Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
61/2015. (XII. 16.) OGY határozat
a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február - 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról
60/2015. (XII. 16.) OGY határozat
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról
59/2015. (XII. 16.) OGY határozat
az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában („MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
58/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
57/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
56/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
55/2015. (XI. 6.) OGY határozat
az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
54/2015. (XI. 6.) OGY határozat
a legfőbb ügyésznek az ügyészség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
53/2015. (XI. 6.) OGY határozat
a Kúria elnökének a Kúria 2014. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról
52/2015. (XI. 6.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2014. évi beszámolója elfogadásáról
51/2015. (XI. 6.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 32/2014. (VII. 8.) OGY határozat módosításáról
50/2015. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
49/2015. (XI. 6.) OGY határozat
a Magyar Szórvány Napjáról
48/2015. (X. 21.) OGY határozat
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2015. január 1. és 2015. január 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
47/2015. (X. 21.) OGY határozat
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
46/2015. (X. 21.) OGY határozat
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
45/2015. (X. 21.) OGY határozat
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
44/2015. (X. 21.) OGY határozat
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 2011. május 31. és 2011. december 31. közötti üzleti évéről szóló beszámoló elfogadásáról
43/2015. (X. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
42/2015. (X. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
41/2015. (X. 13.) OGY határozat
a Hungarikum Bizottság négy tagjának delegálásáról
40/2015. (X. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
39/2015. (IX. 22.) OGY határozat
Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38/2015. (IX. 22.) OGY határozat
Németh Szilárd István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
37/2015. (IX. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
36/2015. (IX. 22.) OGY határozat
Üzenet az Európai Unió vezetőinek
35/2015. (VII. 7.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
34/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról
33/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
32/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
31/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázati szándék támogatásáról
30/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról
29/2015. (VII. 7.) OGY határozat
a bújtatott pártfinanszírozás megelőzéséről és az Európai Unió intézményei iránti bizalom megóvásáról
28/2015. (VI. 17.) OGY határozat
a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat
a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
26/2015. (VI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
25/2015. (V. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
24/2015. (V. 14.) OGY határozat
dr. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
23/2015. (V. 14.) OGY határozat
Hende Csaba országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
22/2015. (V. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
21/2015. (V. 4.) OGY határozat
a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról
20/2015. (V. 4.) OGY határozat
a magyar védőnők napjáról
19/2015. (IV. 17.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
18/2015. (IV. 17.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
17/2015. (IV. 17.) OGY határozat
a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről
16/2015. (IV. 7.) OGY határozat
a Bethlen Gábor Alap 2013. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
15/2015. (IV. 7.) OGY határozat
az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.)
14/2015. (IV. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
13/2015. (III. 24.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
12/2015. (III. 24.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
11/2015. (III. 24.) OGY határozat
az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
10/2015. (III. 24.) OGY határozat
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
9/2015. (III. 24.) OGY határozat
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
8/2015. (III. 24.) OGY határozat
az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (MINUSCA) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
7/2015. (III. 24.) OGY határozat
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1070/2014. (II. 19.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról
6/2015. (III. 24.) OGY határozat
az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
5/2015. (III. 20.) OGY határozat
a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat módosításáról
4/2015. (III. 20.) OGY határozat
II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról
3/2015. (III. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról
2/2015. (II. 19.) OGY határozat
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1/2015. (II. 19.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!