Időállapot: közlönyállapot (2014.V.29.)

2014. évi XX. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról * 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 17. cikk (1) bekezdése alapján a minisztériumok felsorolásáról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Magyarország minisztériumai a Miniszterelnökség mint elsősorban a kormányzati koordinációt ellátó minisztérium és a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.

(2) Magyarország szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumai a következők:

a) Belügyminisztérium,

b) Emberi Erőforrások Minisztériuma,

c) Földművelésügyi Minisztérium,

d) Honvédelmi Minisztérium,

e) Igazságügyi Minisztérium,

f) Külgazdasági és Külügyminisztérium,

g) Nemzetgazdasági Minisztérium,

h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

2. § (1) Az 1. § szerinti minisztériumot vezető miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. A Kormány ilyen rendeletében megállapított feladat- és hatáskörök tekintetében jogutódnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti személyt, illetve szervet kell tekinteni.

(2) Az e törvény végrehajtásával összefüggésben

a) - az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével - a központi államigazgatási szerv és

b) a Kormány tagjának irányítása vagy felügyelete alatt álló más központi költségvetési szerv

átadás-átvételi eljárást folytat le. Az átadás-átvételi eljárásra a Kormány rendeletében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti szervek átadás-átvételének módját, időpontját és eljárási szabályait, valamint az átadás-átvétel felelősét rendeletben állapítsa meg.

4. § Ez a törvény 2014. június 6-án lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény.


  Vissza az oldal tetejére