Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2002. évi LXVIII. törvény
a közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról
2002. évi LXVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
2002. évi LXVI. törvény
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről
2002. évi LXV. törvény
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról
2002. évi LXIV. törvény
egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról
2002. évi LXIII. törvény
az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről
2002. évi LXII. törvény
a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről
2002. évi LXI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2002. évi LX. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi LIX. törvény
a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 54. ülésszakán, 1999. december 9-én elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi LVIII. törvény
egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról
2002. évi LVII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről
2002. évi LVI. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2002. évi LV. törvény
a közvetítői tevékenységről
2002. évi LIV. törvény
a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
2002. évi LIII. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes más törvények módosításáról
2002. évi LII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi LI. törvény
az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
2002. évi L. törvény
az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről
2002. évi XLIX. törvény
az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének kihirdetéséről
2002. évi XLVIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról
2002. évi XLVII. törvény
a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
2002. évi XLVI. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
2002. évi XLV. törvény
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról
2002. évi XLIV. törvény
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról
2002. évi XLIII. törvény
az egyszerűsített vállalkozói adóról
2002. évi XLII. törvény
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról
2002. évi XLI. törvény
a köztársasági elnök és a Köztársasági Elnöki Hivatal elhelyezéséről
2002. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról
2002. évi XXXIX. törvény
a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról
2002. évi XXXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2002. évi XXXVII. törvény
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításáról
2002. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról
2002. évi XXXV. törvény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi XXXIV. törvény
a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
2002. évi XXXIII. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2002. évi XXXII. törvény
a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi XXXI. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
2002. évi XXIX. törvény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között, 2001. április 13-án, Szkopjéban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi XXVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között, személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi XXVII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között, a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt, az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2002. évi XXVI. törvény
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi XXV. törvény
a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2002. évi XXIV. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról
2002. évi XXIII. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2002. évi XXII. törvény
az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról
2002. évi XXI. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
2002. évi XX. törvény
a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2002. évi XIX. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
2002. évi XVIII. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
2002. évi XVII. törvény
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény módosításáról
2002. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés kihirdetéséről
2002. évi XV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2002. évi XIV. törvény
a gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról
2002. évi XIII. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról
2002. évi XII. törvény
a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
2002. évi XI. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
2002. évi X. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Európai Megállapodás 62. Cikke (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő 1/02. számú társulási tanácsi határozat kihirdetéséről
2002. évi IX. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról
2002. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén Rabatban, 1991. december 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről, valamint a Magyar Köztársaság és a Fülöp-szigeteki Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén Budapesten, 1997. június 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XVII. törvény módosításáról
2002. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi VI. törvény
az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2002. évi V. törvény
a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2002. évi IV. törvény
a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben, 1998. június 25-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi III. törvény
az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi II. törvény
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2002. évi I. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!