Időállapot: közlönyállapot (2013.X.22.)

87/2013. (X. 22.) OGY határozat

az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról * 

1. Az Országgyűlés elfogadja az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló [COM (2013)534; 2013/0255(APP)] tanácsi rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentést és annak alapján megállapítja, hogy ez a rendelettervezet sérti a szubszidiaritás elvét.

2. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a jelentésben foglalt indokolt véleményt haladéktalanul továbbítsa az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottság elnökeinek, és egyidejűleg arról a Kormányt is tájékoztassa.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.