Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
2001. évi CXXI. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2001. évi CXX. törvény
a tőkepiacról
2001. évi CXIX. törvény
a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról
2001. évi CXVIII. törvény
a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
2001. évi CXVII. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2001. évi CXVI. törvény
a Nemzeti Földalapról
2001. évi CXV. törvény
a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról
2001. évi CXIV. törvény
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
2001. évi CXIII. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
2001. évi CXII. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról
2001. évi CXI. törvény
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról
2001. évi CX. törvény
a villamos energiáról
2001. évi CIX. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2001. évi CVII. törvény
az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
2001. évi CVI. törvény
a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról
2001. évi CV. törvény
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
2001. évi CIV. törvény
a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
2001. évi CIII. törvény
az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról
2001. évi CII. törvény
egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
2001. évi CI. törvény
a felnőttképzésről
2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
2001. évi XCIX. törvény
a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XCVIII. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XCVII. törvény
a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2001. évi XCVI. törvény
a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
2001. évi XCV. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
2001. évi XCIV. törvény
a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról
2001. évi XCIII. törvény
a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2001. évi XCII. törvény
a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
2001. évi XCI. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
2001. évi XC. törvény
az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
2001. évi LXXXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2001. évi LXXXVIII. törvény
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2001. évi LXXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
2001. évi LXXXVI. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
2001. évi LXXXV. törvény
a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
2001. évi LXXXIV. törvény
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
2001. évi LXXXIII. törvény
a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről
2001. évi LXXXII. törvény
a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2001. évi LXXXI. törvény
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi LXXX. törvény
a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról
2001. évi LXXIX. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
2001. évi LXXVIII. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2001. évi LXXVII. törvény
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
2001. évi LXXVI. törvény
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről
2001. évi LXXV. törvény
a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
2001. évi LXXIV. törvény
a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról
2001. évi LXXIII. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2001. évi LXXII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
2001. évi LXXI. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2001. évi LXX. törvény
az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról
2001. évi LXIX. törvény
a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról
2001. évi LXVIII. törvény
a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi LXVII. törvény
az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
2001. évi LXVI. törvény
az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről
2001. évi LXV. törvény
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről
2001. évi LXIII. törvény
a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről
2001. évi LXII. törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról
2001. évi LXI. törvény
az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2001. évi LX. törvény
a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
2001. évi LIX. törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
2001. évi LVIII. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról
2001. évi LVII. törvény
a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
2001. évi LVI. törvény
a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről
2001. évi LV. törvény
egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról
2001. évi LIV. törvény
az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról
2001. évi LIII. törvény
a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
2001. évi LII. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
2001. évi LI. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról
2001. évi L. törvény
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2001. évi XLIX. törvény
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról
2001. évi XLVIII. törvény
a formatervezési minták oltalmáról
2001. évi XLVII. törvény
az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
2001. évi XLVI. törvény
a konzuli védelemről
2001. évi XLV. törvény
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról
2001. évi XLIV. törvény
a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról
2001. évi XLIII. törvény
a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról
2001. évi XLII. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
2001. évi XLI. törvény
a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról
2001. évi XL. törvény
a hírközlésről
2001. évi XXXIX. törvény
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
2001. évi XXXVIII. törvény
a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2001. évi XXXVII. törvény
a tankönyvpiac rendjéről
2001. évi XXXVI. törvény
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
2001. évi XXXV. törvény
az elektronikus aláírásról
2001. évi XXXIV. törvény
az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2001. évi XXXIII. törvény
a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény módosításáról
2001. évi XXXII. törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
2001. évi XXXI. törvény
a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
2001. évi XXX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXIX. törvény
a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXVIII. törvény
a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXVII. törvény
a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XXVI. törvény
a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról
2001. évi XXV. törvény
a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
2001. évi XXIV. törvény
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2001. évi XXIII. törvény
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény módosításáról
2001. évi XXII. törvény
az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról
2001. évi XXI. törvény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november 28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában
2001. évi XX. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
2001. évi XIX. törvény
a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról
2001. évi XVIII. törvény
a személy- és tárgykörözésről
2001. évi XVII. törvény
az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról
2001. évi XVI. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2001. évi XV. törvény
a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról
2001. évi XIV. törvény
az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
2001. évi XIII. törvény
az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XLIX. ülésszakán, 1994. december 9-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
2001. évi XII. törvény
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
2001. évi XI. törvény
a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről
2001. évi X. törvény
a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről
2001. évi IX. törvény
a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
2001. évi VIII. törvény
a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény módosításáról
2001. évi VII. törvény
az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vámegyezmény módosításáról
2001. évi VI. törvény
az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
2001. évi V. törvény
a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
2001. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2001. évi III. törvény
a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
2001. évi II. törvény
a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
2001. évi I. törvény
a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!