Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Alkotmány 2010. július 6-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Alkotmány 2010. július 6-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Alkotmány 2010. július 5-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
Alkotmány 2010. május 25-i módosítása
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2010. évi CLXXXV. törvény
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
2010. évi CLXXXIV. törvény
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról
2010. évi CLXXXIII. törvény
egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról
2010. évi CLXXXII. törvény
a Bethlen Gábor Alapról
2010. évi CLXXXI. törvény
az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi CLXXX. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény, valamint egyes törvények ezzel összefüggő módosításáról
2010. évi CLXXIX. törvény
az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXXVIII. törvény
a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról
2010. évi CLXXVII. törvény
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2010. évi CLXXVI. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2010. évi CLXXV. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2010. évi CLXXIV. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2010. évi CLXXIII. törvény
az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXXII. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXXI. törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXX. törvény
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2010. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
2010. évi CLXVIII. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLXVII. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
2010. évi CLXVI. törvény
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről
2010. évi CLXV. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2010. évi CLXIV. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
2010. évi CLXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2010. évi CLXII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
2010. évi CLXI. törvény
egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLX. törvény
egyes állami tulajdonú szakosított hitelintézetekre vonatkozó törvények módosításáról
2010. évi CLIX. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CLVIII. törvény
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
2010. évi CLVII. törvény
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
2010. évi CLVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül helyezéséről
2010. évi CLV. törvény
a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
2010. évi CLIV. törvény
a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról
2010. évi CLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2010. évi CLII. törvény
egyes törvényeknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról
2010. évi CLI. törvény
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államközösség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodásban Szerződő Félként való részvételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2010. évi CL. törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
2010. évi CXLIX. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
2010. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CXLVII. törvény
egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról
2010. évi CXLVI. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetéséről
2010. évi CXLV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2010. évi CXLIV. törvény
az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdéseiről
2010. évi CXLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
2010. évi CXLII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. számú törvény módosításáról
2010. évi CXLI. törvény
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról
2010. évi CXL. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2010. évi CXXXIX. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról
2010. évi CXXXVIII. törvény
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról
2010. évi CXXXVII. törvény
a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2010. évi CXXXVI. törvény
az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról
2010. évi CXXXV. törvény
egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2010. évi CXXXIV. törvény
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2010. évi CXXXIII. törvény
a Tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. április 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi CXXXII. törvény
a Magyar Köztársaság és a San Marino Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelemadók területén Rómában, 2009. szeptember 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi CXXXI. törvény
a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
2010. évi CXXX. törvény
a jogalkotásról
2010. évi CXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területének Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 2010. május 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi CXXVIII. törvény
az Európai Unióról szóló Szerződéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv, valamint a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló, Athénban 2003. április 16-án aláírt szerződés helyesbítéséről szóló ötödik, illetve hatodik helyesbítő jegyzőkönyv kihirdetéséről
2010. évi CXXVII. törvény
a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról
2010. évi CXXVI. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
2010. évi CXXV. törvény
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
2010. évi CXXIV. törvény
az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról
2010. évi CXXIII. törvény
az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról
2010. évi CXXII. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
2010. évi CXXI. törvény
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
2010. évi CXX. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
2010. évi CXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2010. évi CXVIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
2010. évi CXVII. törvény
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
2010. évi CXVI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi CXV. törvény
a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi CXIV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi CXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2010. évi CXII. törvény
az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2010. évi CXI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás és annak módosításainak kihirdetéséről
2010. évi CX. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és együttműködési megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2010. évi CIX. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2010. évi CVIII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Grúzia közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2010. évi CVII. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Azerbajdzsán közötti partnerség létrehozásáról szóló Partnerségi és Együttműködési Megállapodás, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2010. évi CVI. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevételéről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2010. évi CV. törvény
az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény módosításáról
2010. évi CIV. törvény
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
2010. évi CIII. törvény
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
2010. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
2010. évi CI. törvény
a magán-nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról
2010. évi C. törvény
a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról
2010. évi XCIX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2010. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
2010. évi XCVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
2010. évi XCVI. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról
2010. évi XCV. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról
2010. évi XCIV. törvény
az egyes ágazatokat terhelő különadóról
2010. évi XCIII. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról
2010. évi XCII. törvény
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2010. évi XCI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XC. törvény
egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról
2010. évi LXXXIX. törvény
egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról
2010. évi LXXXVIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2010. évi LXXXVII. törvény
a Nemzeti Földalapról
2010. évi LXXXVI. törvény
a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
2010. évi LXXXV. törvény
a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról
2010. évi LXXXIV. törvény
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról
2010. évi LXXXIII. törvény
sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról
2010. évi LXXXII. törvény
a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról
2010. évi LXXXI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2010. évi LXXX. törvény
a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény módosításáról
2010. évi LXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
2010. évi LXXVIII. törvény
a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
2010. évi LXXVII. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2010. évi LXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény módosításáról
2010. évi LXXV. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról
2010. évi LXXIV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2010. évi LXXIII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2010. évi LXXII. törvény
az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról
2010. évi LXXI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2010. évi LXX. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
2010. évi LXIX. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2010. évi LXVIII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2010. évi LXVII. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról
2010. évi LXVI. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
2010. évi LXV. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról
2010. évi LXIV. törvény
a közbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetési szabályok módosításáról
2010. évi LXIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2010. évi LXII. törvény
a kisebbségi önkormányzati képviselők számának csökkentése érdekében szükséges törvények módosításáról
2010. évi LXI. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2010. évi LX. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2010. évi LIX. törvény
az egyes elektronikus eljárások módosításáról
2010. évi LVIII. törvény
a kormánytisztviselők jogállásáról
2010. évi LVII. törvény
a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2010. évi LVI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2010. évi LV. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
2010. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
2010. évi LIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról
2010. évi LII. törvény
az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
2010. évi LI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2010. évi L. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
2010. évi XLIX. törvény
a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2010. évi XLVIII. törvény
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
2010. évi XLVII. törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2010. évi XLVI. törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
2010. évi XLV. törvény
a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről
2010. évi XLIV. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
2010. évi XLIII. törvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
2010. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
2010. évi XLI. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség Gazdasági Partnerségi Megállapodásában részt vevő államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló átmeneti megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XL. törvény
egyes rendészeti és migrációs tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes törvényeknek a Vízuminformációs Rendszer bevezetésével összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
2010. évi XXXIX. törvény
egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2010. évi XXXVIII. törvény
a hagyatéki eljárásról
2010. évi XXXVII. törvény
a felnőttképzéshez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2010. évi XXXVI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2010. évi XXXV. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2010. évi XXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
2010. évi XXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XXXII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 81. ülésszakán elfogadott, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 175. számú egyezmény kihirdetéséről
2010. évi XXXI. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 71. ülésszakán elfogadott, a munkaügyi statisztikáról szóló 160. számú egyezmény kihirdetéséről
2010. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi XXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságnak a Moldovai Köztársaságban működő nagykövetségén a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXII. törvény hatályon kívül helyezéséről
2010. évi XXVI. törvény
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről
2010. évi XXV. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
2010. évi XXIV. törvény
a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírásról
2010. évi XXIII. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról
2010. évi XXII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról Budapesten, 2010. február 4. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi XXI. törvény
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XX. törvény
az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XIX. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről Kanada közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2010. évi XVIII. törvény
a gondnokoltak nyilvántartásáról
2010. évi XVII. törvény
a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról
2010. évi XVI. törvény
az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról
2010. évi XV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról
2010. évi XIV. törvény
a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2010. évi XIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról
2010. évi XII. törvény
az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról
2010. évi XI. törvény
a Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990. június 28. napján kelt, harmadik módosításának, 1997. szeptember 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28. és május 5. napján kelt, ötödik módosításának kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról
2010. évi X. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2009. november 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2010. évi IX. törvény
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
2010. évi VIII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
2010. évi VII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2010. évi VI. törvény
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
2010. évi V. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
2010. évi IV. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
2010. évi III. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
2010. évi II. törvény
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról
2010. évi I. törvény
az anyakönyvi eljárásról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!