Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1991. évi XCIII. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépéséig szükséges egyes rendelkezésekről
1991. évi XCII. törvény
a betegszabadságról
1991. évi XCI. törvény
a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól
1991. évi XC. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról
1991. évi LXXXIX. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
1991. évi LXXXVIII. törvény
a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról
1991. évi LXXXVII. törvény
az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti szabályairól
1991. évi LXXXVI. törvény
a társasági adóról
1991. évi LXXXV. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1991. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról
1991. évi LXXXIII. törvény
a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról
1991. évi LXXXII. törvény
a gépjárműadóról
1991. évi LXXXI. törvény
a bírák, az ügyészek, a bírósági és ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
1991. évi LXXX. törvény
a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról
1991. évi LXXIX. törvény
a földadóról
1991. évi LXXVIII. törvény
a fogyasztási adóról
1991. évi LXXVII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról
1991. évi LXXVI. törvény
a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXXIII. törvény módosítására
1991. évi LXXV. törvény
az 1996. évben megrendezendő Világkiállításról
1991. évi LXXIV. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény módosításáról
1991. évi LXXIII. törvény
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról
1991. évi LXXII. törvény
az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án kelt és a Strasbourgban, 1952. november 6-án kelt Jegyzőkönyvvel kiegészített Általános Megállapodás kihirdetéséről
1991. évi LXXI. törvény
az Európa Tanács 1949. évi május 5-én, Londonban aláírt és az Európa Tanács Főtitkárának 1951. május 22-i, 1951. december 18-i, 1953. május 4-i, 1958. május 30-i, 1961. november 3-i, 1963. május 6-i, 1965. május 24-i, 1970. október 14-i, 1971. február 17-i, 1974. december 9-i, 1976. október 2-i, 1978. január 9-i, 1978. január 20-i és 1978. november 27-i jegyzőkönyvei szerint módosított Alapszabályának kihirdetéséről
1991. évi LXX. törvény
a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról
1991. évi LXIX. törvény
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről
1991. évi LXVIII. törvény
a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről
1991. évi LXVII. törvény
a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról
1991. évi LXVI. törvény
a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról
1991. évi LXV. törvény
a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról
1991. évi LXIV. törvény
a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről
1991. évi LXIII. törvény
a befektetési alapokról
1991. évi LXII. törvény
a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról
1991. évi LXI. törvény
a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március hó 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1991. évi LX. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
1991. évi LIX. törvény
a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről
1991. évi LVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 32/D. §-ának hatálybaléptetéséről
1991. évi LVII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról
1991. évi LVI. törvény
a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról
1991. évi LV. törvény
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
1991. évi LIV. törvény
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról
1991. évi LIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi LII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, 1990. évi CIV. törvény módosításáról szóló 1991. évi XXXVII. törvény módosításáról
1991. évi LI. törvény
az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1991. évi L. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról
1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
1991. évi XLVIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény módosításáról
1991. évi XLVII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról
1991. évi XLVI. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról és egyéb rendelkezésekről
1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről
1991. évi XLIV. törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról
1991. évi XLIII. törvény
1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról
1991. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének végrehajtásáról
1991. évi XLI. törvény
a közjegyzőkről
1991. évi XL. törvény
a szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról
1991. évi XXXIX. törvény
a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról
1991. évi XXXVIII. törvény
a használati minták oltalmáról
1991. évi XXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXXVI. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének a végrehajtásáról
1991. évi XXXV. törvény
a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről
1991. évi XXXIV. törvény
a szerencsejáték szervezéséről
1991. évi XXXIII. törvény
egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
1991. évi XXXII. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
1991. évi XXXI. törvény
a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
1991. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesítéséről
1991. évi XXIX. törvény
a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről
1991. évi XXVIII. törvény
a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről
1991. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXVI. törvény
a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről
1991. évi XXV. törvény
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
1991. évi XXIV. törvény
a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról
1991. évi XXIII. törvény
az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról
1991. évi XXII. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XXI. törvény
a helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatásáról
1991. évi XX. törvény
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1991. évi XIX. törvény
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról
1991. évi XVIII. törvény
a számvitelről
1991. évi XVII. törvény
a Kormány egyes társadalmi szervezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről
1991. évi XVI. törvény
a koncesszióról
1991. évi XV. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi XIV. törvény
a Polgári Törvénykönyv módosításáról
1991. évi XIII. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről
1991. évi XII. törvény
egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről
1991. évi XI. törvény
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
1991. évi X. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról
1991. évi IX. törvény
a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény módosításáról
1991. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság állami ünnepéről
1991. évi VII. törvény
a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról
1991. évi VI. törvény
a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról
1991. évi V. törvény
a közkegyelem gyakorlásáról
1991. évi IV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1991. évi III. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról
1991. évi II. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1991. évi I. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!