Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2017. évi CIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról
2017. évi CIII. törvény
a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról
2017. évi CII. törvény
az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről
2017. évi CI. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
2017. évi C. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
2017. évi XCIX. törvény
egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról
2017. évi XCVIII. törvény
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról
2017. évi XCVII. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról
2017. évi XCVI. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
2017. évi XCV. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról
2017. évi XCIV. törvény
az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi XCIII. törvény
a titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról
2017. évi XCII. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
2017. évi XCI. törvény
az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XC. törvény
a büntetőeljárásról
2017. évi LXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról
2017. évi LXXXVIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2017. évi LXXXVII. törvény
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról
2017. évi LXXXVI. törvény
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról
2017. évi LXXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi LXXXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló Alapmegállapodás kihirdetéséről
2017. évi LXXXIII. törvény
a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi LXXXII. törvény
a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2017. évi LXXXI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi LXXX. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről
2017. évi LXXIX. törvény
az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2017. évi LXXVIII. törvény
az ügyvédi tevékenységről
2017. évi LXXVII. törvény
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LXXVI. törvény
a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról
2017. évi LXXV. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LXXIV. törvény
egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
2017. évi LXXIII. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
2017. évi LXXII. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2017. évi LXXI. törvény
az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2017. évi LXX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LXIX. törvény
a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2017. évi LXVIII. törvény
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
2017. évi LXVII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LXVI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2017. évi LXV. törvény
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
2017. évi LXIV. törvény
az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2017. évi LXIII. törvény
az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LXII. törvény
a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról
2017. évi LXI. törvény
egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról
2017. évi LX. törvény
a választottbíráskodásról
2017. évi LIX. törvény
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LVIII. törvény
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról
2017. évi LVII. törvény
egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról
2017. évi LVI. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
2017. évi LV. törvény
a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról
2017. évi LIV. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
2017. évi LII. törvény
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról
2017. évi LI. törvény
az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt Alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről
2017. évi L. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2017. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2017. évi XLVIII. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról
2017. évi XLVII. törvény
a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról
2017. évi XLVI. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2017. évi XLV. törvény
az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról
2017. évi XLIV. törvény
egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról
2017. évi XLIII. törvény
a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról
2017. évi XLII. törvény
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról
2017. évi XLI. törvény
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2017. évi XL. törvény
az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
2017. évi XXXIX. törvény
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2017. évi XXXVIII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről
2017. évi XXXVII. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről
2017. évi XXXVI. törvény
a Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről
2017. évi XXXV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről
2017. évi XXXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XXXIII. törvény
egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
2017. évi XXXII. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2017. évi XXXI. törvény
egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról
2017. évi XXX. törvény
a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt Jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az Egyezmény és annak D, F és G Függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről
2017. évi XXIX. törvény
az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
2017. évi XXVIII. törvény
a nemzetközi magánjogról
2017. évi XXVII. törvény
az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XXVI. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XXV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
2017. évi XXIV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról
2017. évi XXIII. törvény
a Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről
2017. évi XXII. törvény
az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről
2017. évi XXI. törvény
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosításáról
2017. évi XX. törvény
a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
2017. évi XIX. törvény
az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XVIII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2017. évi XVII. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembevétele céljából csatolt Csatlakozási Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2017. évi XVI. törvény
a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról
2017. évi XV. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
2017. évi XIV. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról
2017. évi XIII. törvény
egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról
2017. évi XII. törvény
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi XI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
2017. évi X. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről
2017. évi IX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2017. évi VIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2017. évi VII. törvény
a Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről
2017. évi VI. törvény
a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről
2017. évi V. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
2017. évi IV. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről
2017. évi III. törvény
az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről
2017. évi II. törvény
a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről
2017. évi I. törvény
a közigazgatási perrendtartásról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!