Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2006. évi CXXXV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2006. évi CXXXIV. törvény
a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
2006. évi CXXXIII. törvény
a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról
2006. évi CXXXII. törvény
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi CXXXI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2006. évi CXXX. törvény
a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről
2006. évi CXXIX. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2006. évi CXXVIII. törvény
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2006. évi CXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről
2006. évi CXXVI. törvény
a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi CXXV. törvény
az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló 1999. június 21-ei megállapodás, valamint az ahhoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi CXXIV. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről
2006. évi CXXIII. törvény
a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről
2006. évi CXXII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról
2006. évi CXXI. törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2006. évi CXX. törvény
az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
2006. évi CXIX. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2006. évi CXVIII. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2006. évi CXVII. törvény
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2006. évi CXVI. törvény
az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről
2006. évi CXV. törvény
egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról
2006. évi CXIV. törvény
egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
2006. évi CXIII. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2006. évi CXII. törvény
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról
2006. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról
2006. évi CX. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2006. évi CIX. törvény
a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról
2006. évi CVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi CVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
2006. évi CVI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2006. évi CV. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról
2006. évi CIV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról
2006. évi CIII. törvény
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a migránsok szárazföldön, légi úton és tengeren történő csempészete elleni fellépésről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2006. évi CII. törvény
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2006. évi CI. törvény
az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
2006. évi XCIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
2006. évi XCVIII. törvény
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
2006. évi XCVII. törvény
az egészségügyben működő szakmai kamarákról
2006. évi XCVI. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
2006. évi XCV. törvény
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2006. évi XCIV. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról
2006. évi XCIII. törvény
a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2006. évi XCII. törvény
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról
2006. évi XCI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XC. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi LXXXIX. törvény
az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös segítségnyújtásról és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi LXXXVIII. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről
2006. évi LXXXVII. törvény
egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
2006. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról
2006. évi LXXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
2006. évi LXXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
2006. évi LXXXIII. törvény
az Európai Védelmi Ügynökség és annak személyzete részére biztosított kiváltságokról és mentességekről szóló, az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői határozatának kihirdetéséről
2006. évi LXXXII. törvény
a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi LXXXI. törvény
az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben, 2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi LXXX. törvény
az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2006. május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi LXXVIII. törvény
az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezmények egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról szóló, Genfben, 2006. június 19-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyvének (III. Jegyzőkönyv) kihirdetéséről
2006. évi LXXVII. törvény
a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi LXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi LXXV. törvény
az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2006. évi LXXIV. törvény
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról
2006. évi LXXIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2006. évi LXXII. törvény
a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról
2006. évi LXXI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2006. évi LXX. törvény
az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról
2006. évi LXIX. törvény
az európai szövetkezetről
2006. évi LXVIII. törvény
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
2006. évi LXVII. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2006. évi LXVI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2006. évi LXV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2006. évi LXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról
2006. évi LXIII. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
2006. évi LXII. törvény
az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi LXI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2006. évi LX. törvény
a házipénztár adóról
2006. évi LIX. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
2006. évi LVIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2006. évi LVII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
2006. évi LVI. törvény
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
2006. évi LV. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
2006. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2006. évi LIII. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2006. évi LII. törvény
a polgárőrségről
2006. évi LI. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2006. évi L. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2006. évi XLIX. törvény
a lobbitevékenységről
2006. évi XLVIII. törvény
a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról
2006. évi XLVII. törvény
az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról
2006. évi XLVI. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2006. évi XLV. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2006. évi XLIV. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
2006. évi XLIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról
2006. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szánában, 2004. január 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi XLI. törvény
a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2006. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról és a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, 1994. december 1-jén aláírt szerződések módosításáról szóló szerződések kihirdetéséről
2006. évi XXXIX. törvény
az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létrehozásáról szóló, Hágában, 1993. június 23. napján kelt Egyezmény és 2002. december 17-én kelt Módosító Okiratának kihirdetéséről
2006. évi XXXVIII. törvény
a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
2006. évi XXXVI. törvény
a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv, a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi XXXV. törvény
a villamos energia árszabályozását érintő egyes törvények módosításáról
2006. évi XXXIV. törvény
egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról
2006. évi XXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XXXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról, Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi XXXI. törvény
a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi XXX. törvény
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi XXIX. törvény
a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2006. évi XXVIII. törvény
a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XXVII. törvény
a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról
2006. évi XXVI. törvény
a földgáz biztonsági készletezéséről
2006. évi XXV. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
2006. évi XXIV. törvény
a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2006. évi XXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról
2006. évi XXII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2006. évi XXI. törvény
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról
2006. évi XX. törvény
a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról
2006. évi XIX. törvény
a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2006. évi XVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2006. évi XVI. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
2006. évi XV. törvény
az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv, és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2006. évi XIV. törvény
az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
2006. évi XIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2006. évi XII. törvény
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
2006. évi XI. törvény
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
2006. évi X. törvény
a szövetkezetekről
2006. évi IX. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2006. évi VIII. törvény
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról
2006. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
2006. évi VI. törvény
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2006. évi IV. törvény
a gazdasági társaságokról
2006. évi III. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
2006. évi II. törvény
a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2006. évi I. törvény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!