Időállapot: közlönyállapot (2002.X.10.)

2002. évi XXXII. törvény - a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről 5/11. oldal

0305 69 10 00 - - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 - - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 - - - Más:
0305 69 90 01 - - - - Szardínia
0305 69 90 99 - - - - Egyéb
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:
1211 90 - Más:
1211 90 95 - - Másféle:
ex 1211 90 95 01 - - - Kokalevél
ex 1211 90 95 99 - - - Indiai kender, mákgubó
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 - - Lazac
1604 12 - - Hering:
1604 12 10 00 - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00 - - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 - - - - Másféle
1604 13 - - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00 - - - - Olívaolajban
1604 13 19 00 - - - - Másféle
1604 13 90 00 - - - Más
1604 14 - - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00 - - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00 - - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00 - - - - - Másféle
1604 14 90 00 - - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15 - - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 - - - - Filé
1604 15 19 00 - - - - Másféle
1604 15 90 00 - - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 - - Ajóka
1604 19 - - Másféle:
1604 19 10 00 - - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00 - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00 - - - - Másféle
1604 19 50 00 - - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00 - - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00 - - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 - - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 - - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 - - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 - - - - - Másféle
1604 20 - Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00 - - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00 - - - Lazacból
1604 20 30 00 - - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 - - - Ajókából
1604 20 50 00 - - - Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 - - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 - - - Más halból
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, teljesen zsírtalanított bázison számítva; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz teljesen zsírtalanított bázison számítva:
1901 10 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
1901 10 00 02 - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 90 - Más:
- - Más:
2106 90 92 - - - Tejzsír-, szacharóz-, izocukor-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izocukor-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:
2106 90 92 01 - - - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei:
2812 10 - Kloridok és oxikloridok:
2812 10 90 - - Más:
2812 10 90 02 - - - Foszgén
2825 Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 - Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00 - - Nátrium-klorát
ex 2829 19 00 00 - - Másféle klorátok
2829 90 - Más:
2829 90 10 00 - - Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00 - Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00 - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19 - - Másféle:
2903 19 10 00 - - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex 2903 30 31 00 - - - Dibróm-etán
2903 30 33 00 - - - Bróm-metán (metilbromid)
Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú fertőtlenítőszerek.
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00 - - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 - - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 - - Triklór-trifluor-etán
2903 44 - - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00 - - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00 - - - Klór-pentafluor-etán
2903 45 - - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00 - - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00 - - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00 - - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00 - - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00 - - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00 - - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00 - - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00 - - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00 - - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00 - - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00 - - - Más
2903 46 - - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00 - - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00 - - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00 - - - Dibróm-tetrafluoretán
2903 47 00 00 - - Más perhalogénezett származékok
2903 49 - - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00 - - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00 - - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 - - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00 - - - Lindán
2903 51 90 00 - - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00 - - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69 - - Másféle:
2903 69 90 - - - Más:
2903 69 90 01 - - - - Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 - - - - Poliklórozott terfenilek
ex 2903 69 90 99 - - - - Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 20 - Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
ex 2904 20 10 00 - - Trinitro-toluol (TNT)
2904 90 - Más:
2904 90 80 - - Más:
2904 90 80 01 - - - Triklór-nitro-metán
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90 - Más:
ex 2908 90 00 01 - - Nitroszármazékok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30 - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2909 30 90 00 - - Nitrofen
2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2910 90 00 00 - Endrin, dieldrin
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00 - - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00 - - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00 - - Fenilecetsav észterei
2919 2919 00 Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 - Más:
2919 00 90 03 - - Bisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00 - - Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00 - - 2-acetilamino-benzoesav (N-acetil-antranilsav)
2924 29 - - Másféle:
ex 2924 29 90 00 - - - 2-acetamino-benzoesav (N-acetil-antranilsav) sói
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00 - - Izoszafrol
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00 - - Piperonal
2932 94 00 00 - - Szafrol
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00 - - Piperidin és sói
2933 90 - Más:
2933 90 95 - - Más:
2933 90 95 05 - - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
2939 Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai:
- Efedrin és sói:
2939 41 00 00 - - Efedrin és sói
2939 42 00 00 - - Pszeudoefedrin és sói
- Anyarozs alkaloidja és származékai, valamint ezek sói:
2939 61 00 00 - - Ergometrin és sói
2939 62 00 00 - - Ergotamin és sói
2939 63 00 00 - - Lizergsav és sói
3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 10 - Penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomicinek és származékaik:
3004 10 10 - - Aktív anyagként csak penicillinsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek:
3004 10 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 10 90 - - Más:
3004 10 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 - Más antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 20 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 20 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 20 90 - - Más:
3004 20 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
- Hormonokat vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó, de nem antibiotikumtartalmú gyógyszerek:
3004 31 - - Inzulintartalmú gyógyszerek:
3004 31 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 31 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 31 90 - - - Más:
3004 31 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 - - Mellékvesekéreg-hormonokat tartalmazó gyógyszerek:
3004 32 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 32 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 32 90 - - - Más:
3004 32 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 - - Másféle:
3004 39 10 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 39 10 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 39 90 - - - Más:
3004 39 90 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 - Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:
3004 40 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 40 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 40 90 - - Más:
3004 40 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 - Más vitaminokat vagy más, a 2936 vtsz. alá tartozó termékeket tartalmazó gyógyszerek:
3004 50 10 - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 50 10 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 50 90 - - Más:
3004 50 90 02 - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 - Más:
- - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3004 90 11 - - - Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 11 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 19 - - - Másféle
3004 90 19 02 - - - - Humán gyógyászati célra
- - Más:
3004 90 91 - - - Jód- vagy jódvegyület tartalmú:
3004 90 91 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3004 90 99 - - - Másféle:
3004 90 99 02 - - - - Humán gyógyászati célra
3006 Az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények:
3006 30 00 - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz; diagnosztikai reagensek:
3006 30 00 01 - - Kontrasztanyag-készítmények röntgenvizsgálathoz
3006 60 - Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló készítmények:
- - Hormon alapú:
3006 60 11 - - - Kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
3006 60 11 01 - - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 11 99 - - - - Egyéb
3006 60 19 - - - Másféle:
3006 60 19 01 - - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 19 99 - - - - Egyéb
3006 60 90 - - Spermicid alapú:
3006 60 90 01 - - - Tabletták embergyógyászati célra
3006 60 90 99 - - - Egyéb
3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:
- Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:
3301 29 - - Másféle:
- - - Más:
3301 29 61 - - - - Nem terpénmentes:
3301 29 61 01 - - - - - Szasszafrasz olaj
3301 29 91 - - - - Terpénmentes:
3301 29 91 01 - - - - - Szasszafrasz olaj
3402 Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív és mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:
3402 20 - Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve is:
3402 20 10 00 - - Felületaktív készítmények
3402 20 90 00 - - Mosó- és tisztítókészítmények
3402 90 - Más:
3402 90 10 - - Felületaktív készítmények:
3402 90 10 01 - - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3402 90 90 - - Mosó- és tisztítókészítmények:
3402 90 90 01 - - - Közvetlenül felhasználható készítmény (mosópor, mosogatószer stb.) a kiskereskedelemben nem szokásos módon kiszerelve
3601 3601 00 Lőpor:
3601 00 00 01 - Fekete lőpor
3601 00 00 99 - Egyéb
3602 3602 00 00 00 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
3603 3603 00 Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00 - Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90 - Más:
3603 00 90 01 - - Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99 - - Egyéb
3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00 - Tűzijátékok
3604 90 - Más:
3604 90 00 01 - - Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02 - - Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
3604 90 00 99 - - Egyéb
3808 Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10 - Rovarölők:
3808 10 20 - - Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01 - - - DDT hatóanyagú készítmények
3824 Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is), a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei:
- Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogénezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00 - - Teljesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó elegyek
3824 79 00 00 - - Másféle
3824 90 - Más:
- - Más:
3824 90 95 - - - Másféle:
3824 90 95 07 - - - - Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó keverékek
3824 90 95 08 - - - - Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogén származékot tartalmazó keverékek
4012 Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20 - Használt légabroncs:
4012 20 10 - - Polgári repüléshez:
4012 20 10 01 - - - Újrafutózható
4012 20 10 02 - - - Használt, de forgalomképes
4012 20 90 - - Más:
4012 20 90 01 - - - Újrafutózható
4012 20 90 02 - - - Használt, de forgalomképes
4203 Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10 - Ruházati cikk:
4203 10 00 01 - - Természetes bőrből
4203 10 00 02 - - Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10 - Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00 - - Fehér bundájú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00 - - Más
4303 90 00 00 - Más
4304 4304 00 Műszőrme és ebből készült áru
4304 00 00 02 - Felsőruházati cikk
4304 00 00 99 - Egyéb
4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével:
4420 10 - Kis szobor és más díszműáru fából:
4420 10 11 00 - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 10 19 00 - - Másféle fából
4420 90 - Más:
- - Intarziás és berakott famunka:
4420 90 11 00 - - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 19 00 - - - Másféle fából
- - Más:
4420 90 91 00 - - - Trópusi fából, az Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában leírtak alapján
4420 90 99 00 - - - Másféle
5311 5311 00 Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból
5311 00 10 00 - Ramiszövet
5311 00 90 - Más:
5311 00 90 01 - - Valódi kenderszövet, papírszövet
5311 00 90 99 - - Egyéb
5404 Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; szintetikus anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. szintetikus műszalma):
5404 90 - Más:
- - Polipropilénből:
5404 90 11 00 - - - Csomagoláshoz használt dekoratív szalag
5404 90 19 00 - - - Másféle
5404 90 90 00 - - Más
5405 5405 00 00 00 Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; mesterséges anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. mesterséges műszalma)
5407 5407 00 Szintetikus végtelen szálú fonalból készült szövet, beleértve az 5404 vtsz. alá tartozó anyagból készült szövetet is:
5407 20 - Szalagból vagy hasonló termékből készült szövet:
- - Polietilénből vagy polipropilénből, szélessége:
5407 20 11 00 - - - 3 m-nél kisebb
5407 20 19 00 - - - Legalább 3 m
5407 20 90 00 - - Más
- Legalább 85 tömegszázalék szintetikus végtelen szálat tartalmazó más szövet:
5407 71 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 72 00 00 - - Festett
5407 73 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 74 00 00 - - Nyomott
- 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus végtelen szálat tartalmazó, elsősorban vagy kizárólag pamuttal kevert más szövet:
5407 81 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 82 00 00 - - Festett
5407 83 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 84 00 00 - - Nyomott
- Más szövet:
5407 91 00 00 - - Fehérítetlen vagy fehérített
5407 92 00 00 - - Festett
5407 93 00 00 - - Különböző színű fonalakból
5407 94 00 00 - - Nyomott
5511 Szintetikus vagy mesterséges vágott műszálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben:
5511 10 00 00 - Legalább 85 tömegszázalék szintetikus vágott szál tartalommal
5511 20 00 00 - 85 tömegszázaléknál kevesebb szintetikus vágott szál tartalommal
5511 30 00 00 - Mesterséges vágott szálból
5602 Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
5602 10 - Tűnemez és textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez:
- - Nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt:
- - - Tűnemez:
5602 10 11 00 - - - - Jutából vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textilrost szálból
5602 10 19 00 - - - - Másféle textilanyagból
- - - A textilszálak szövedékéből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez:
5602 10 31 00 - - - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5602 10 35 00 - - - - Durva állati szőrből
5602 10 39 00 - - - - Másféle textilanyagból
5602 10 90 00 - - Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt
- Más nemez, nem impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt:
5602 21 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5602 29 - - Másféle textilanyagból:
5602 29 10 00 - - - Durva állati szőrből
5602 29 90 00 - - - Más textil anyagból
5602 90 00 00 - Más
5603 Nem szőtt textília impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:
- Végtelen mesterséges szálból:
5603 11 - - Legfeljebb 25 g/m2 tömegű:
5603 11 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 11 90 00 - - - Más
5603 12 - - 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű:
5603 12 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 12 90 00 - - - Más
5603 13 - - 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű:
5603 13 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 13 90 00 - - - Más
5603 14 - - 150 g/m2-t meghaladó tömegű:
5603 14 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 14 90 00 - - - Más
- Más:
5603 91 - - Legfeljebb 25 g/m2 tömegű:
5603 91 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 91 90 00 - - - Más
5603 92 - - 25 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 70 g/m2 tömegű:
5603 92 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 92 90 00 - - - Más
5603 93 - - 70 g/m2-t meghaladó, de legfeljebb 150 g/m2 tömegű:
5603 93 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 93 90 00 - - - Más
5603 94 - - 150 g/m2-t meghaladó tömegű:
5603 94 10 00 - - - Bevont vagy beborított
5603 94 90 00 - - - Más
5701 Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5701 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5701 10 10 - - 10 tömegszázalékot meghaladó selyem- vagy hulladékselyem-tartalommal, a burett kivételével:
5701 10 10 01 - - - Kézi csomózású
5701 10 10 02 - - - Gépi csomózású
- - Más:
5701 10 91 - - - Hosszirányban méterenként legfeljebb 350 csomót tartalmaz:
5701 10 91 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 91 02 - - - - Gépi csomózású
5701 10 93 - - - Hosszirányban méterenként 350-nél több, de legfeljebb 500 csomót tartalmaz:
5701 10 93 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 93 02 - - - - Gépi csomózású
5701 10 99 - - - Hosszirányban méterenként több mint 500 csomót tartalmaz:
5701 10 99 01 - - - - Kézi csomózású
5701 10 99 02 - - - - Gépi csomózású
5701 90 - Más textilanyagokból:
5701 90 10 - - Selyemből, selyemhulladékból a burret kivételével, szintetikus szálból, az 5605 vtsz. alá tartozó fonalból vagy fémszálat tartalmazó textilanyagból:
5701 90 10 01 - - - Kézi csomózású
5701 90 10 02 - - - Gépi csomózású
5701 90 90 - - Más textilanyagból:
5701 90 90 01 - - - Kézi csomózású
5701 90 90 02 - - - Gépi csomózású
5702 Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is:
5702 10 00 00 - Kelim, Schumacks, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg:
5702 20 00 00 - Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcinálva:
5702 31 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 31 10 00 - - - Axminster
5702 31 30 00 - - - Wilton
5702 31 90 00 - - - Más
5702 32 - - Műszálas textilanyagból:
5702 32 10 00 - - - Axminster
5702 32 90 00 - - - Más
5702 39 - - Másféle textilanyagból:
5702 39 10 00 - - - Pamutból
5702 39 90 00 - - - Más
- Más, bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 41 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5702 41 10 00 - - - Axminster
5702 41 90 00 - - - Más
5702 42 - - Műszálas textilanyagból:
5702 42 10 00 - - - Axminster
5702 42 90 00 - - - Más
5702 49 - - Másféle textilanyagból:
5702 49 10 00 - - - Pamutból
5702 49 90 00 - - - Más
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, nem konfekcionálva:
5702 51 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 52 00 00 - - Műszálas textilanyagból
5702 59 00 00 - - Másféle textilanyagból
- Más, nem bolyhos szerkezetű szőnyeg, konfekcionálva:
5702 91 00 00 - - Gyapjúból vagy finom állati szőrből
5702 92 00 00 - - Műszálas textilanyagból
5702 99 00 00 - - Másféle textilanyagból
5703 Tűzött szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is:
5703 10 - Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
5703 10 10 - - Nyomott, rojtozott:
5703 10 10 01 - - - Szövetalappal
5703 10 10 99 - - - Egyéb
5703 10 90 - - Más:
5703 10 90 01 - - - Szövetalappal
5703 10 90 99 - - - Egyéb
5703 20 - Nejlonból vagy egyéb poliamidból:
- - Nyomott, rojtozott:
5703 20 11 - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 11 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 11 99 - - - - Egyéb
5703 20 19 - - - Másféle:
5703 20 19 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 19 99 - - - - Egyéb
- - Más:
5703 20 91 - - - Négyzetes alakú, felületük legfeljebb 0,3 m2:
5703 20 91 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 91 99 - - - - Egyéb
5703 20 99 - - - Másféle:
5703 20 99 01 - - - - Szövetalappal
5703 20 99 99 - - - - Egyéb
5703 30 - Más műszálas textilanyagból:
- - Polipropilénből:
5703 30 11 - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 11 01 - - - - Szövetalappal
5703 30 11 99 - - - - Egyéb
5703 30 19 - - - Másféle:
5703 30 19 01 - - - - Szövetalappal
5703 30 19 99 - - - - Egyéb
- - Más:
- - - Nyomott-csomózott:
5703 30 51 - - - - Négyzetes alakú, felülete legfeljebb 0,3 m2:
5703 30 51 01 - - - - - Szövetalappal
5703 30 51 99 - - - - - Egyéb
5703 30 59 - - - - Másféle:
  Vissza az oldal tetejére