Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1990. évi CIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól
1990. évi CIII. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a Szakképzési Alapról szóló 1988. évi XXIII. törvény módosításáról
1990. évi CII. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény módosításáról
1990. évi CI. törvény
a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról
1990. évi C. törvény
a helyi adókról
1990. évi XCIX. törvény
a vállalkozási nyereségadóról és az állami vagyon utáni részesedésről szóló törvények módosításáról
1990. évi XCVIII. törvény
a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról
1990. évi XCVII. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1990. évi XCVI. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadásáig szükséges egyes intézkedésekről
1990. évi XCV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1990. évi január hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
1990. évi XCIV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XL. törvény módosításáról
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
1990. évi XCII. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1990. évi XCI. törvény
az adózás rendjéről
1990. évi XC. törvény
a köztársasági megbízott jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól
1990. évi LXXXIX. törvény
az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 1990. évi XXII. törvény módosításáról
1990. évi LXXXVIII. törvény
a bírák, az ügyészek, a bírósági és az ügyészségi dolgozók előmeneteléről és javadalmazásáról
1990. évi LXXXVII. törvény
az árak megállapításáról
1990. évi LXXXVI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról
1990. évi LXXXV. törvény
a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
1990. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1990. évi LXXXIII. törvény
a helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról
1990. évi LXXXII. törvény
a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet módosításáról
1990. évi LXXXI. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének a végrehajtásáról
1990. évi LXXX. törvény
helyi bíróságok létesítéséről
1990. évi LXXIX. törvény
az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról
1990. évi LXXVIII. törvény
a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról
1990. évi LXXVII. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1990. évi LXXVI. törvény módosításáról
1990. évi LXXVI. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról
1990. évi LXXV. törvény
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról
1990. évi LXXIV. törvény
a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról)
1990. évi LXXIII. törvény
az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról
1990. évi LXXII. törvény
a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény módosításáról
1990. évi LXXI. törvény
az állami vállalatokra vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról
1990. évi LXX. törvény
a társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről
1990. évi LXIX. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1990. évi LXVII. törvény módosításáról
1990. évi LXVIII. törvény
a kormányzati munkamegosztás megváltozásával összefüggésben egyes törvények módosításáról
1990. évi LXVII. törvény
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
1990. évi LXVI. törvény
a bírósági népi ülnökök megbízatásának meghosszabbításáról
1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról
1990. évi LXIV. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
1990. évi LXIII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi LXII. törvény
a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról
1990. évi LXI. törvény
a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról
1990. évi LX. törvény
a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetéséről szóló 1989. évi XLVIII. törvény módosításáról
1990. évi LIX. törvény
a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról
1990. évi LVIII. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény módosításáról
1990. évi LVII. törvény
a közszolgálati tájékoztatási eszközök (Magyar Rádió, Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda) vezetőinek kinevezési rendjéről
1990. évi LVI. törvény
az országgyűlési képviselők javadalmazásáról
1990. évi LV. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról
1990. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi LIII. törvény
az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvény módosításáról
1990. évi LII. törvény
az 1989. évi állami költségvetés végrehajtásáról
1990. évi LI. törvény
az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról
1990. évi L. törvény
az állami vagyon utáni részesedésről szóló 1989. évi XLIII. törvény módosításáról
1990. évi XLIX. törvény
a vállalkozási nyereségadóról szóló 1988. évi IX. törvény módosításáról
1990. évi XLVIII. törvény
a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1989. évi LI. törvény módosításáról
1990. évi XLVII. törvény
a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról
1990. évi XLVI. törvény
a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvény módosításáról és kiegészítéséről
1990. évi XLV. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról
1990. évi XLIV. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi XLIII. törvény
a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény hatályának rendezéséről
1990. évi XLII. törvény
a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény módosításáról
1990. évi XLI. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról
1990. évi XL. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi XXXIX. törvény
a közkegyelem gyakorlásáról
1990. évi XXXVIII. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1990. évi XXXVII. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról, illetve kiegészítéséről
1990. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló 1990. évi XVII. törvény módosításáról
1990. évi XXXV. törvény
a felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendelet kiegészítéséről
1990. évi XXXIV. törvény
a tanácsok megbízatásának meghosszabbításáról
1990. évi XXXIII. törvény
az államtitkárok jogállásának átmeneti szabályozásáról
1990. évi XXXII. törvény
a magyar állampolgárságtól megfosztó határozatok hatályának megszűnéséről szóló 1990. évi XXVII. törvény módosításáról
1990. évi XXXI. törvény
a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény módosításáról
1990. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
1990. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi XXVIII. törvény
az 1956 októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról
1990. évi XXVII. törvény
a magyar állampolgárságtól megfosztó határozatok hatályának megszűnéséről
1990. évi XXVI. törvény
az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról
1990. évi XXV. törvény
a családi pótlékról és a családok támogatásáról
1990. évi XXIV. törvény
a Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetéséről szóló 1989. évi L. törvény módosítására
1990. évi XXIII. törvény
az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény módosításáról
1990. évi XXII. törvény
egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
1990. évi XXI. törvény
a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról
1990. évi XX. törvény
a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1989. évi XLV. törvény módosításáról
1990. évi XIX. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1989. évi XL. törvény módosításáról
1990. évi XVIII. törvény
a gazdálkodó szervezetek és gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény módosításáról
1990. évi XVII. törvény
a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről
1990. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról
1990. évi XV. törvény
a családjogi törvény módosításáról
1990. évi XIV. törvény
az alkoholisták bíróság által elrendelt intézeti gyógykezelésének megszüntetéséről
1990. évi XIII. törvény
a Büntető Törvénykönyv módosításáról
1990. évi XII. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról
1990. évi XI. törvény
a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény módosításáról
1990. évi X. törvény
a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról
1990. évi IX. törvény
a földről szóló 1987. évi I. törvény és a termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
1990. évi VIII. törvény
az állam vállalatokra bízott vagyonának védelméről
1990. évi VII. törvény
az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról
1990. évi VI. törvény
egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről
1990. évi V. törvény
az egyéni vállalkozásról
1990. évi IV. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
1990. évi III. törvény
az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról
1990. évi II. törvény
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról
1990. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!