Időállapot: közlönyállapot (2013.XII.21.)
72 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
73 Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
74 Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
75 Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
76 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
77 Vagyongazdálkodás (3. cím)
78 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
79 Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
80 Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
81 Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
82 Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
83 Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
84 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
85 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
86 Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
87 Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
88 Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. jogcím)
89 Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
90 Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 4. jogcím)
91 Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 5. jogcím)
92 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. jogcím)
93 Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
94 Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
95 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím)
96 Vagyongazdálkodás (3. cím)
97 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
98 VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
99 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
99a X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
99b Járási szociális feladatok (20. cím, 11. alcím)
99c Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (20. cím, 12. alcím)
100 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
101 Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
102 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
103 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
104 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
105 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. jogcímcsoport)
106 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
107 Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)
108 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
109 Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport)
110 Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
111 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
112 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
113 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
114 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
115 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcímcsoport)
116 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
117 Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 23. jogcímcsoport)
118 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
119 Start-munkaprogram (8. cím)
119a LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP fejezetben
119b Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása (1. cím, 1. alcím)
119c Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása (2. cím)
120 3. Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:
121 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
122 Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím)
123 Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím)
124 Új Vidékfejlesztési Program (20. cím, 12. alcím)
125 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
126 Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
127 Belügyi Alapok (20. cím, 20. alcím)
128 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
129 TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
130 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
131 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
132 Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
133 Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
134 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcímcsoport)
135 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport)
136 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
137 Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
138 A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
139 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
140 Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
141 A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető:
142 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
143 Magyar Államkincstár, Működési költségvetés, Dologi kiadások előirányzat (8. cím, 1. előirányzat csoport, 3. kiemelt előirányzat)
144 6. A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett túlléphető:
145 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
146 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (26. cím)

6. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok

millió forint
Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen
EU forrás
Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 133 922,0 146 717,4 151 817,0 158 190,6 810 306,2
Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 280 706,1 293 405,8 360 070,9 379 326,4 1 718 677,6
Társadalmi megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 153 739,4 158 801,5 174 245,2 182 162,2 981 773,0
Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 646,5 6 164,9 6 491,8 6 764,9 41 092,1
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 16 239,5 15 927,6 16 475,4 17 215,1 100 707,1
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 74 531,7 90 192,5 92 000,5 96 581,5 502 868,9
Környezet és energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 207 955,0 218 336,9 238 754,7 250 694,0 1 191 454,5
Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 787,6 23 183,2 23 640,0 24 832,1 131 048,0
Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 767,4 25 391,1 25 891,4 27 197,1 143 528,8
Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 31 607,6 35 250,1 35 944,6 37 757,3 199 258,7
Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 33 561,0 37 428,6 38 166,0 40 090,7 211 573,0
Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 43 707,3 48 744,2 49 704,6 52 211,2 275 536,9
Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 40 509,2 45 177,5 46 067,7 48 390,8 255 375,6
Közép-magyarországi Operatív Program 0,0 118 567,6 101 557,0 70 073,4 36 208,4 38 209,0 38 490,3 403 105,6
Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 16 077,7 16 491,6 17 838,9 18 402,7 89 831,2
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret keret-előirányzatai összesen 2008-2013. évekre felosztásra került 923 154,8 1 089 105,1 1 152 831,4 1 197 421,2 1 315 317,7 1 378 306,9 7 056 137,1
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keret-előirányzatai 143 450,7 135 053,3 147 897,4 149 964,1 155 190,9 167 245,1 173 570,6 1 072 372,1
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 732,6 1 930,7 1 853,1 1 941,8 10 732,2
Európai Menekültügyi Alap 0,0 179,0 253,9 260,1 336,6 354,5 299,3 1 683,4
Integrációs Alap 267,3 309,2 308,9 391,7 455,1 580,5 421,9 2 734,6
Visszatérési Alap 0,0 279,5 153,7 198,6 253,0 371,8 564,9 1 821,5
Külső Határok Alap 1 328,5 1 514,8 1 594,9 1 551,5 2 106,6 3 046,5 4 044,7 15 187,5
Szolidaritási programok keret-előirányzatai összesen: 1 595,8 2 282,5 2 311,4 2 401,9 3 151,3 4 353,3 5 330,8 21 427,0

7. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2014. évben

Fizetési fokozatok Fizetési osztályok
A B C D E F G H I J
1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725

8. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

A nem állami köznevelési feladatok támogatása

I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ÉS A NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS

1. Az átlagbér alapú támogatást

a) óvodában, egységes óvoda-bölcsődében a pedagógus-munkakörben és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után az e törvény 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint kell megállapítani,

b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben

ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolával, középiskolával, szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel a nevelési évben vagy a tanévben október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre kerekített finanszírozott pedagógus létszám szerint,

bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után - a pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével - kormányrendeletben meghatározott elismerhető létszám alapján

kell megállapítani a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával.

Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai szakszolgálati intézményenként történő megállapításához az Nkt. 97. § (20a) bekezdésére és a 94. § (4) bekezdés v) pontjára is figyelemmel számított, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként pedagógus-munkakörben, valamint nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival együtt el kell osztani az annak megfelelő létszámmal. A pedagógiai szakszolgálati intézmény nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak finanszírozott létszáma nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával a pedagógus-munkakörre megállapított finanszírozott létszám 8%-át.

2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összegének meghatározása

a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

aa) általános iskolára 4 148 200 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 700 forint/számított létszám/3 hónap,

ab) gimnáziumra 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ac) szakiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ad) szakiskolára szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ae) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára, előkészítő szakiskolára) 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

af) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ag) szakközépiskolára szakképzési évfolyamon 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ah) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 4 040 100 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ai) alapfokú művészeti iskolára főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 4 040 100 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 200 forint/számított létszám/3 hónap,

aj) művészeti szakközépiskolára 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

ak) kollégiumra 4 198 700 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 38 400 forint/számított létszám/3 hónap,

al) pedagógiai szakszolgálati intézményre 4 000 100 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 35 600 forint/számított létszám/3 hónap,

am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre 4 275 800 forint/számított létszám/év,

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 200 forint/számított létszám/3 hónap,

an) köznevelési intézményben működő utazó gyógypedagógusi hálózatra a 2014/2015. tanítási évre 1 109 150 forint/számított létszám/3 hónap.

b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 190 700 forint/számított létszám/év.

3. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges - az óvoda kivételével - a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő iskolai oktatásban vagy fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

A pedagógiai szakszolgálati intézményben az ellátott gyermekek, tanulók létszámát az ellátott gyermekek, tanulók egy évre számított havonkénti átlaglétszámának éves összesített, tízzel elosztott becsült létszáma alapján kell meghatározni. A heti ellátotti létszám megállapításánál egy gyermek, tanuló csak egyszer vehető figyelembe tekintet nélkül arra, hogy a hét egy vagy több napján, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében biztosították számára a jogszabályban megállapított szakmai követelményeknek megfelelő ellátást. Új pedagógiai szakszolgálati intézmény esetén átlaglétszámként a becsült létszámot kell alapul venni.

Az alapfokú művészetoktatásban azt a tanulót lehet egy főként figyelembe venni, akinek a számára legalább heti négy tanóra kerül megszervezésre. Azokat a tanulókat, akik számára heti kettő vagy három tanóra kerül megszervezésre, kettővel elosztva lehet figyelembe venni.

Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell számításba venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 2014-ben szeptembertől, ha a köznevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermeke, tanulója számára az egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatást nem saját alkalmazottjával, hanem utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevételével láttatja el, az integráltan nevelt, oktatott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló csak egy gyermekként, tanulóként vehető figyelembe.

A gyermek és tanulólétszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre történik.

4. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához az állami intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába felvett, továbbá kollégiumban elhelyezett tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:

a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

b) gimnáziumban - beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is - 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon 11,6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

d) szakiskolában szakképzési évfolyamon 12,0 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

e) speciális szakiskolákban és előkészítő szakiskolában 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolákban 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

f) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 12,4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

g) szakközépiskolában szakképzési évfolyamon 13,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

h) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti egyéni foglalkozás keretében való részvétel esetében 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

i) alapfokú művészeti iskolában főtárgy szerinti csoportos foglalkozás keretében való részvétel esetében 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

j) művészeti szakközépiskola

ja) párhuzamos oktatásában részt vevő 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

jb) szakképzési évfolyamán az Nkt. 27. § (9) bekezdése szerinti egyéni foglalkozás keretében részt vevő 3,5 fő tanulóként 1 pedagógus,

jc) szakképzési évfolyamán legalább 4 főből álló csoportos foglalkozás keretében részt vevő 8,5 fő tanulóként 1 fő pedagógus,

k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

l) pedagógiai szakszolgálati intézményeknél

la) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

lb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 87 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

lc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 50 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

ld) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus, további 180 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,

le) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő nevelés együtt:

A B
1 Gyermek-, illetve tanuló létszám
(fő)
Pedagógus létszám
(fő)
2 1 1
3 2-10 2
4 11-20 4
5 21-50 5
6 51-100 6
7 100 felett 10

lf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása együtt:

A B
1 Gyermek-, illetve tanuló létszám
(fő)
Pedagógus létszám
(fő)
2 1-100 2
3 101-500 5
4 501-1000 7
5 1001-2000 9
6 2000 felett 12

m) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

ma) óvodája esetében 4 fő gyermekként 1 pedagógus,

mb) általános iskolája esetében 3,7 fő tanulóként 1 pedagógus,

mc) középfokú iskolája esetében 6,2 fő tanulóként 1 fő pedagógus,

md) kollégiuma esetében 7,8 fő tanulóként 1 fő pedagógus,

n) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben és fejlesztő iskolában 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

o) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus,

p) utazó gyógypedagógusi hálózat igénybevétele esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának megtartására 39 ellátott gyermek- és tanulólétszám esetén 1 fő

után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.

Ha az a), b), f), g) és k) alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.

A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként, a 2013/2014. tanítási évre nyolc, a 2014/2015. tanítási évre négy hónapra, két tizedesre történik.

II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

FAJLAGOS ÖSSZEG: 160 000 forint/gyermek, tanuló/év

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál az óvodában, egységes óvoda-bölcsődében nevelt gyermeket egy gyermekként, a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót, továbbá a fejlesztő iskolai oktatásban vagy fejlesztő nevelésben-oktatásban résztvevő tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanuló esetében az átlagbéralapú támogatás során megadott létszámot öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, valamint a fejlesztő nevelés feladatainak ellátása esetében az átlagbéralapú támogatás során megadott létszámmal kell a gyermeket, tanulót figyelembe venni.

A működési támogatást a nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelési évi, tanévi október 1-jei gyermek-, tanuló létszám (8 és 4 havi) alapján kell kiszámítani.

III. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA A 2013/2014. TANÍTÁSI ÉVBEN JANUÁR-SZEPTEMBER HÓNAPOKRA

FAJLAGOS ÖSSZEG: 24 300 forint/gyermek, tanuló

A központi költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelési feladatra tekintettel a 2013/2014. tanítási évre 2014. január-szeptember hónapokra a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére elszámolási kötelezettség nélküli kiegészítő támogatást biztosít.

A kiegészítő támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell megállapítani.

A gyermek-, tanuló létszám meghatározásánál az óvodában, egységes óvoda-bölcsődében nevelt gyermeket egy gyermekként, a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanuló esetében az átlagbéralapú támogatás során megadott létszámot öttel elosztva, a kollégiumban ellátott - a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott - tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.

Az I.-III. pont alatti támogatásokat - az ott megjelölt időszakra - havi egyenlő részletekben kell folyósítani.

9. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások

A központi költségvetés - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja.

I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 Ft/év/foglalkoztatott

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó szociális - kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei - és gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel.

A támogatás éves összegének meghatározása

a) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása

A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám - amennyiben a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám - 100%-nál. Az ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok számát 365-tel kell osztani.

b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása

Gsz = L1/4

ahol:

Gsz = 2014. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,

L1 = adott évre az a) alpont szerinti összes ellátotti létszám.

c) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása

T = Gsz*Ksz1*2 606 040

ahol:

Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, szolgáltatásonként.

d) A nevelőszülői ellátás támogatása

T = (Nsz*Nszad) + (Gsz*Ksz1*2 606 040)

ahol:

tervezésnél:

Nsz =: nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszámnál

NSzad =: a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * 334 nap

elszámolásnál:

Nsz =: nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszámnál

NSzad =: a Gyvt. 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatban megállapított kötelező minimális alapdíj harmincad részének szociális hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülő jogviszonyban töltött napok átlagával, legfeljebb 334 nap

A B C D E
1 Főtípus Típus Altípus Szorzó szám (Ksz1) Kiegészítő rendelkezések

2

Szociális

ápolást, gondozást
idősek otthona (átlagos ellátás) 1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn.3
[Szoc. tv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével] igénylő ellátás

idősek otthona (demens ellátás)


1,18
A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.


4


idősek otthona (emelt szintű ellátás)


0,19
A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott - a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem minősülő - ellátottak után illeti meg a fenntartót.

5

pszichiátriai betegek otthona
1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

6

szenvedélybetegek otthona
1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

7

fogyatékos személyek otthona
1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.

8

hajléktalanok otthona
1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát tartanak fenn.

9

rehabilitációs intézmény

pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
10 szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
11
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
1,22 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
12 hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye 1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét tartanak fenn.
13
lakóotthonok
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
0,96
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
14 fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona 1,27 A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő ápoló-gondozó célú lakóotthont üzemeltetnek.
15 pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona
0,96
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
16 szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona
0,96
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
17
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

időskorúak gondozóháza
1,00 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát tartanak fenn.
18
fogyatékos személyek gondozóháza
1,11 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek gondozóházát tartanak fenn
19 pszichiátriai betegek átmeneti otthona 1,11 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek átmeneti otthonát tartanak fenn.

20

szenvedélybetegek átmeneti otthona
1,11 A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek átmeneti otthonát tartanak fenn.


21

támogatott lakhatás

támogatott lakhatás fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére

1,27
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott lakhatást fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek részére. A támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. pont 3 c)-i) alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe.


22

támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére


0,72
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott lakhatást hajléktalan személyek részére. A támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. pont 3c)-i) és k) alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető igénybe


23

Gyermekvédelem [Gyvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja]

otthont nyújtó ellátás


nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás

1,31
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe, azok után a - gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 3-17 éves gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási szükségletűnek.24


nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás


1,57
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe azok az
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű gyermekek,
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges szükségletű gyermekek,
c) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti különleges szükségletű gyermekek után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A nevelőszülénél biztosított különleges ellátás támogatására való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.

25
nevelőszülőnél biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás
1,63
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe azok az
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján speciális szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
26nevelőszülőnél együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás1,63
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre

27
gyermekotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás 1,33 A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó veheti igénybe, azokra a - gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett - 3-17 éves gyermekekre, akik az általa fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy speciális szükségletűnek.

28

lakásotthonban biztosított otthont nyújtó ellátás
1,33


29
különleges gyermekotthonban, gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás
1,50
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményében ellátott:
- ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű gyermekek,
- ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar

30
különleges lakásotthonban, lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi különleges ellátás 1,50 állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján különleges szükségletű gyermekek,
- nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal
31


szociális törvény hatálya alá tartozó intézményben biztosított különleges gyermekvédelmi ellátás1,50
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti különleges szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.


32
speciális gyermekotthonban, gyermekotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás 1,55 A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményében ellátott:
- ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján speciális szükségletű gyermekek,

33
speciális lakásotthonban, lakásotthonban biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás 1,55 - nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek után veheti igénybe.

34
szociális törvény hatálya alá tartózó intézményben biztosított gyermekvédelmi speciális ellátás 1,55


35
gyermekotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1,55
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá tartozó intézményében ellátott:
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján kettős szükségletű gyermekek,

36
lakásotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 1,55 b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek után veheti igénybe.


37
különleges gyermekotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1,55


38
különleges lakásotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1,55


39
speciális gyermekotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális
1,55

40
speciális lakásotthonban, együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális 1,55


41
szociális törvény hatálya alá tartózó intézményben együttesen biztosított gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
1,55


42

utógondozói ellátás

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás

1,31
Támogatás vehető igénybe a fenntartó által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal nevelőszülőnél helyezte el.


43
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján utógondozó otthonban biztosított utógondozói ellátás
1,10
Támogatás vehető igénybe a fenntartó által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok


44
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján gyermekotthonban, lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás
1,10
miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal felnőtt után.45
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján különleges és speciális gyermekotthonban, különleges és speciális lakásotthonban biztosított utógondozói ellátás

1,10

46
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás 1,15

47
Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított utógondozói ellátás gyermekotthonban/
lakásotthonban, különleges gyermekotthonban/
lakásotthonban, speciális gyermekotthonban/
lakásotthonban, utógondozó otthonban, külsőférőhelyen

0,88Támogatás vehető igénybe a fenntartó által - gyámhivatal határozata alapján - a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal felnőtt után.

II. A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiegészítő béralapú támogatása

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSI INTÉZMÉNYBEN PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA: 1 403 860 Ft/fő/foglalkoztatott

A központi költségvetés elismert átlagbér alapú feladathoz kötött kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus munkakörben foglalkoztattak után a gyermekvédelmi szakellátási intézmény nem állami fenntartói részére. A kiegészítő támogatás a fenntartók által pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel.

a) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak elismert létszámának meghatározása

Gypl = L2/4 * Ksz2

ahol:

Gypl = az I. pontban elismert, Ksz1 szorzószámmal korrigált szakmai munkatárs létszámon belül elismert pedagógus létszám,

L2 = szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszám,

Ksz2 = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám, intézménytípusonként:

A B
1 Intézménytípus Szorzószám (Ksz2)
2 nevelőszülői hálózat 0,09
3 gyermekotthon, lakásotthon 0,58
4 különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon 0,75
5 speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon 1,42
6 utógondozó otthon 0,68

b) A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak átlagbére kiegészítő támogatásának számítása

T = Gypl * 1 403 860

III. Kiegészítő szabályok

1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.

2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.

3. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által működtetett - a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott - nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámnál e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni.

4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)- (4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti napi jelentési kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását a napi jelentés szerint ténylegesen megkezdte.

5. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely

a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van jegyezve és

b) a Szoctv. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján új szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új ellátotti létszámra, illetve új férőhelyre - külön jogszabályban meghatározott kivételekkel -befogadást nyertek, a befogadott létszám erejéig.

6. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények (szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona) esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető.

7. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a következő sajátos szabályok vonatkoznak:

a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz kapcsolódóan a 33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 33. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,

b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 33. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.

10. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez

Beruházási Alap

millió forintban
KIADÁS: 130 392,0
I. ORSZÁGGYŰLÉS
Kossuth Lajos tér rekonstrukciója (4. cím, 9. alcím) 17 390,8
VI. BÍRÓSÁGOK
Pest megyei bíróság épület rekonstrukció (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 4 469,1
Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) 3 390,0
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása (2. cím, 21. alcím) 500,0
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Ludovika Campus (20. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport) 1 151,0
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (20. cím, 2. alcím, 46. jogcímcsoport) 985,0
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport) 1 470,7
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport) 332,0
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (20. cím, 31. alcím, 3. jogcímcsoport) 1 364,0
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (20. cím, 31. alcím, 6. jogcímcsoport) 1 495,5
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (20. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím) 605,5
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása (20. cím,11. alcím, 17. jogcímcsoport) 200,0
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása (20. cím, 24. alcím, 10. jogcímcsoport) 714,0
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések (20. cím, 24. alcím, 11. jogcímcsoport, 3. jogcím) 1 549,0
Győr Aréna beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 11. jogcímcsoport, 4. jogcím) 4 900,0
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 13. jogcímcsoport, 2. jogcím) 1 793,2
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 1. jogcím) 400,0
Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 2. jogcím) 560,0
Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 3. jogcím) 560,0
Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 4. jogcím) 500,0
Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 5. 500,0
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 6. jogcím) 500,0
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 7. jogcím) 500,0
Kaposvár labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 8. jogcím) 560,0
Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 9. jogcím) 560,0
Budapest Hidegkuti Nándor Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím,14. jogcímcsoport, 10. jogcím) 560,0
Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 11. jogcím) 560,0
Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 12. jogcím) 560,0
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 13. 560,0
Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 14. jogcím) 220,0
Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 15. jogcím) 600,0
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 16. 600,0
Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 17. jogcím) 600,0
Ajka labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 18. jogcím) 400,0
Balmazújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 19. jogcím) 400,0
Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 20. jogcím) 400,0
Kozármisleny labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 21. 400,0
Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 22. jogcím) 400,0
Szolnok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 23. jogcím) 400,0
Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 24. jogcím) 400,0
Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 25. jogcím) 120,0
Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 26. jogcím) 120,0
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport, 27. jogcím) 95,0
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 15. jogcímcsoport) 20 268,6
Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 16. jogcím) 3 707,0
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (20. cím, 24. alcím, 17. jogcímcsoport) 2 315,3
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 18. jogcímcsoport) 4 020,6
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása (20. cím, 24. alcím, 19. jogcímcsoport) 2 000,0
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatása) (20. cím, 24. alcím, 20. jogcímcsoport) 4 625,8
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 21. jogcímcsoport) 4 500,0
Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 22. jogcímcsoport) 1 750,0
Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 23. jogcímcsoport) 606,5
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 24. jogcímcsoport) 2 098,0
Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 25. jogcímcsoport) 240,0
Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 26. jogcímcsoport) 120,0
Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 27. jogcímcsoport) 120,0
Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 28. jogcímcsoport) 200,0
Tornaterem-építési program (20. cím, 24. alcím, 29. jogcímcsoport) 3 000,0
Tanuszoda-fejlesztési program (20. cím, 24. alcím, 30. jogcímcsoport) 3 000,0
MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (20. cím, 25. alcím, 15. jogcímcsoport) 3 041,4
Klebelsberg kastély felújítása (20. cím, 25. alcím, 16. jogcímcsoport) 620,0
Dunamelléki Református Egyházkerület „Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projektje (20. cím, 25. alcím, 17. jogcímcsoport) 300,0
Tiszáninneni Református Egyházkerület „Károlyi Gáspár program” (20. cím, 25. alcím, 18. jogcímcsoport) 350,0
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés (20. cím, 25. alcím, 19. jogcímcsoport) 420,0
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7. jogcímcsoport) 1 350,0
A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 55. alcím, 8. jogcímcsoport) 1 200, 0
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 11. jogcímcsoport) 3 000,0
Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása (20. cím, 55. alcím, 13. jogcímcsoport) 600,0
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (7. cím, 15. alcím) 3 600,0
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím) 8 394,0
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport) 600,0
BEVÉTEL: 130 392,0
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési bevételei (1. cím, 1. alcím) 130 392,0

  Vissza az oldal tetejére