Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
96/2012. (XII. 18.) OGY határozat
Balatonvilágos község megyeváltási kezdeményezéséről
95/2012. (XII. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
94/2012. (XII. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról
93/2012. (XII. 18.) OGY határozat
az Alkotmánybíróság tagjának megválasztásáról
92/2012. (XII. 14.) OGY határozat
dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
91/2012. (XII. 14.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
90/2012. (XII. 12.) OGY határozat
az agrárgazdaság 2011. évi helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról
89/2012. (XII. 12.) OGY határozat
egyházkénti elismerés elutasításáról
88/2012. (XII. 12.) OGY határozat
a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjáról
87/2012. (XII. 12.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
86/2012. (XII. 7.) OGY határozat
a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról
85/2012. (XI. 22.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
84/2012. (XI. 22.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
83/2012. (XI. 22.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
82/2012. (XI. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
81/2012. (XI. 22.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
80/2012. (XI. 22.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
79/2012. (XI. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
78/2012. (XI. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
77/2012. (XI. 16.) OGY határozat
az egy magyar vezetésű afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítéséről és működésének előkészítéséről szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1406/2012. (IX. 28.) Korm. határozatról szóló beszámoló elfogadásáról
76/2012. (XI. 16.) OGY határozat
a Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
75/2012. (XI. 7.) OGY határozat
Balog Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
74/2012. (XI. 7.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról
73/2012. (XI. 7.) OGY határozat
az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
72/2012. (XI. 6.) OGY határozat
az Országgyűlésnek a Volánbusz Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottsága vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
71/2012. (XI. 6.) OGY határozat
a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a Kormány általi felülvizsgálatáról szóló 55/2011. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
70/2012. (X. 16.) OGY határozat
az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről (2007-2010.) szóló jelentés elfogadásáról
69/2012. (X. 16.) OGY határozat
a Bethlen Gábor Alap 2011. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
68/2012. (X. 16.) OGY határozat
az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről, valamint az Állami Számvevőszék tevékenységét érintő egyes országgyűlési határozatok deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról
67/2012. (X. 9.) OGY határozat
az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről 2009-2010 szóló beszámoló elfogadásáról
66/2012. (X. 9.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
65/2012. (X. 9.) OGY határozat
az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról
64/2012. (X. 4.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
63/2012. (IX. 28.) OGY határozat
a Hungarikum Bizottság két tagjának delegálásáról
62/2012. (IX. 24.) OGY határozat
a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról szóló 19/2012. (III. 14.) OGY határozat módosításáról
61/2012. (IX. 18.) OGY határozat
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1192/2012. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
60/2012. (IX. 18.) OGY határozat
népi kezdeményezésről
59/2012. (IX. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
58/2012. (VII. 10.) OGY határozat
az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fratanoló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről szóló jelentés elfogadásáról
57/2012. (VII. 5.) OGY határozat
Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
56/2012. (VII. 5.) OGY határozat
dr. Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
55/2012. (VII. 5.) OGY határozat
dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
54/2012. (VI. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
53/2012. (VI. 19.) OGY határozat
országos népszavazásról
52/2012. (VI. 19.) OGY határozat
országos népszavazásról
51/2012. (VI. 19.) OGY határozat
országos népszavazásról
50/2012. (VI. 19.) OGY határozat
országos népszavazásról
49/2012. (VI. 19.) OGY határozat
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról
48/2012. (VI. 19.) OGY határozat
a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia - mélyszegénység, gyermekszegénység, romák - összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról
47/2012. (VI. 19.) OGY határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1126/2012. (IV. 25.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról
46/2012. (VI. 12.) OGY határozat
a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről
45/2012. (V. 25.) OGY határozat
dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
44/2012. (V. 25.) OGY határozat
dr. Szanyi Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
43/2012. (V. 25.) OGY határozat
dr. Staudt Gábor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
42/2012. (V. 25.) OGY határozat
Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
41/2012. (V. 25.) OGY határozat
a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról
40/2012. (V. 18.) OGY határozat
az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról
39/2012. (V. 18.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
38/2012. (V. 2.) OGY határozat
köztársasági elnök választásáról
37/2012. (IV. 26.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
36/2012. (IV. 19.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
35/2012. (IV. 18.) OGY határozat
a 2012. év világörökség éveként történő megünnepléséről
34/2012. (IV. 18.) OGY határozat
a Nemzetiségek Napjáról
33/2012. (IV. 18.) OGY határozat
a nemzeti örökségről
32/2012. (IV. 13.) OGY határozat
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
31/2012. (IV. 3.) OGY határozat
a lakossági deviza-eladósodás megakadályozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
30/2012. (IV. 3.) OGY határozat
a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomban betöltött szerepéről
29/2012. (IV. 3.) OGY határozat
a VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
28/2012. (IV. 2.) OGY határozat
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről
27/2012. (IV. 2.) OGY határozat
a köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról
26/2012. (III. 28.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
25/2012. (III. 28.) OGY határozat
a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
24/2012. (III. 28.) OGY határozat
a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
23/2012. (III. 28.) OGY határozat
„Megemlékezés napja a kuláküldözések idején tönkretett magyar gazdákról”
22/2012. (III. 20.) OGY határozat
a VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság felállításáról
21/2012. (III. 20.) OGY határozat
a 2002-2010 közötti lakossági deviza-eladósodás okainak feltárásáról, valamint az esetleges kormányzati felelősség vizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról
20/2012. (III. 14.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
19/2012. (III. 14.) OGY határozat
a MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság felállításáról
18/2012. (III. 14.) OGY határozat
a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról
17/2012. (III. 14.) OGY határozat
dr. Balsai István, a 2006-os őszi erőszakos rendőri fellépést vizsgáló miniszterelnöki megbízott jelentése elfogadásáról
16/2012. (III. 14.) OGY határozat
a kommunista diktatúra által kitelepítettek, valamint az őket befogadók emlékének megörökítéséről
15/2012. (III. 7.) OGY határozat
az Országos Rádió és Televízió Testület és az NMHH Médiatanácsa 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
14/2012. (III. 7.) OGY határozat
a Független Rendészeti Panasztestület Beszámolója a 2008-2010. évi tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról
13/2012. (III. 7.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
12/2012. (III. 7.) OGY határozat
a litván civilek és parlamenti képviselők állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben
11/2012. (III. 7.) OGY határozat
a lengyel civilek és politikusok, köztük Donald Tusk miniszterelnök állásfoglalásáról a magyarországi átalakulást érő nemzetközi bírálatokkal szemben
10/2012. (II. 29.) OGY határozat
az Innovációs és fejlesztési eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 81/2011. (X. 28.) OGY határozat módosításáról
9/2012. (II. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
8/2012. (II. 29.) OGY határozat
egyházkénti elismerés elutasításáról
7/2012. (II. 22.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
6/2012. (II. 22.) OGY határozat
a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
5/2012. (II. 22.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság közötti, a baráti együttműködésről és az európai partnerségről szóló Szerződés aláírásának 20. évfordulója alkalmából
4/2012. (II. 22.) OGY határozat
a gazdasági és monetáris unióban megvalósuló stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés Magyarország általi aláírásának támogatásáról
3/2012. (II. 21.) OGY határozat
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2/2012. (II. 21.) OGY határozat
Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1/2012. (II. 21.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!