Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
104/2013. (XII. 20.) OGY határozat
az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról
103/2013. (XII. 20.) OGY határozat
a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról
102/2013. (XII. 18.) OGY határozat
az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
101/2013. (XII. 12.) OGY határozat
az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról
100/2013. (XII. 4.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
99/2013. (XI. 29.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
98/2013. (XI. 27.) OGY határozat
a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2011. február-2013. február) szóló beszámoló elfogadásáról
97/2013. (XI. 27.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
96/2013. (XI. 21.) OGY határozat
a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak megválasztásáról szóló 96/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról
95/2013. (XI. 20.) OGY határozat
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
94/2013. (XI. 20.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
93/2013. (XI. 20.) OGY határozat
dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
92/2013. (XI. 8.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
91/2013. (XI. 8.) OGY határozat
a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
90/2013. (X. 22.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese megválasztásáról
89/2013. (X. 22.) OGY határozat
a Kúria 2012. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
88/2013. (X. 22.) OGY határozat
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2012. évi beszámolója elfogadásáról
87/2013. (X. 22.) OGY határozat
az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezet vonatkozásában a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatáról, valamint az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról
86/2013. (X. 17.) OGY határozat
a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY határozat hatályon kívül helyezéséről
85/2013. (X. 16.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
84/2013. (X. 16.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
83/2013. (X. 16.) OGY határozat
Ferenczi Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
82/2013. (X. 16.) OGY határozat
dr. Rubovszky György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
81/2013. (X. 16.) OGY határozat
a Bethlen Gábor Alap 2012. évi tevékenységéről és működéséről szóló jelentés elfogadásáról
80/2013. (X. 16.) OGY határozat
a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020
79/2013. (X. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
78/2013. (X. 1.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
77/2013. (X. 1.) OGY határozat
a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
76/2013. (X. 1.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
75/2013. (IX. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
74/2013. (IX. 19.) OGY határozat
Zagyva György Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
73/2013. (IX. 19.) OGY határozat
Balogh József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
72/2013. (IX. 19.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosa megválasztásáról
71/2013. (IX. 10.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló 95/2010. (X. 15.) OGY határozat módosításáról
70/2013. (VII. 9.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
69/2013. (VII. 5.) OGY határozat
a Magyarországot megillető egyenlő elbánásról
68/2013. (VI. 26.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
67/2013. (VI. 26.) OGY határozat
a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról
66/2013. (VI. 26.) OGY határozat
a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
65/2013. (VI. 26.) OGY határozat
a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem, jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról
64/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
63/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Selmeczi Gabriella országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
62/2013. (VI. 20.) OGY határozat
Sebestyén László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
61/2013. (VI. 20.) OGY határozat
dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
60/2013. (VI. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
59/2013. (VI. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
58/2013. (VI. 18.) OGY határozat
a 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról
57/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Vágó Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
56/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Szabó Rebeka országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Szilágyi László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
53/2013. (VI. 12.) OGY határozat
dr. Szél Bernadett országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
52/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Scheiring Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
51/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Rubi Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
50/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Jávor Benedek országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
49/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Karácsony Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
48/2013. (VI. 12.) OGY határozat
dr. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
47/2013. (VI. 12.) OGY határozat
Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
46/2013. (VI. 12.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
45/2013. (VI. 12.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
44/2013. (VI. 12.) OGY határozat
a 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításához történő hozzájárulásról
43/2013. (V. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
42/2013. (V. 29.) OGY határozat
az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről
41/2013. (V. 27.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről
40/2013. (V. 27.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
39/2013. (V. 16.) OGY határozat
dr. Daher Pierre országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
38/2013. (V. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
37/2013. (V. 16.) OGY határozat
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolójának elfogadásáról
36/2013. (V. 16.) OGY határozat
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
35/2013. (V. 16.) OGY határozat
a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
34/2013. (V. 9.) OGY határozat
Viviane Reding, az Európai Bizottság jogérvényesülés, alapvető jogok és uniós polgárság biztosának a Tobin-ügyben tett lépéseivel kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról
33/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
32/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
31/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
30/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
29/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
28/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
27/2013. (IV. 25.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
26/2013. (IV. 25.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
25/2013. (IV. 18.) OGY határozat
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
24/2013. (IV. 18.) OGY határozat
a Gárdonyi Géza emléknapról
23/2013. (IV. 12.) OGY határozat
a Finnugor Nyelvrokonsággal Rendelkező Népek Napjáról
22/2013. (III. 28.) OGY határozat
dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
21/2013. (III. 28.) OGY határozat
Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
20/2013. (III. 28.) OGY határozat
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
19/2013. (III. 28.) OGY határozat
a 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlatváltozási Programról szóló jelentés elfogadásáról
18/2013. (III. 28.) OGY határozat
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról
17/2013. (III. 28.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról
16/2013. (III. 19.) OGY határozat
a birkózás sportág a nyári olimpiai játékok programján való megőrzésének támogatásáról
15/2013. (III. 19.) OGY határozat
a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
14/2013. (III. 19.) OGY határozat
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
13/2013. (III. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
12/2013. (III. 7.) OGY határozat
a határon túli magyarokra vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
11/2013. (III. 7.) OGY határozat
a Magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési (NEFE) Politika ügyében
10/2013. (III. 5.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról
9/2013. (III. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
8/2013. (III. 5.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
7/2013. (II. 21.) OGY határozat
az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés elfogadásáról
6/2013. (II. 21.) OGY határozat
a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló jelentés elfogadásáról
5/2013. (II. 20.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
4/2013. (II. 20.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3/2013. (II. 20.) OGY határozat
Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2/2013. (II. 20.) OGY határozat
Orbán Viktor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1/2013. (II. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!