Időállapot: közlönyállapot (2019.VII.23.)

2019. évi LXXI. törvény - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 2/10. oldal

6 Beruházások 784,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0
23. cím összesen: 10 221,0 11 025,0 804,0
24 Nemzeti Választási Iroda
1 Nemzeti Választási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 659,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116,7
3 Dologi kiadások 439,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 50,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 458,0
2 A választási rendszerek működtetése 1 200,0 300,0
24. cím összesen: 2 873,3 350,0
25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 694,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131,6
3 Dologi kiadások 311,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 21,0
25. cím összesen: 1 137,2 21,0
I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 141 561,9 14 900,0 -126 661,9
Hazai felhalmozási költségvetés 9 275,2 0,0 - 9 275,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
I. fejezet összesen 150 837,1 14 900,0 -135 937,1

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
II. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 841,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 152,0
3 Dologi kiadások 428,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,6
7 Felújítások 3,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 467,0
2 Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 73,0
3 Államfői Protokoll kiadásai
1 Államfői Protokoll kiadásai 449,5
4 Fejezeti tartalék 26,3
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 438,0 0,0 -2 438,0
Hazai felhalmozási költségvetés 56,6 0,0 -56,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
II. fejezet összesen 2 494,6 0,0 -2 494,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
III. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 250,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 249,8
3 Dologi kiadások 459,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 70,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 2 003,4 0,0 -2 003,4
Hazai felhalmozási költségvetés 70,0 0,0 -70,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
III. fejezet összesen 2 073,4 0,0 -2 073,4

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IV. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 897,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157,9
3 Dologi kiadások 342,5
5 Egyéb működési célú kiadások 4,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 205,5
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 1 401,9 0,0 -1 401,9
Hazai felhalmozási költségvetés 205,5 0,0 -205,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IV. fejezet összesen 1 607,4 0,0 -1 607,4

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
V. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Állami Számvevőszék 17,0 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8 105,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 562,6
3 Dologi kiadások 1 104,7
5 Egyéb működési célú kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 520,5
7 Felújítások 36,8
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 10 774,3 17,0 -10 757,3
Hazai felhalmozási költségvetés 557,3 3,0 -554,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
V. fejezet összesen 11 331,6 20,0 -11 311,6

VI. BÍRÓSÁGOK

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Bíróságok 2 066,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73 801,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 924,5
3 Dologi kiadások 18 527,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6 519,8
7 Felújítások 266,0
2 Kúria 192,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 830,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 552,0
3 Dologi kiadások 287,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 46,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
2 Igazságszolgáltatás beruházásai 5 583,0
3 Igazságszolgáltatás működtetése 1 561,9
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 112 499,6 2 258,1 -110 241,5
Hazai felhalmozási költségvetés 12 414,8 0,0 -12 414,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VI. fejezet összesen 124 914,4 2 258,1 -122 656,3

VIII. ÜGYÉSZSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
VIII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Ügyészségek 37,0 65,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 36 038,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 378,3
3 Dologi kiadások 4 303,2
5 Egyéb működési célú kiadások 6,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 2 699,6
7 Felújítások 30,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 30,0
VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 46 756,7 37,0 -46 719,7
Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
VIII. fejezet összesen 49 556,3 102,0 -49 454,3

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
IX. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 173 601,4
2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 191 479,9
3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 163 672,8
4 A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 82 482,2
5 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 743,1
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása 36 354,2
2 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása 21 941,1
3 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 26 669,5
3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 28 102,5
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 710 944,2 0,0 -710 944,2
Hazai felhalmozási költségvetés 28 102,5 0,0 -28 102,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
IX. fejezet összesen 739 046,7 0,0 -739 046,7

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
X. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1 080,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 978,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 705,8
3 Dologi kiadások 1 960,4
5 Egyéb működési célú kiadások 10,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 51,6
2 Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 506,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102,1
3 Dologi kiadások 95,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 7,6
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 257,0
2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 490,0
4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 120,0
10 Igazságügyi regionális együttműködés 15,0
17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0
18 Jogi segítségnyújtás 249,0
19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 10,0
20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 100,0
27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 60,0
28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 6 000,0
25 Fejezeti általános tartalék 71,3
X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 14 850,6 1 080,2 -13 770,4
Hazai felhalmozási költségvetés 59,2 0,0 -59,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
X. fejezet összesen 14 909,8 1 080,2 -13 829,6

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XI. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Miniszterelnökség igazgatása 1 308,5 1,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13 361,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 294,6
3 Dologi kiadások 8 684,1
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41,0
5 Egyéb működési célú kiadások 36,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 855,0
7 Felújítások 221,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,4
3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet 4,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 816,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 170,0
3 Dologi kiadások 334,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 38,0
5 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 029,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 565,5
3 Dologi kiadások 907,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 68,3
7 Nemzeti Örökség Intézete 140,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 641,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104,8
3 Dologi kiadások 1 496,6
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 6,5
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 41 635,5 8,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 155 285,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 208,2
3 Dologi kiadások 28 014,2
5 Egyéb működési célú kiadások 897,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 4 675,0
7 Felújítások 2 269,6
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 406,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 495,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 350,4
3 Dologi kiadások 6 079,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 230,8
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 270,4
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 10,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 401,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70,7
3 Dologi kiadások 143,8
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 74,1
7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 580,0 20,0
8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 814,2 10,0
9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása 70,0
10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 430,0 20,0
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 986,0
2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése 3 981,3
3 Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 4 199,6
4 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása 2 426,4
5 Kemény Ferenc Program 9 600,0
6 Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése 0,6 1 077,2
8 A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi, és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 5 000,0
10 Új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósításának támogatása 35 000,0
11 Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása 10,5 3 489,5
13 Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházása 2 500,0
17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 590,0
18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 200,0 20,0
19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 140,0 10,0
26 Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok 1 016,5
28 Üldözött keresztények segítésének feladatai
1 Ösztöndíjprogram támogatása 920,0
3 Hungary Helps Program 3 000,0
5 Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 300,0
29 Nemzeti Együttműködési Alap 7 723,2
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 3 172,6
2 Hittanoktatás támogatása 3 600,0
3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 13 513,6
4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 19 330,0
5 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak 2 600,0
6 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye 420,0
7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 0,5 7 300,1
8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 810,0
9 Vallási közösségek támogatása 81,2 40,0
10 Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása 300,0
12 Egyházi személyek eszközellátásának támogatása 200,0
13 Görögkatolikus Metropólia támogatása 300,0 3 050,0
16 Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása 800,0
17 A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása 500,0
28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 12 000,0
31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
1 Nemzetiségi támogatások 3 388,3 650,0
2 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 1 704,9
3 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása 1 159,7
4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 294,7 1 946,0
5 A hazai nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támogatása 1 640,0
35 Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok 6 000,0
37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése 296,2 56,0
38 Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok 585,6 101,3
39 Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése 124,2 23,9
41 Magyar Falu Program
1 Falusi Útalap 50 000,0
2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása 40 000,0
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
1 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása 820,0
2 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támogatása 4 740,0 1 000,0
3 Kertész Imre Intézet működésével és feladatellátásával kapcsolatos kiadások 650,0
43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 83,0 419,1
44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 114,9 24,0
45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 79,8
47 Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatása 1 200,0
48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 49,4
49 Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások 500,0
50 Határontúli műemlék-felújítási program 36,7 463,3
55 Területrendezési feladatok 49,3
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
1 Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 246,3
2 Helikon Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 356,6
5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 5,3
6 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatatok ellátásának támogatása 974,9 25,4
7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 2 575,5 947,2
9 Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 4 767,7 194,7
58 Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása 3,7
59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 5 000,0
60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok 714,4
63 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 200,0
66 Kormányablak program megvalósítása 35,3 63,0
68 Károlyi József Alapítvány támogatása 60,0
73 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 20,0
74 Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása 50,0
75 Nemzeti Hauszmann Terv 11 196,6
76 AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása 200,0
78 Modern Városok Program 85 000,0
80 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása 250,9
81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 648,5 1 400,0
86 Népi Építészeti Program 110,2 1 389,8
88 Nemzeti Kastélyprogram 3,3 1 128,2
90 Nemzeti Várprogram 1,1 460,0
92 Habsburg Ottó Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 400,0
93 Településképi- és Okos Város feladatok 60,0
94 Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok 3 150,0
95 Magyarország Barátai Alapítvány támogatása 200,0
2 Fejezeti általános tartalék 1 994,3
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 5 210,0 200,0
5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 10,0
7 Európai uniós fejlesztési programok
1 EU utazási költségtérítések 340,0 340,0
32 Központi kezelésű előirányzatok
4 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 2 145,3
5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése 77 000,0
2 PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése 10 000,0
7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás 200,0
4 Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató NKft. működéséhez szükséges hozzájárulás 50,0
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 360 714,8 45 504,7 -315 210,1
Hazai felhalmozási költségvetés 398 436,1 9,4 -398 426,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 340,0 340,0 0,0
XI. fejezet összesen 759 490,9 45 854,1 -713 636,8

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM

millió forintban
Cím
szám
Al-
cím
szám
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
szám
Elő-
ir.
csop.
Kie-
melt
előir.
Cím
név
Al-
cím
név
Jog-
cím-
csop.
Jog-
cím
név
Elő-
ir.
csop.
XII. FEJEZET 2020. évi előirányzat
szám szám szám név név Kiemelt előirányzat neve Működési kiadás Működési bevétel Felhalmo-
zási kiadás
Felhalmo-
zási bevétel
1 Agrárminisztérium igazgatása 129,0 15,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 260,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 158,0
3 Dologi kiadások 1 935,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 60,7
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,0
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10 469,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 6 405,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 184,3
3 Dologi kiadások 6 114,4
5 Egyéb működési célú kiadások 1 646,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 005,7
7 Felújítások 280,0
4 Ménesgazdaságok 2 996,3 33,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 686,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137,4
3 Dologi kiadások 2 791,1
5 Egyéb működési célú kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 283,7
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 204,0 5,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 18 082,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 009,7
3 Dologi kiadások 4 356,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 120,3
5 Egyéb működési célú kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 1 661,5
7 Felújítások 29,0
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 155,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 445,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79,0
3 Dologi kiadások 157,0
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 0,5
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 2 116,6 6,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 215,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 588,7
3 Dologi kiadások 2 269,6
5 Egyéb működési célú kiadások 0,9
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 69,6
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 185,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 765,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 143,1
3 Dologi kiadások 591,7
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 240,0
12 Országos Meteorológiai Szolgálat 1 239,7 3,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 076,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 203,2
3 Dologi kiadások 564,2
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 53,4
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0
14 Nemzeti park igazgatóságok 6 047,8 23,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7 346,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 254,2
3 Dologi kiadások 4 483,3
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 461,5
7 Felújítások 29,2
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,2
17 Nemzeti Földügyi Központ
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 325,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 245,5
3 Dologi kiadások 622,1
2 Felhalmozási költségvetés
6 Beruházások 130,4
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
1 Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása 54,0
2 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása 453,9
3 Környezetvédelmi pályázatok támogatása 622,8
8 A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei 570,1 25,0
9 Természetvédelmi kártalanítás 570,2 25,0
10 Természetvédelmi pályázatok támogatása 900,6 333,0
14 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában 81,0
15 Környezeti elemek védelme 223,2
21 Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások 91,8 4,0
40 Bükki Csillagda megvalósítása 179,8
3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrár-tudásátadás támogatása 72,3
4 Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása 518,9
5 Tanyafejlesztési Program 47,8 1 657,4
6 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása 490,5
8 Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása 110,0
  Vissza az oldal tetejére