Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Találatok
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása
(2016. június 14.)
2016. évi CXC. törvény
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLXXXIX. törvény
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLXXXVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLXXXVII. törvény
zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról
2016. évi CLXXXVI. törvény
a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi CLXXXV. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
2016. évi CLXXXIV. törvény
egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról
2016. évi CLXXXIII. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról
2016. évi CLXXXII. törvény
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CLXXXI. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosításáról
2016. évi CLXXX. törvény
a Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
2016. évi CLXXIX. törvény
a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról
2016. évi CLXXVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Spanyol Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLXXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLXXVI. törvény
a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
2016. évi CLXXV. törvény
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosításáról
2016. évi CLXXIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról
2016. évi CLXXIII. törvény
az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2016. évi CLXXII. törvény
az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CLXXI. törvény
a közteherviselést és az állami szervek feladatellátását érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi CLXX. törvény
egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról
2016. évi CLXIX. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról
2016. évi CLXVIII. törvény
az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CLXVII. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról
2016. évi CLXVI. törvény
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CLXV. törvény
egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról
2016. évi CLXIV. törvény
egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról
2016. évi CLXIII. törvény
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról
2016. évi CLXII. törvény
egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról
2016. évi CLXI. törvény
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról
2016. évi CLX. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CLIX. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról
2016. évi CLVIII. törvény
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról
2016. évi CLVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről
2016. évi CLVI. törvény
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól
2016. évi CLV. törvény
a hivatalos statisztikáról
2016. évi CLIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi CLIII. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi CLII. törvény
a higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről
2016. évi CLI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi CXLIX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi CXLVIII. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
2016. évi CXLVII. törvény
egyes egészség- és önsegélyező szolgáltatások védelméről
2016. évi CXLVI. törvény
a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CXLV. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CXLIV. törvény
a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CXLIII. törvény
energetikai tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CXLII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi CXLI. törvény
a Magyar Corvin-lánc Testületről
2016. évi CXL. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi CXXXIX. törvény
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról
2016. évi CXXXVIII. törvény
az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CXXXVII. törvény
egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról
2016. évi CXXXVI. törvény
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról
2016. évi CXXXV. törvény
a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi CXXXIV. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról
2016. évi CXXXIII. törvény
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról
2016. évi CXXXII. törvény
a Honvédelmi Sportszövetségről
2016. évi CXXXI. törvény
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról
2016. évi CXXIX. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
2016. évi CXXVIII. törvény
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2016. évi CXXVII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi CXXVI. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
2016. évi CXXV. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi CXXIV. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetéséről
2016. évi CXXIII. törvény
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
2016. évi CXXII. törvény
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról
2016. évi CXXI. törvény
az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról
2016. évi CXX. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
2016. évi CXIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2016. évi CXVIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2016. évi CXVII. törvény
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi CXVI. törvény
az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi CXV. törvény
a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény módosításáról
2016. évi CXIV. törvény
az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról
2016. évi CXIII. törvény
egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról
2016. évi CXII. törvény
az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról
2016. évi CXI. törvény
egyes törvényeknek az önálló zálogjoggal összefüggő módosításáról
2016. évi CX. törvény
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról
2016. évi CIX. törvény
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
2016. évi CVIII. törvény
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
2016. évi CVII. törvény
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosításáról
2016. évi CVI. törvény
a „Földet a gazdáknak!” Programról
2016. évi CV. törvény
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
2016. évi CIV. törvény
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról
2016. évi CIII. törvény
az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi CII. törvény
az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról
2016. évi CI. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról
2016. évi C. törvény
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról
2016. évi XCIX. törvény
a Habsburg Ottó Alapítványról
2016. évi XCVIII. törvény
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XCVII. törvény
egyes törvényeknek a tiltott szerencsejáték megakadályozásával összefüggő módosításáról
2016. évi XCVI. törvény
a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
2016. évi XCV. törvény
a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XCIV. törvény
a határon lefolytatott menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények módosításáról
2016. évi XCIII. törvény
a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről
2016. évi XCII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi XCI. törvény
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról
2016. évi XC. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
2016. évi LXXXIX. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVIII. törvény
a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVII. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról
2016. évi LXXXVI. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2016. évi LXXXV. törvény
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIV. törvény
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról
2016. évi LXXXIII. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2016. évi LXXXII. törvény
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról
2016. évi LXXXI. törvény
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
2016. évi LXXX. törvény
az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi LXXIX. törvény
egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi LXXVIII. törvény
egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról
2016. évi LXXVII. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról
2016. évi LXXVI. törvény
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról
2016. évi LXXV. törvény
az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről
2016. évi LXXIV. törvény
a településkép védelméről
2016. évi LXXIII. törvény
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
2016. évi LXXII. törvény
Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi LXXI. törvény
a Montenegrónak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2016. évi LXX. törvény
a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról
2016. évi LXIX. törvény
a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi LXVIII. törvény
a jövedéki adóról
2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2016. évi LXVI. törvény
az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról
2016. évi LXV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi LXIV. törvény
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
2016. évi LXIII. törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
2016. évi LXII. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
2016. évi LXI. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról
2016. évi LX. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
2016. évi LIX. törvény
energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról
2016. évi LVIII. törvény
a XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok pályázatáról és rendezéséről
2016. évi LVII. törvény
egyes törvényeknek a terrorveszélyhelyzettel kapcsolatos módosításáról
2016. évi LVI. törvény
az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról
2016. évi LV. törvény
egyes törvényeknek a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő módosításáról
2016. évi LIV. törvény
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
2016. évi LIII. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi LII. törvény
az állami tisztviselőkről
2016. évi LI. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról
2016. évi L. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XLIX. törvény
egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról
2016. évi XLVIII. törvény
a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosításáról
2016. évi XLVII. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
2016. évi XLVI. törvény
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
2016. évi XLV. törvény
a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosításáról
2016. évi XLIV. törvény
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi XLIII. törvény
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról
2016. évi XLII. törvény
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
2016. évi XLI. törvény
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2016. évi XL. törvény
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról
2016. évi XXXIX. törvény
egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról
2016. évi XXXVIII. törvény
egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról
2016. évi XXXVII. törvény
Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XXXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2016. évi XXXV. törvény
a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról
2016. évi XXXIV. törvény
egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
2016. évi XXXIII. törvény
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2016. évi XXXII. törvény
a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról
2016. évi XXXI. törvény
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosításáról
2016. évi XXX. törvény
a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről
2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről
2016. évi XXVIII. törvény
a Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés kihirdetéséről
2016. évi XXVII. törvény
a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról
2016. évi XXVI. törvény
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról
2016. évi XXV. törvény
a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
2016. évi XXIV. törvény
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről
2016. évi XXIII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról
2016. évi XXII. törvény
a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról
2016. évi XXI. törvény
az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi XX. törvény
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
2016. évi XIX. törvény
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény módosításáról
2016. évi XVIII. törvény
a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2016. évi XVII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
2016. évi XVI. törvény
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról
2016. évi XV. törvény
a nemzeti otthonteremtési közösségekről
2016. évi XIV. törvény
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a diplomata és szolgálati/hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
2016. évi XIII. törvény
az uniós vámjog végrehajtásáról
2016. évi XII. törvény
a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosításáról
2016. évi XI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi X. törvény
az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról
2016. évi IX. törvény
a behajtási költségátalányról
2016. évi VIII. törvény
a Vegyifegyver Tilalmi Szervezet és Magyarország között az OPCW kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi VII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás kihirdetéséről
2016. évi VI. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi V. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a katonai minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2016. évi IV. törvény
a Magyarország Kormánya és az Iráni Iszlám Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2016. évi III. törvény
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről
2016. évi II. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
2016. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról

A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!