Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2005. évi CLXXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és védelméről Újdelhiben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi CLXXXVIII. törvény
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXVII. törvény
a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXVI. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXV. törvény
a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXIV. törvény
a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
2005. évi CLXXXIII. törvény
a vasúti közlekedésről
2005. évi CLXXXII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXI. törvény
egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
2005. évi CLXXX. törvény
a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről
2005. évi CLXXIX. törvény
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2005. évi CLXXVIII. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
2005. évi CLXXVII. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról
2005. évi CLXXVI. törvény
az állategészségügyről
2005. évi CLXXV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról
2005. évi CLXXIV. törvény
a fiatalok életkezdési támogatásáról
2005. évi CLXXIII. törvény
a nyugdíjak korrekciós célú emeléséről
2005. évi CLXXII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2005. évi CLXXI. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról
2005. évi CLXX. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
2005. évi CLXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi CLXVIII. törvény
az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről
2005. évi CLXVII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2005. évi CLXVI. törvény
a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról
2005. évi CLXV. törvény
egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról
2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről
2005. évi CLXIII. törvény
az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról
2005. évi CLXII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2005. évi CLXI. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2005. évi CLX. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2005. évi CLIX. törvény
egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról
2005. évi CLVIII. törvény
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról
2005. évi CLVII. törvény
egyes agrárágazati törvények módosításáról
2005. évi CLVI. törvény
a nyugdíj-előtakarékossági számlákról
2005. évi CLV. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
2005. évi CLIV. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2005. évi CLIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
2005. évi CLII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről
2005. évi CLI. törvény
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról
2005. évi CL. törvény
a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról
2005. évi CXLIX. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról
2005. évi CXLVIII. törvény
az oktatást érintő egyes törvények módosításáról
2005. évi CXLVII. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2005. évi CXLVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2004. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXLV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Budapesten, 2005. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXLIV. törvény
a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén, Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXLIII. törvény
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról
2005. évi CXLII. törvény
a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi CXLI. törvény
a belvízi árufuvarozási szerződésről szóló Budapesti Egyezmény (CMNI) kihirdetéséről
2005. évi CXL. törvény
a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXXXIX. törvény
a felsőoktatásról
2005. évi CXXXVIII. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról
2005. évi CXXXVII. törvény
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról
2005. évi CXXXVI. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
2005. évi CXXXV. törvény
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
2005. évi CXXXIV. törvény
az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003. december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének kihirdetéséről
2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
2005. évi CXXXII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2005. évi CXXXI. törvény
egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról
2005. évi CXXX. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2005. évi CXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar-Román Gozsdu Közalapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi CXXVIII. törvény
az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi CXXVII. törvény
egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról
2005. évi CXXVI. törvény
a családtámogatási rendszer átalakításáról
2005. évi CXXV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, 2005. február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXXIV. törvény
az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménynek az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve kihirdetéséről
2005. évi CXXIII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról
2005. évi CXXII. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
2005. évi CXXI. törvény
a luxusadóról
2005. évi CXX. törvény
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
2005. évi CXIX. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2005. évi CXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról
2005. évi CXVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
2005. évi CXVI. törvény
az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről
2005. évi CXV. törvény
az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CXIV. törvény
a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
2005. évi CXIII. törvény
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról
2005. évi CXII. törvény
a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról
2005. évi CXI. törvény
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről
2005. évi CX. törvény
az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról
2005. évi CIX. törvény
a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
2005. évi CVIII. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
2005. évi CVII. törvény
a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről
2005. évi CVI. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
2005. évi CV. törvény
a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2005. évi CIV. törvény
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CIII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülésszakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény, és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi CII. törvény
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 91. ülésszakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a beruházások előmozdításáról és kölcsönös védelméről, Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi C. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi XCIX. törvény
az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, az informatika vámügyi alkalmazásáról szóló, Brüsszelben, 1995. július 26-án kelt Egyezmény és annak szerves részét képező Jegyzőkönyvek, valamint az Egyezmény ideiglenes alkalmazásáról szóló 1995. július 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2005. évi XCVIII. törvény
az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítő jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2005. évi XCVII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
2005. évi XCVI. törvény
a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
2005. évi XCV. törvény
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
2005. évi XCIV. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2005. évi XCIII. törvény
a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról
2005. évi XCII. törvény
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
2005. évi XCI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról
2005. évi XC. törvény
az elektronikus információszabadságról
2005. évi LXXXIX. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
2005. évi LXXXVIII. törvény
a közérdekű önkéntes tevékenységről
2005. évi LXXXVII. törvény
a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2005. évi LXXXVI. törvény
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggő módosításáról
2005. évi LXXXV. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2005. évi LXXXIV. törvény
a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
2005. évi LXXXIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2005. évi LXXXII. törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2005. évi LXXXI. törvény
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
2005. évi LXXX. törvény
a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi LXXIX. törvény
a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról
2005. évi LXXVIII. törvény
a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról
2005. évi LXXVII. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról
2005. évi LXXVI. törvény
az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
2005. évi LXXV. törvény
a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény módosításáról
2005. évi LXXIV. törvény
a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
2005. évi LXXIII. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról
2005. évi LXXII. törvény
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosításáról
2005. évi LXXI. törvény
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról
2005. évi LXX. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2005. évi LXIX. törvény
a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
2005. évi LXVIII. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
2005. évi LXVII. törvény
a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról
2005. évi LXVI. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2005. évi LXV. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról
2005. évi LXIV. törvény
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
2005. évi LXIII. törvény
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról
2005. évi LXII. törvény
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
2005. évi LXI. törvény
a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2005. évi LX. törvény
a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2005. évi LIX. törvény
a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közösség és a tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Hercegség és a San Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatok megerősítéséről és kihirdetéséről
2005. évi LVIII. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról
2005. évi LVII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
2005. évi LVI. törvény
az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, illetve a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követeléseivel kapcsolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a követelések érvényesítésének intézményrendszerére vonatkozó jogszabályok módosításáról
2005. évi LV. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2005. évi LIV. törvény
a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló Egyezményt (CMR) kiegészítő, Genfben, 1978. július 5-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi LIII. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2005. évi LII. törvény
a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben előírt kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársaság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függő vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről
2005. évi LI. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény módosításáról
2005. évi L. törvény
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról
2005. évi XLIX. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról
2005. évi XLVIII. törvény
az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2005. évi XLVII. törvény
az igazságügyi szakértői tevékenységről
2005. évi XLVI. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról
2005. évi XLV. törvény
a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról
2005. évi XLIV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2005. évi XLIII. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról
2005. évi XLII. törvény
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
2005. évi XLI. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2005. évi XL. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2005. évi XXXIX. törvény
„Civitas Fortissima” - Balassagyarmat, a legbátrabb városról
2005. évi XXXVIII. törvény
a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról
2005. évi XXXVII. törvény
május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról
2005. évi XXXVI. törvény
a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények módosításáról
2005. évi XXXV. törvény
a szerződő fuvarozón kívüli személy által végzett nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó bizonyos szabályok egységesítéséről szóló, 1961. szeptember 18-án, Guadalajarában aláírt, a Varsói Egyezményhez kapcsolódó Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi XXXIV. törvény
a Hágában, 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel módosított, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban, 1929. október 12-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt 4. számú Montreali Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi XXXIII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi XXXII. törvény
a 2003. évi XXXIV. törvénnyel egységes szerkezetben kihirdetett, az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
2005. évi XXXI. törvény
a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról
2005. évi XXX. törvény
az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2005. évi XXIX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2005. évi XXVIII. törvény
az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról
2005. évi XXVII. törvény
az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság között az Európai Közösségeknek nyújtott kiváltságokra és mentességekre vonatkozó Jegyzőkönyv Magyar Köztársaság által adózási ügyekben történő alkalmazásáról szóló Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
2005. évi XXVI. törvény
az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról
2005. évi XXV. törvény
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről
2005. évi XXIV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
2005. évi XXIII. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
2005. évi XXII. törvény
az egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban elhelyezett újszülöttek érdekében egyes törvények módosításáról
2005. évi XXI. törvény
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
2005. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között az államuk területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Athénban, 2003. január 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi XIX. törvény
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról
2005. évi XVIII. törvény
a távhőszolgáltatásról
2005. évi XVII. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról
2005. évi XVI. törvény
a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
2005. évi XV. törvény
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
2005. évi XIV. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
2005. évi XIII. törvény
a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
2005. évi XII. törvény
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2005. évi XI. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2005. évi X. törvény
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról
2005. évi IX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról
2005. évi VIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2005. évi VII. törvény
a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi VI. törvény
a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról
2005. évi V. törvény
az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosításáról
2005. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élő szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élő magyar kisebbség jogainak védelméről szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi III. törvény
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről
2005. évi II. törvény
a Szülőföld Alapról
2005. évi I. törvény
a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!