Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
1998. évi XCIII. törvény
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól
1998. évi XCII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetéséről
1998. évi XCI. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről
1998. évi XC. törvény
a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről
1998. évi LXXXIX. törvény
a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról
1998. évi LXXXVIII. törvény
a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról
1998. évi LXXXVII. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1998. évi LXXXVI. törvény
a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról
1998. évi LXXXV. törvény
a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről
1998. évi LXXXIV. törvény
a családok támogatásáról
1998. évi LXXXIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 1998. évi költségvetéséről
1998. évi LXXXII. törvény
a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosításáról
1998. évi LXXXI. törvény
az olimpiai bajnoki járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény módosításáról
1998. évi LXXX. törvény
az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról
1998. évi LXXIX. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1998. évi LXXVIII. törvény
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
1998. évi LXXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
1998. évi LXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi LXXV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi LXXIV. törvény
a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról
1998. évi LXXIII. törvény
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
1998. évi LXXII. törvény
a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről
1998. évi LXXI. törvény
az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
1998. évi LXX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról
1998. évi LXIX. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
1998. évi LXVIII. törvény
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról
1998. évi LXVII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
1998. évi LXVI. törvény
az egészségügyi hozzájárulásról
1998. évi LXV. törvény
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról
1998. évi LXIV. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról
1998. évi LXIII. törvény
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról
1998. évi LXII. törvény
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról
1998. évi LXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról
1998. évi LX. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról
1998. évi LIX. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról
1998. évi LVIII. törvény
a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
1998. évi LVII. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
1998. évi LVI. törvény
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról
1998. évi LV. törvény
a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés kihirdetéséről
1998. évi LIV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről
1998. évi LIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992. október 9-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
1998. évi LII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi LI. törvény
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 5. Pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről
1998. évi L. törvény
az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi XLIX. törvény
a határokat átlépő televíziózásról szóló, Strasbourgban, 1989. május 5-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről
1998. évi XLVIII. törvény
a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról
1998. évi XLVII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása tárgyában, Budapesten, 1998. március 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi XLVI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről, Budapesten, 1998. február 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi XLV. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék létrehozásáról, Udinében, 1998. április 18-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi XLIV. törvény
az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
1998. évi XLIII. törvény
az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1998. évi XLII. törvény
az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről
1998. évi XLI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról
1998. évi XL. törvény
a kincstári vagyonért való miniszteri felelősség rendjének megváltoztatásához szükséges törvénymódosításokról
1998. évi XXXIX. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről
1998. évi XXXVIII. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
1998. évi XXXVII. törvény
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról
1998. évi XXXVI. törvény
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
1998. évi XXXV. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
1998. évi XXXIV. törvény
a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról
1998. évi XXXIII. törvény
az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról
1998. évi XXXII. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
1998. évi XXXI. törvény
a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosításáról
1998. évi XXX. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról
1998. évi XXIX. törvény
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről
1998. évi XXVII. törvény
a géntechnológiai tevékenységről
1998. évi XXVI. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1998. évi XXV. törvény
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
1998. évi XXIV. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról
1998. évi XXIII. törvény
a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történő foglalkoztatására
1998. évi XXII. törvény
a büntető jogszabályok módosításáról
1998. évi XXI. törvény
az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításról
1998. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
1998. évi XIX. törvény
a büntetőeljárásról
1998. évi XVIII. törvény
a távhőszolgáltatásról
1998. évi XVII. törvény
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról
1998. évi XVI. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás kihirdetéséről
1998. évi XV. törvény
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek és a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről
1998. évi XIV. törvény
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról
1998. évi XIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
1998. évi XII. törvény
a külföldre utazásról
1998. évi XI. törvény
az ügyvédekről
1998. évi X. törvény
a „Gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, illetőleg megsemmisítéséről” szóló Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről
1998. évi IX. törvény
az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről
1998. évi VIII. törvény
a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről
1998. évi VII. törvény
a Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló, 1996. június 4-én, Bernben aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi VI. törvény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
1998. évi V. törvény
a helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásáról
1998. évi IV. törvény
a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról
1998. évi III. törvény
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről
1998. évi II. törvény
a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény módosításáról
1998. évi I. törvény
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!