Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2007. évi CLXXXIV. törvény
a bejegyzett élettársi kapcsolatról
2007. évi CLXXXIII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény és más törvények módosításáról
2007. évi CLXXXII. törvény
az egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról
2007. évi CLXXXI. törvény
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2007. évi CLXXX. törvény
az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
2007. évi CLXXIX. törvény
egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2007. évi CLXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CLXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CLXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CLXXV. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2007. évi CLXXIV. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2007. évi CLXXIII. törvény
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi CLXXII. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény módosításáról
2007. évi CLXXI. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
2007. évi CLXX. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes törvényeknek az egészségkárosodás mértékére vonatkozó új minősítési rendszer és a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő módosításáról
2007. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
2007. évi CLXVIII. törvény
az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
2007. évi CLXVII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2007. évi CLXVI. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról
2007. évi CLXV. törvény
a Londonban, 2001. március 23-án kelt, a bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLXIV. törvény
a Londonban, 2001. október 5-én kelt, a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek ellenőrzéséről szóló 2001. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLXIII. törvény
a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységgel összefüggésben egyes törvények módosításáról
2007. évi CLXII. törvény
az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2007. évi CLXI. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2007. évi CLX. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2007. évi CLIX. törvény
a viszontbiztosítókról
2007. évi CLVIII. törvény
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény és a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény módosításáról
2007. évi CLVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről
2007. évi CLVI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2007. évi CLV. törvény
a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
2007. évi CLIV. törvény
a műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
2007. évi CLIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLII. törvény
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2007. évi CLI. törvény
a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2007. évi CL. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2007. évi CXLIX. törvény
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2007. évi CXLVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti ingatlancseréről szóló megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CXLVII. törvény
a mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról szóló, Genfben, 1980. október hó 15. napján kelt Egyezmény 1. cikke, Genfben, 2001. december 21-én elfogadott módosításának kihirdetéséről
2007. évi CXLVI. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
2007. évi CXLV. törvény
az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
2007. évi CXLIV. törvény
az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CXLIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
2007. évi CXLII. törvény
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
2007. évi CXLI. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2007. évi CXL. törvény
a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről
2007. évi CXXXIX. törvény
az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról
2007. évi CXXXVIII. törvény
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
2007. évi CXXXVII. törvény
a pénzügyi szolgáltatásokat érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2007. évi CXXXVI. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2007. évi CXXXV. törvény
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
2007. évi CXXXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról
2007. évi CXXXIII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
2007. évi CXXXII. törvény
az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CXXXI. törvény
a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről
2007. évi CXXX. törvény
az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
2007. évi CXXIX. törvény
a termőföld védelméről
2007. évi CXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
2007. évi CXXVII. törvény
az általános forgalmi adóról
2007. évi CXXVI. törvény
egyes adótörvények módosításáról
2007. évi CXXV. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
2007. évi CXXIV. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2007. évi CXXIII. törvény
a kisajátításról
2007. évi CXXII. törvény
a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról
2007. évi CXXI. törvény
egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2007. évi CXX. törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR „A” és „B” Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
2007. évi CXIX. törvény
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosításáról
2007. évi CXVIII. törvény
a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CXVII. törvény
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
2007. évi CXVI. törvény
a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról
2007. évi CXV. törvény
az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények módosításáról
2007. évi CXIV. törvény
az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról
2007. évi CXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Moldovai Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlásáról szóló, Budapesten, 2005. november 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007. évi CXII. törvény
a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról
2007. évi CXI. törvény
a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CX. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról
2007. évi CIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Jordán Hasemita Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Budapesten, 2007. június 14-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Azerbajdzsán Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló, Bakuban, 2007. május 18-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi CVII. törvény
a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról
2007. évi CVI. törvény
az állami vagyonról
2007. évi CV. törvény
a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről
2007. évi CIV. törvény
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2007. évi CIII. törvény
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról
2007. évi CII. törvény
a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról
2007. évi CI. törvény
a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról
2007. évi C. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2007. évi XCIX. törvény
az európai területi együttműködési csoportosulásról
2007. évi XCVIII. törvény
a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
2007. évi XCVII. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
2007. évi XCVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkiadás és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén folytatott együttműködésről a vízumkérelmek kezelése és a konzuli munka más területein tárgyú Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XCIV. törvény
az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2007. évi XCIII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról
2007. évi XCII. törvény
a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007. évi XCI. törvény
a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
2007. évi XC. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
2007. évi LXXXIX. törvény
az államhatárról
2007. évi LXXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2007. évi LXXXVII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2007. évi LXXXVI. törvény
a villamos energiáról
2007. évi LXXXV. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXXXIV. törvény
a rehabilitációs járadékról
2007. évi LXXXIII. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2007. évi LXXXII. törvény
egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
2007. évi LXXXI. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
2007. évi LXXX. törvény
a menedékjogról
2007. évi LXXIX. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2007. évi LXXVIII. törvény
a vállalkozói „körbetartozások” mérséklése céljából történő törvénymódosításokról
2007. évi LXXVII. törvény
a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2007. évi LXXVI. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2007. évi LXXV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről
2007. évi LXXIV. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
2007. évi LXXIII. törvény
egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó törvények munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról
2007. évi LXXII. törvény
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2007. évi LXXI. törvény
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2007. évi LXX. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXIX. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2007. évi LXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXVII. törvény
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2007. évi LXVI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXV. törvény
az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi LXIV. törvény
a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról
2007. évi LXIII. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LXII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
2007. évi LXI. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról
2007. évi LX. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
2007. évi LIX. törvény
a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló eljárással összefüggő törvénymódosításokról
2007. évi LVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról
2007. évi LVII. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
2007. évi LVI. törvény
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
2007. évi LV. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi LIV. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2007. évi LIII. törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról
2007. évi LII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2007. évi LI. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint egyes szakosított hitelintézetekről szóló törvények módosításáról
2007. évi L. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosításáról
2007. évi XLIX. törvény
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról
2007. évi XLVIII. törvény
a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
2007. évi XLVII. törvény
a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény módosításáról
2007. évi XLVI. törvény
a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről
2007. évi XLV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2007. évi XLIV. törvény
egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
2007. évi XLIII. törvény
a jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2007. évi XLII. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XLI. törvény
a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2007. évi XL. törvény
a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
2007. évi XXXIX. törvény
egyes adótörvények módosításáról
2007. évi XXXVIII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2007. évi XXXVII. törvény
az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
2007. évi XXXVI. törvény
a szabálysértési jogsegélyről
2007. évi XXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XXXIV. törvény
az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2007. évi XXXIII. törvény
egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról
2007. évi XXXII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2007. évi XXXI. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
2007. évi XXX. törvény
az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XXIX. törvény
egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról
2007. évi XXVIII. törvény
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodást módosító, a Bank Kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről
2007. évi XXVII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2007. évi XXVI. törvény
az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról
2007. évi XXV. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról
2007. évi XXIV. törvény
egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
2007. évi XXIII. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
2007. évi XXII. törvény
a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról
2007. évi XXI. törvény
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007. évi XX. törvény
a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi XIX. törvény
egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról
2007. évi XVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás nevében a vízumok kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2007. évi XVI. törvény
egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
2007. évi XV. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról
2007. évi XIV. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról
2007. évi XIII. törvény
a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról
2007. évi XII. törvény
a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának kizárásáról
2007. évi XI. törvény
a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról
2007. évi X. törvény
a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, 1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én, valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzőkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvű szövegéről szóló Jegyzőkönyvek kihirdetéséről
2007. évi IX. törvény
az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről
2007. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés 2. cikk 3. pontja alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár új redemarkációs okmányai kihirdetéséről
2007. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi VI. törvény
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
2007. évi V. törvény
egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről
2007. évi IV. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007. évi III. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2007. évi II. törvény
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
2007. évi I. törvény
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!