Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1997. évi CLIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
1997. évi CLVIII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
1997. évi CLVII. törvény
a társasházról
1997. évi CLVI. törvény
a közhasznú szervezetekről
1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről
1997. évi CLIII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről
1997. évi CLII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról
1997. évi CLI. törvény
az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény módosításáról
1997. évi CL. törvény
a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett támogatással folyamatban lévő egyes egészségügyi beruházásainak rendezése érdekében szükséges egyéb törvénymódosításokról
1997. évi CXLIX. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról
1997. évi CXLVIII. törvény
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény módosításáról
1997. évi CXLVII. törvény
a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény módosításáról
1997. évi CXLVI. törvény
a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről
1997. évi CXLV. törvény
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról
1997. évi CXLIV. törvény
a gazdasági társaságokról
1997. évi CXLIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Északi Beruházási Bank közötti pénzügyi együttműködésről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
1997. évi CXLII. törvény
a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről
1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1997. évi CXXXIX. törvény
a menedékjogról
1997. évi CXXXVIII. törvény
a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról
1997. évi CXXXVII. törvény
az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról
1997. évi CXXXVI. törvény
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
1997. évi CXXXV. törvény
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1997. évi CXXXIV. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról
1997. évi CXXXIII. törvény
a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló egyezmény és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről rendelkező 1984. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről
1997. évi CXXXII. törvény
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
1997. évi CXXXI. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1997. évi CXXX. törvény
a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról
1997. évi CXXIX. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
1997. évi CXXVIII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
1997. évi CXXVII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1997. évi CXXVI. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1997. évi CXXV. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról
1997. évi CXXIV. törvény
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
1997. évi CXXIII. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény módosításáról
1997. évi CXXII. törvény
a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról
1997. évi CXXI. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról
1997. évi CXX. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról
1997. évi CXIX. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról
1997. évi CXVIII. törvény
a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény mellékleteinek módosításáról
1997. évi CXVII. törvény
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról
1997. évi CXVI. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
1997. évi CXV. törvény
a Rendőrség által körözött tárgyak adatainak nyilvánossá tételéről
1997. évi CXIV. törvény
az agrárgazdaság fejlesztéséről
1997. évi CXIII. törvény
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
1997. évi CXII. törvény
az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről
1997. évi CXI. törvény
a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról
1997. évi CX. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1997. évi CIX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
1997. évi CVIII. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1997. évi CVII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
1997. évi CVI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
1997. évi CV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
1997. évi CIV. törvény
a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről
1997. évi CIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
1997. évi CII. törvény
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
1997. évi CI. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
1997. évi C. törvény
a választási eljárásról
1997. évi XCIX. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
1997. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1997. évi XCVII. törvény
a Kiváló és Érdemes Művészi járadékról
1997. évi XCVI. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról
1997. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1995. év október hónapjának 25. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1997. évi XCIV. törvény
a Magyar Köztársaság és Ausztrália között a bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1995. év október hónapjának 25. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1997. évi XCIII. törvény
a terrorizmus visszaszorításáról szóló, Strasbourgban, 1977. január 27-én kelt egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XCII. törvény
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást módosító Megállapodás kihirdetéséről
1997. évi XCI. törvény
az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról
1997. évi XC. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
1997. évi LXXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
1997. évi LXXXVIII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
1997. évi LXXXVII. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvény módosításáról
1997. évi LXXXVI. törvény
a nemzetközi pénzügyi lízingről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi LXXXV. törvény
a nemzetközi követelés-vételről szóló, Ottawában, 1988. május 28-án kelt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi LXXXIV. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
1997. évi LXXXIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXXII. törvény
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi LXXIX. törvény
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről
1997. évi LXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi LXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról
1997. évi LXXVI. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
1997. évi LXXV. törvény
a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény, a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
1997. évi LXXIV. törvény
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről
1997. évi LXXIII. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
1997. évi LXXII. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
1997. évi LXXI. törvény
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról
1997. évi LXX. törvény
a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról
1997. évi LXIX. törvény
az ítélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról
1997. évi LXVIII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
1997. évi LXVII. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
1997. évi LXVI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
1997. évi LXV. törvény
a távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény módosításáról
1997. évi LXIV. törvény
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról
1997. évi LXIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 1997. évi költségvetéséről
1997. évi LXII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Pekingben, 1995. év október hónap 9. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1997. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1997. évi LX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten, az 1994. év december hónap 1. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
1997. évi LIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1997. évi LVIII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről
1997. évi LVII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
1997. évi LVI. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
1997. évi LV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről
1997. évi LIV. törvény
a műemlékvédelemről
1997. évi LIII. törvény
a gépjárműalkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről intézkedő 1960. évi 21. törvényerejű rendelet módosításáról
1997. évi LII. törvény
az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján, Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről rendelkező 1967. évi 26. törvényerejű rendelet módosításáról
1997. évi LI. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1997. évi L. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1997. évi XLIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről
1997. évi XLVIII. törvény
a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásával összefüggő egyes törvények módosításáról
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi XLVI. törvény
az Országos Magyar Vadászkamaráról
1997. évi XLV. törvény
a helyi önkormányzatok 1997. évi új induló címzett támogatásáról
1997. évi XLIV. törvény
a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XLIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között Párizsban, 1995. március 19-én aláírt, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről szóló Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság között Moszkvában, 1991. december 6-án aláírt, a baráti kapcsolatokról és együttműködésről szóló Szerződés és a Szerződés szerves részét képező 1992. január 29-i és 1992. február 5-i külügyminiszteri levélváltás kihirdetéséről
1997. évi XLI. törvény
a halászatról és a horgászatról
1997. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság és az Üzbég Köztársaság között Budapesten, 1992. március 3-án aláírt, az államközi kapcsolatok alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a minősített katonai információk kölcsönös védelme tárgyában Debrecenben, 1997. február 17-én aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1997. évi XXXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, 1991. július 6-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XXXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Moldovai Köztársaság között Budapesten, 1995. április 19-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Kazak Köztársaság között Budapesten, 1994. december 7-én aláírt, a baráti kapcsolatok és együttműködés alapjairól szóló Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, 1992. április 3-án aláírt barátsági és együttműködési Szerződés kihirdetéséről
1997. évi XXXIV. törvény
az országgyűlési biztosok jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról
1997. évi XXXIII. törvény
a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről
1997. évi XXXII. törvény
a határőrizetről és a Határőrségről
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi XXX. törvény
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
1997. évi XXIX. törvény
az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról
1997. évi XXVIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
1997. évi XXVII. törvény
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
1997. évi XXVI. törvény
az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló Szerződés első felülvizsgálati konferenciáján az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló Szerződés kiegészítéseként, annak szerves részeként elfogadott Záródokumentum „A” melléklete, valamint az ideiglenes alkalmazás kiterjesztéséről rendelkező határozat megerősítéséről
1997. évi XXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló, Mörbisch-ben, 1995. augusztus 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XXIV. törvény
a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, 1980. május 21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirdetéséről
1997. évi XXIII. törvény
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról
1997. évi XXII. törvény
az olimpiai járadékról
1997. évi XXI. törvény
a polgári szolgálatról
1997. évi XX. törvény
a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény módosításáról
1997. évi XIX. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
1997. évi XVIII. törvény
az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvények módosításáról
1997. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról
1997. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élő horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élő magyar kisebbség jogainak védelméről Eszéken, 1995. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XV. törvény
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről
1997. évi XIV. törvény
az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról
1997. évi XIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény módosításáról
1997. évi XII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1997. évi XI. törvény
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
1997. évi X. törvény
a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról
1997. évi IX. törvény
a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejű rendelet módosításáról
1997. évi VIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1997. évi VII. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1997. évi VI. törvény
a családi pótlékról és a családok támogatásáról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1997. évi V. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
1997. évi IV. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
1997. évi III. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Muraszombaton, 1996. július 10-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1997. évi II. törvény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katonai légi közlekedés területén történő együttműködésről szóló, Győrben, 1996. január 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1997. évi I. törvény
a nukleáris biztonságról a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében Bécsben, 1994. szeptember 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!