7 Felújítások 20,0
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 12 000,0 484 244,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 370 500,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 996,7
3 Dologi kiadások 25 747,3
19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 26,0 949,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 593,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157,6
3 Dologi kiadások 203,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
4 Kulturális beruházások
2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 605,5 605,5
2 Normatív finanszírozás
2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 17 650,5 17 650,5
3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 155 572,2 155 572,2
4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás 1 127,4 1 127,4
3 Felsőoktatási feladatok támogatása
1 Felsőoktatás speciális feladatai 318,6 318,6
2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 300,0 300,0
3 Kiválósági támogatások 9 850,0 9 850,0
4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 11 000,0 11 000,0
4 Közoktatási feladatok támogatása
4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 109,9 109,9
5 Nemzeti Tehetség Program 1 381,2 1 381,2
8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 1 000,0 1 000,0
11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása 400,0 400,0
5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 668,2 668,2
2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 57,5 57,5
3 Határtalanul! program támogatása 1 500,0 1 500,0
19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 101,8 101,8
8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 115,6 115,6
2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 272,7 272,7
5 Kétoldalú munkatervi feladatok
2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 4,5 4,5
10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 11,8 11,8
9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredő együttműködések
2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 14,0 14,0
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások 79,3 79,3
3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 260,0 260,0
17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása 200,0 200,0
18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 500,0 500,0
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja 116,0 116,0
2 Közművelődési szakmai feladatok 127,0 127,0
4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 65,0 65,0
5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 33,4 33,4
13 Művészeti tevékenységek
  Vissza az oldal tetejére