Időállapot: közlönyállapot (2014.II.17.)

2014. évi XI. törvény - a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2/2. oldal

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen (Ft)*
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Mérőállás
Szolgáltatás helye és megnevezése Fogyasztási időszak Mérőazonosító Nyitó Záró Mennyiség és mértékegysége
Hőközpontban mért fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza”

9. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ
Fűtési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó- tényező Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára
és mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Rész-
számlákban
elszámolt alapdíj
Fűtési díj részszámla (egytarifás)
Alapdíj
Rész-
számlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Rész-
számlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó- tényező Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára
és mérték-
egysége
Nettó díj (Ft) ÁFA (%) Bruttó díj
(Ft)
Rész-
számlákban
elszámolt víz-
felmelegítési díj (egytarifás)
Víz-
felmelegítési díj (egytarifás)
Alapdíj
Rész-
számlákban
elszámolt alapdíj
Hődíj
Rész-
számlákban elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye Fogyasztási Mérőazonosító Mérőállás Mennyiség és
és megnevezése időszak Nyitó Záró mértékegysége
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):”

10. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Távhőszolgáltatás és víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt fogyasztás:.......GJ

Fűtési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó- tényező Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára
és mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Rész-
számlákban
elszámolt fűtési díj (egytarifás)
Fűtési díj részszámla (egytarifás)
Alapdíj
Rész-
számlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Rész-
számlákban
elszámolt hődíj
Hődíj részszámla
Fizetendő hődíj
Fűtési célú fizetendő költségek összesen
Vízfelmelegítési célú költségek
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó- tényező Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára
és mérték-
egysége
Nettó díj (Ft) ÁFA (%) Bruttó díj
(Ft)
Rész-
számlákban
elszámolt víz-
felmelegítési díj (egytarifás)
Víz-
felmelegítési díj (egytarifás)
Alapdíj
Rész-
számlákban
elszámolt alapdíj
Fizetendő alapdíj
Hődíj
Rész-
számlákban elszámolt hődíj
Fizetendő hődíj
Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen
Víziközmű-szolgáltatási díjak
Díjtétel alap
Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Szorzó- tényező Mennyisége és mérték-
egysége
Nettó egységára és mérték-
egysége
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-
szolgáltatás alapdíj vagy
átalánydíj
.............
számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással
arányos díj
Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Jog-
szabályban biztosított locsolási kedvezmény
.......... %
Rész-
számlákban elszámolt alapdíjak,
átalánydíjak
Rész-
számlákban elszámolt fogyasztással
arányos díjak
Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen
Kerekítés (Ft)
Bruttó számlaérték összesen* (Ft)
Egyéb tétel (Ft)
ÁFA összesítő (Ft)
Fizetendő összeg összesen (Ft)
Hőközponti és épület felhasználási adatok
Szolgáltatás helye Fogyasztási Mérőazonosító Mérőállás Mennyiség és
és megnevezése időszak Nyitó Záró mértékegysége
Hőközpontban mért
fogyasztás
Melegvíz mérőn mért fogyasztás
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott)”

11. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 9. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel megnevezése Elszámolt időszak Mérőállás
(induló, záró)
Elszámolt mennyiség és
mérték-
egység
Nettó egységár és
mérték-
egység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA
(%)
Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy
átalánydíj
............. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással
arányos díj
Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás alapdíj vagy
átalánydíj
Elvezetett mennyiséggel
arányos szennyvízdíj
Áthárított
vízterhelési díj
Jogszabályban biztosított locsolási
kedvezmény ........%
Egyéb, a víziközmű- szolgáltatás keretében
figyelembe vett tétel
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen*:
Egyéb
Fizetendő összeg:
ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.
Fogyasztás megállapításának módja:
Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:”

12. melléklet a 2014. évi XI. törvényhez

A Számlaképtv. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:
Vevő (fizető) címe:
Vevő (fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Fizetési mód:
Teljesítés időpontja:
Számla kelte:
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmű-szolgáltatás
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Elszámolt mennyiség:
Árszabás:
Tétel megnevezése Elszámolt időszak Mérőállás
(induló, záró)
Elszámolt mennyiség és
mérték-
egység
Nettó egységár és mérték-
egység
Nettó díj
(Ft)
ÁFA (%) Bruttó díj
(Ft)
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj vagy
átalánydíj
............. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj
Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás alapdíj vagy átalánydíj
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj
Áthárított vízterhelési díj
Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény .....%
Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás keretében
figyelembe vett tétel
Rész-
számlákban elszámolt alapdíjak,
átalánydíjak
Rész-
számlákban elszámolt fogyasztással
arányos díjak
Kerekítés
Bruttó számlaérték
összesen*:
Egyéb
Fizetendő összeg:
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ... Ft.
Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Fogyasztás megállapításának módja:
Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:”

  Vissza az oldal tetejére