Időállapot: közlönyállapot (2002.XI.13.)

2002. évi XL. törvény - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról 14/14. oldal

F06.c 12 TB alapnak átadás 2 000,0 2 404,2
F06.d 22 Munkaadói járulék 104 850,7 110 524,1
F06.d 23 Munkavállalói járulék 48 058,4 50 537,4
F13.b 26 Egyéb bevétel 900,0 3 451,9
F13.b 27 Rehabilitációs hozzájárulás 2 100,0 2 499,4
F13.b 28 Visszterhes támogatások törlesztése 150,0 126,7
F04.b 31 Szakképzési hozzájárulás 11 500,0 15 808,0
F04.b 32 Szakképzési kamatmentes kölcsön visszafizetése 50,0 85,3
F13.b 33 Bérgarancia támogatás törlesztése 600,0 216,7
34 Munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggő költségvetési befizetés
F06.g 1 Munkanélküli járadékból kikerülő aktív korúak rendszeres szociális segélyezése 17 279,3 17 279,3
F06.d 2 Közcélú munkavégzés kiadásaira 10 488,2 10 488,2
F13.b 3 Munkanélküli ellátórendszer átalakításhoz kötődő igazgatási feladatok 1 270,0 1 270,0
1-34. cím összesen: 178 916,8 168 209,1 -10 707,7 194 354,4 183 249,5 -11 104,9
50 A Munkaerőpiaci Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
F13.b 1 Függő tételek (MPA) -5,5 -9,5
F13.b 6 Betétállomány változása 10 707,7 11 108,9
Összesen: 178 916,8 178 916,8 194 348,9 194 348,9
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
F14 1 Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése 1 082,0 931,5
3 Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok
F14 1 Kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése 3 394,0 3 391,6
F09 2 Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 50,0 37,6
4 Átadott pénzeszközök
1 Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése
F14 1 Kiégett kazetták átmeneti tárolójának működtetése 579,7 579,7
F14 2 RHK Kht. működtetés Püspökszilágy hulladéktároló üzemeltetésével együtt 596,9 645,1
F14 2 Önkormányzatok támogatására 575,5 454,2
F14 3 Alapkezelőnek működési célra 44,4 44,3
5 Nukleáris létesítmények befizetései
F14 1 Paksi Atomerőmű Rt. 14 877,1 14 877,1
F14 6 Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 6,5 5,8
F16 9 Egyéb bevételek 4,0
1-9. cím összesen: 6 322,5 14 883,6 8 561,1 6 084,0 14 886,9 8 802,9
50 A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
F14 1 Betétállomány változása 8 561,1 8 802,9
Összesen: 14 883,6 14 883,6 14 886,9 14 886,9

11. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
F06.c 1 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 794 845,8 806 437,0
2 Biztosítotti nyugdíjjárulék
F06.c 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 147 273,0 137 702,2
F06.c 2 Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék 27 105,0 32 075,0
3 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
F06.a 1 Rokkantsági nyugellátás 780,0 151,8
F06.c 2 Pénztártagok visszalépése 2 240,3
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 802,0 1 063,5
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 59,0 76,8
F06.c 8 Sorkatonai szolgálatot teljesítők utáni nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék 1 574,0 1 564,5
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 9 367,0 9 367,0
F06.b 2 Belügyminisztérium fejezettől 7 769,0 7 769,0
F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 1 352,0 1 352,0
F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 440,0 437,0
F06.b 5 Miniszterelnökség fejezettől 451,0 451,0
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 4 323,0 5 045,3
6 Központi költségvetési hozzájárulások
F06.e 3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülők utáni központi költségvetési térítés 16 774,0 16 773,4
F06.c 4 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására költségvetési támogatás 81 315,0 81 315,0
F06.c 5 Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás 62 176,2 51 780,3
7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
F06.c 3 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 16 290,0 18 462,5
2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
F06.b 1 Öregségi nyugdíj 795 556,4 805 716,7
F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 190 257,2 186 339,2
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 165 164,4 158 216,2
4 Egyösszegű méltányossági kifizetések
F06.b 1 Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás 100,0
4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb kiadások
F06.c 2 Postaköltségek és egyéb kiadások 2 820,0 5 046,9
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
F01.b 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 15,0 10,6 26,3
F01.b 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 10,0 15,5 60,1
F01.b 3 Postabank 1 350,0 1 329,8
1-3. cím összesen: 1 155 258,0 1 172 711,0 1 156 674,9 1 174 150,0
5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
F06.c 1 Központi hivatali szerv és igazgatási szervei 16 929,9 17 914,2
1 Működési költségvetés 1 044,0 2 406,3
1 Személyi juttatások 7 128,2 7 863,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 531,1 2 771,6
3 Dologi kiadások 4 592,2 4 112,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 147,9
6 Kamatfizetések 150,0 184,2
2 Felhalmozási költségvetés 33,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 046,9 2 976,5
2 Felújítás 215,5 98,3
3 Kölcsönök 295,0 292,4
3 Központi kezelésű előirányzatok
9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai
F06.g 2 Támogatással fedezett programrész 150,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 63,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,1
3 Dologi kiadások 41,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5
F06.g 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 373,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 283,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,1
5. cím összesen: 18 497,0 1 044,0 17 453,0 18 446,6 2 439,8 17 914,2
LXXI. fejezet összesen: 1 173 755,0 1 173 755,0 17 453,0 1 175 121,5 1 176 589,8 17 914,2
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 1 173 755,0 1 175 121,5
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 1 173 755,0 1 176 589,8
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0,0 1 468,3

12. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
F06.c 1 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék 437 990,6 439 540,7
2 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
F06.c 1 Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék 107 990,0 105 592,1
3 Egyéb járulékok és hozzájárulások
F06.c 1 Baleseti járulék 1 187,0 1 580,0
F06.c 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai 524,0 697,4
F06.c 4 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 15 387,0 14 624,5
F06.c 5 Közteherjegy után befolyt járulék 44,0 50,6
F06.c 8 Sorkatonai és polgári szolgálatot teljesítők utáni egészségbiztosítási járulék 634,0 634,0
9 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
F06.b 1 Honvédelmi Minisztérium fejezettől 215,0 215,0
F06.b 2 Belügyminisztérium fejezettől 719,0 719,0
F06.b 3 Igazságügyi Minisztérium fejezettől 118,0 118,0
F06.b 4 Pénzügyminisztérium fejezettől 21,0 21,0
F06.b 5 Miniszterelnökség fejezettől 11,0 11,0
4 Egészségügyi hozzájárulás
F06.c 1 Tételes egészségügyi hozzájárulás 185 237,0 179 299,5
F06.c 2 Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 12 880,0 15 364,9
F06.c 5 Késedelmi pótlék, bírság 3 276,0 3 934,6
6 Központi költségvetési hozzájárulások
F05.e 1 Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés 1 000,0 1 000,0
F05.e 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás 3 100,0 3 100,0
F05.e 6 Központi költségvetésből átadott pénzeszköz 69 832,0 70 588,0
F06.e 8 GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésből 32 178,4 29 240,0
7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
F05.e 1 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 380,0 542,2
F05.e 2 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 2 600,0 1 395,3
F06.c 3 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 13 586,0 13 631,7
F05.a 5 Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérülése 111,0 111,0
F05.e 7 Gyógyszertámogatás visszatérítése 80,0
F05.a 8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 350,0
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
1 Nyugellátások
F06.a 2 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 147 140,4 152 461,1
F06.b 3 Hozzátartozói nyugellátás 4 971,8 5 502,7
2 Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
F06.a 1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 954,0 12 469,7
2 Táppénz
F06.a 1 Táppénz 50 191,1 57 544,2
F06.a 2 Gyermekápolási táppénz 2 312,1 2 014,9
F06.a 3 Baleseti táppénz 3 890,3 4 646,7
3 Betegséggel kapcsolatos segélyek
F06.g 1 Külföldi gyógykezelés 478,0 737,5
F06.g 4 Egyszeri szociális segély 372,0 371,2
F06.c 4 Kártérítési járadék 1 059,0 1 129,5
F06.c 5 Baleseti járadék 3 805,0 4 248,6
F06.e 6 Gyermekgondozási díj 32 178,4 29 646,1
3 Természetbeni ellátások
1 Gyógyító-megelőző ellátás
F05.b 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 41 107,7 41 137,6
F05.c 2 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 9 543,7 9 235,1
F05.c 3 Fogászati ellátás 12 082,5 12 076,4
F05.a 4 Gondozóintézeti gondozás 8 465,3 9 500,6
F05.a 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 4 173,5 4 173,5
F05.c 6 Járóbeteg-szakellátás 60 945,4 61 260,1
F05.a 7 CT, MRI 8 032,0 7 842,1
F05.c 8 Művesekezelés 11 606,4 11 606,4
F05.e 9 Házi szakápolás 1 462,8 1 462,8
F05.a 10 Fekvőbeteg-szakellátás 250 010,6 249 944,2
F05.e 11 Működési költségelőleg 355,5
F05.e 12 Felmentés, végkielégítés 591,9 243,7
F05.e 13 Célelőirányzatok 1 520,6 1 821,8
F05.e 2 Gyógyfürdő-szolgáltatás 2 759,0 3 951,9
F05.e 3 Anyatejellátás 205,0 119,1
F05.e 4 Gyógyszertámogatás 182 000,0 179 464,9
F05.e 5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 26 596,0 25 001,9
F06.g 6 Utazási költségtérítés 2 710,0 3 836,3
7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai
F05.a 1 Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások 500,0 572,5
F05.a 2 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 128,0 107,4
4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
4 Egyéb kiadások
F06.c 1 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 645,0 810,4
F06.c 2 Postaköltség és egyéb kiadások 1 022,0 1 345,3
3 Vagyongazdálkodás
1 Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés
F01.b 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon 11,0 132,0 7,8 14,6
F01.b 2 Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) 20,0 50,0 24,7 850,9
F01.b 3 Postabank 532,0 532,0
1-3. cím összesen 882 378,0 889 633,0 896 850,7 882 876,0
5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok
F06.c 1 Központi hivatali szerv és intézményei 15 216,5 16 082,3
1 Működési költségvetés 280,4 863,5
1 Személyi juttatások 6 413,0 7 054,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 348,7 2 542,8
3 Dologi kiadások 4 311,9 3 891,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 2,5
6 Kamatfizetések 280,0 347,4
2 Felhalmozási költségvetés 333,9
1 Intézményi beruházási kiadások 1 377,3 1 233,6
2 Felújítás 190,0 94,9
3 Kölcsönök 566,0 521,9 35,9
F06.c 2 Igazgatási szervek 1 696,2 1 883,6
1 Működési költségvetés 19,6 418,7
1 Személyi juttatások 1 008,4 1 235,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,5 440,4
3 Dologi kiadások 274,9 521,0
2 Felhalmozási költségvetés 159,0
1 Intézményi beruházási kiadások 70,0 217,9
2 Felújítás 20,0 10,8
3 Kölcsönök 0,9 0,1
3 Központi kezelésű előirányzatok
9 EU-hoz való csatlakozás társadalombiztosítási nemzeti programjai és kormányzati feladatai
F05.e 2 Támogatással fedezett programrész 96,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 58,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 37,5
F06.g 10 Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata 308,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 231,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 76,5
5. cím összesen: 17 617,0 300,0 17 317,0 18 115,8 1 811,1 17 965,9
LXXII. fejezet összesen 899 995,0 889 933,0 17 317,0 914 966,5 884 687,1 17 965,9
KIADÁSI FŐÖSSZEG: 899 995,0 914 966,5
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 889 933,0 884 687,1
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -10 062,0 -30 279,4

13. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének 2001. évi végrehajtásának mérlege

Millió forintban
BEVÉTELEK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés KIADÁSOK 2001. évi törvényi módosított előirányzat 2001. évi teljesítés
ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI
Társadalombiztosítási járulékbevételek 1 232 836,4 1 245 977,7 Nyugellátások
Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok 283 148,0 277 761,4 Öregségi nyugdíj 795 556,4 805 716,7
Egyéb járulékok és hozzájárulások 40 674,0 40 751,3 Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj 337 397,6 338 800,3
Egészségügyi hozzájárulás 198 117,0 194 664,4 Hozzátartozói nyugellátás 170 136,2 163 718,9
Késedelmi pótlék, bírság 7 599,0 8 979,9 Méltányossági kifizetések 100,0
Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz 230 097,2 220 456,7 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 103 239,9 112 808,4
Központi költségvetési hozzájárulások 36 278,4 33 340,0 Természetbeni ellátások 624 795,9 623 358,3
Egyéb bevételek 33 397,0 34 142,7 Egyéb kiadások 4 487,0 7 202,6
Összesen: 2 062 147,0 2 056 074, 1 Összesen: 2 035 713,0 2 051 605,2
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 197,0 951,9 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 1 923,0 1 920,4
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 1 344,0 4 250,9 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
- saját bevétellel fedezett kiadásai 1 344,0 4 250,9
- támogatással fedezett kiadásai 34 770,0 32 311,5
Összesen: 36 114,0 36 562,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 2 063 688,0 2 061 276,9 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 2 073 750,0 2 090 088,0
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA: 10 062,0 28 811,1

14. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai, tartalékfeltöltése

Millió forintban
Megnevezés 2001. évi
előirányzat
2001. évi
módosított
előirányzat
2001. évi
teljesítés
I. A hozzárendelt vagyont csökkentő kiadások 85 500,0 49 500,0 18 097,5
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. törvény alapján 33 500,0 33 500,0 9 493,5
a) a hozzárendelt vagyon értékesítése előkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok] 10 000,0 10 000,0 959,7
b) vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont] 4 000,0 4 000,0 1 071,4
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont], forrásátadás, kamatátvállalás 4 000,0 4 000,0 2 323,1
d) az ÁPV Rt. működési költségei [23. § (1) bek. h) pont] 5 500,0 5 500,0 4 500,0
e) alacsony kamatozású államadósság törlesztése E-hitelből és kárpótlási jegy bevonása [23. § (1) bek. i) pont] 10 000,0 10 000,0 639,3
2. Ráfordítások egyéb kötelezettségek alapján 52 000,0 16 000,0 8 604,0
a) osztalékbefizetési kötelezettség a központi költségvetés felé [2001. évi költségvetési törvény 6. § (2) bek.] 36 000,0 0,0 0,0
b) az ÁPV Rt. és a jogelődök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 4 000,0 4 000,0 2 159,2
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása 1 000,0 1 000,0 308,5
d) a HM-től átvételre kerülő vagyonelemekkel kapcsolatos megelőlegezési költségek [2001. évi költségvetési törvény 6. § (3) bek.], továbbá e vagyonelemek kezelésével és értékesítésével kapcsolatos ráfordítások 3 000,0 3 000,0 1 106,3
- ebből: a vagyonátvétel megelőlegezési költségei 500,0 500,0 0,0
e) egyéb kötelezettség [RFH Rt., Áht. 109/G. § (6) bek. szerinti kifizetések] 8 000,0 8 000,0 5 030,0
II. A hozzárendelt vagyon változását nem eredményező kiadások 95 000,0 95 000,0 32 822,3
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések [1995. évi XXXIX. törvény 23. § (1) bek. g) pont] 20 000,0 20 000,0 1 617,1
2. Vagyontárgyak vásárlása 12 000,0 12 000,0 6 096,3
3. Fejlesztési projektek 18 000,0 18 000,0 0,0
4. Üzleti célú befektetések 15 000,0 15 000,0 13 186,9
5. Privatizációs tartalék feltöltése 30 000,0 30 000,0 11 922,0
Ráfordítások összesen 180 500,0 144 500,0 50 919,8

  Vissza az oldal tetejére